Basın Konseyi 1 Mayıs Gösterilerinde Kullanılan Orantısız Gücü Ve Freedom House Tarafından Yayınlanan Basın Özgürlüğü Raporunu Değerlendirdi

Toplantı ve gösteri yapmak temel bir insan hakkıdır. Dün, 1 Mayıs gösterileri sırasında bu haktan yararlanmak isteyen göstericilere yönelik uygulanan müdahale, bu haktan faydalanmayı imkânsız kılacak boyuta ulaşmıştır. Bir haktan yararlanmanın karşılığı biber gazı kullanılan müdahaleler, fiziki saldırılar ve uzun

Devam

Feedback