tempobet


Basın Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Sınar’ın açıklamasında kısaca şu ifadelere yer verildi

Dünyadaki en saygın ve geniş kapsamlı gazetecilik örgütlerinden birisi olan “Sınır Tanımayan Muhabirler” örgütü on yıldır düzenli olarak “Dünya Basın Özgürlüğü İndeksi” yayınlamaktadır. Sınır Tanımayan Muhabirler Örgütünün 2011-2012 dönemine ilişkin merakla beklenen Dünya Basın Özgürlüğü İndeksi, 25.01.2012 tarihinde yayınlandı.

Birçok farklı parametrenin bir arada değerlendirilmesiyle oluşturulan dünya basın özgürlüğü sıralamasında geçtiğimiz yıl 138. sırada yer alan Türkiye, 2011 yılı sonunda yapılan değerlendirmede on basamak daha gerileyerek 148. sıraya düştü.

Bu utanç tablosunun ilk boyutu, Türkiye’nin basın özgürlüğü alanında, indeksin ilk yayınlandığı günden bu yana tarihinin en kötü derecesini almış olduğu gerçeğidir. Bu durum ise, başta siyasal iktidar olmak üzere bu son derece vahim tablonun oluşmasında payı olan tüm sorumlularının dile getirdiği sözde “İleri Demokrasi” iddialarının aksine; Türkiye’nin ifade özgürlüğü alanında dünya üzerindeki en antidemokratik ve baskıcı rejimlerden birinin egemen olduğu bir ülke olduğunun uluslar arası düzeyde tescil edilmesi anlamını taşır.

Bu tablonun diğer boyutu ise, 2012 yılında artık hiçbir haksızlığın, hukuksuzluğun gizli tutulamadığı ve  Türkiye’de son dönemde gazetecilere yönelik özellikle yargı yoluyla gerçekleştirilen olağanüstü yoğunluktaki, tutuklama, ceza ve hukuk davaları açma gibi, gazetecilik mesleğini ifa edilemez hale getiren baskı ve yıldırma eylemlerinin tüm çağdaş dünya tarafından dikkatle ve ibretle izlendiğinin ortaya konulmasıdır.

Bu utanç verici tablo karşısında, Basın Konseyi olarak, başta siyasal iktidar ve yargı erki olmak üzere, Türkiye’yi Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 179. ülke arasında 148. sıraya geriletmiş olan bu baskıcı uygulamalardan derhal vazgeçmeye ve ifade özgürlüğü alanında başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere ulusal üstü insan hakları mekanizmaları tarafından belirlenmiş çağdaş standartları hayata geçirmeye çağırıyoruz. akları tarafından belirlenmiş çağdaş standartların bir an önce etkin bir İnsan Hakları Mahkemesi tarafından belirlenmiş çağdaş standartların hayata  geçirmeye çağırıyoruz.

 

2011–2012 Dünya Basın Özgürlüğü İndeksinin Açıklanması Üzerine Basın Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Sınar Tarafından Yazılı Bir Açıklama Yapıldı.

Yazı dolaşımı


Feedback