Ankara Barosu, yürütme erkinin yasama ve yürütme erklerine yönelik tasarılarını eleştiren görüşlerini Cumhurbaşkanı ile TBMM Başkanına iletti. Basın Konseyi Üyesi de olan Ankara Barosu’nun Sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanlarına ilettiği görüşler ekte yer almaktadır.

Ankara Barosu, Hukuk Devletinin Tehdit Altında Olduğunu Söylüyor…

Yazı dolaşımı


Feedback