YÜKSEK KURUL KARARI

KARAR TARİHİ           : 08.05.2019

KARAR NO                  :  2019- 10

ŞİKAYETÇİ:                 :  Ekrem İMAMOĞLU 

VEKİLİ                            :  Av. Kemal POLAT, Av. Melike AKBAŞ

ŞİKAYET EDİLEN        : 1Kurtuluş TAYİZ (Akşam Gazetesi yazarı)

                                         2Cemil BARLAS (A Haber Televizyonu yorumcusu)

ŞİKAYET KONUSU.    :

Ekrem İmamoğlu Vekili tarafından verilen dilekçe ile A Haber Televizyonu’nda 25.03.2019 tarihinde yayınlanan ‘Canan Barlas ile Gündem’ adlı programa katılan Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ve aynı televizyonda yorumcu olan Cemil Barlas’ın konuşmalarında geçen bazı ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği ileri sürülerek, Basın Konseyi’nce gerekli kararın alınması talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI     :

Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Melike Akbaş, tarafından 12.04.2019 tarihinde yapılan şikayet başvurusunda, programın saat 21.44.45 ve saat 22.19.00’daki bölümlerinde müvekkillerine hakaret edildiğini, iftira atıldığı, kişilik hakları ve saygınlığının zedelendiği, böylece Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği öne sürülmüştür. Yayındaki bu ifadelere örnek olarak:

İmamoğlu ne demiş 15 Temmuz’da… NATO’nun merkezi, Gladyo’nun merkezi, oradan abi neyin mesajını atıyor diyor ki sur içinde olun…açgözlü, darbeden benim payıma ne düşer diye erkenden böyle kendini göstermeye çalışan bir adam bu…

Adam hiç pozitif biri değil, açık ve bariz bir yalancı, seçim kampanyasını yalanlar üzerine yürütüyor….

Kültür merkezi yaptım de parayı cebe indir, ondan sonra amfi tiyatro yaptım de parayı öbür cebe indir, tam tiyatro!.. nereden çarpacağını biliyor…

İfadelerinin kullanıldığı, bu ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’ne aykırı olduğu,

Şikayetçiye ‘Gladyo’nun merkezinde olduğu’ ve ‘yolsuzluk’ suçlamalarının maddi ve görünür gerçeğe aykırı ve iftira olduğu,

Seçim kampanyasını ‘yalanlar üzerinden yürüttüğü’ iddiasının, şikayetçiyi rencide eden ve yine iftira içeren ifadeler olduğu,

Soyut suçlama ve iddialarla ‘açık ve bariz bir yalancı’ denilen Şikayetçinin kişilik haklarına saldırıldığı, bu ifadelerin aşağılayıcı ve rencide edici olduğu,

Şikayet konusu yayında eleştiri sınırlarının aşıldığı; Şikayetçiye suç isnadında bulunulduğu savunulan başvuruda, Şikayet edilen Kurtuluş Tayiz ve Cemil Barlas hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ           :

Şikayet başvurusu A Haber Televizyonu ‘Canan Barlas ile Gündem’ programı yorumcuları Cemil Barlas ve Kurtuluş Tayiz’e ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgeleri gelmiştir.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI :

Şikayet edilen yorumcular Kurtuluş Tayiz ve Cemil Barlas, süresinde yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde bulunmamıştır.

DEĞERLENDİRME              :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Genel Sekreterlik önerisini dinledikten sonra konuyu tartışmaya açarak görüşmüş ve aşağıdaki kararlara varmıştır.

Şikayet konusu yayın, 31 Mart yerel seçimlerinden 6 gün önce A Haber Televizyonu’nda ‘Canan Barlas ile Gündem’ adlı programda yer almıştır. Çeşitli konuların tartışıldığı programın büyük bölümü, o hafta sonu yapılan seçime ayrılmıştır.

Yayında şikayetçinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak yaptığı icraatları masaya yatıran yorumcular, bunlardan Beylikdüzü Belediyesi’nin sahil düzenleme ve kültür merkezi projelerini ekrana getirerek, bu projeler için büyük paralar harcandığını ancak fiyaskoyla sonuçlandığını ya da usulsüzlük yapıldığını savunmuşlardır.

Programa katılanlar, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak başarılı hizmet yapmadığını söyledikleri Şikayetçinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sürdürdüğü kampanyayı eleştirmiştir. Şikayetçinin siyasi geçmişi ve kişiliğine ilişkin de çeşitli yorumlar yapılmıştır.

Şikayetçi kamuoyu tarafından tanınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarından birisidir. Siyasi bir kişiliğe sahiptir. Halkı bilgilendirmekle görevli gazeteciler haber, yorum, köşe yazıları ve televizyon programlarda siyasileri mercek altına alırlar. Onların bilinmeyen yönlerini, gizli kalan gerçekleri ortaya çıkarırlar; yaptıkları ve hatta yapmadıkları hizmetleri konu eder, doğal olarak da eleştirirler. Kamuoyunca bilinip tanınan kişiler ve siyasetçiler de haklarında yapılan haber ve yorumlardaki eleştirilere, hatta kaba ve sarsıcı üslup kullanılmasına herhangi bir insandan daha çok tahammül etmek durumundadır.

Gazetecilerin böylesi bir kamusal görevi yaparken gazetecilik meslek etiği kurallarına uymaları, haber, yorum, köşe yazısı ve televizyon programlarında maddi ve görünür gerçeğe bağlı kalmaları, özle biçim arasındaki dengeyi gözetmeleri; ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmamaları gerekmektedir.

Şikayet edilen yayında yorumcu Kurtuluş Tayiz, yayının saat 21.44.45’de başlayan bölümünde şikayetçiyi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ‘Gladyo merkezinde mesaj atmakla’ suçlamış, “…açgözlü, darbeden benim payıma ne düşer diye erkenden böyle kendini göstermeye çalışan bir adam bu” demiştir. Yine saat 22.19.00’daki bölümde “… açık bariz yalancı..  seçim kampanyasını yalanlar üzerine yürütüyor” sözleriyle şikayetçiye ‘yalancı’ demiştir. Bu iddialarıyla ilgili somut kanıt göstermeden, sübjektif yorumlarla şikayetçiye yapılan ‘Gladyo’nun merkezinde bulunduğu’, ‘darbeden pay almak için kendini göstermeye çalıştığı’ ve ‘yalancı’ suçlamalarını eleştiri sınırlarını aşan, kişiliği rencide edici, hakaret ve iftira olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Şikayet edilen diğer sunucu Cemil Barlas’ın ise yayının saat 22.19.00’daki bölümünde, “Kültür merkezi yaptırmak de parayı cebe indir, ondan sonra amfi tiyatro yaptım de parayı öbür cebe indir, tam tiyatro” ifadeleri de Şikayetçiye kanıtı gösterilmeden yapılan yolsuzluk suçlamasıdır. Bu tür ifadeler, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarında kabul edilemez nitelikte olup Şikayetçiye yapılan suç isnadı olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle şikayet konusu yayında Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi;

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesinin ihlal edildiği kanaatine ulaşılmıştır.

SONUÇ                     :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 08.05.2019 tarihinde yaptığı toplantıda A Haber Televizyonu’nda ‘Canan Barlas ile Gündem’ programı yorumcuları Cemil Barlas ve Kurtuluş Tayiz haklarında, Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılığı ile yaptığı başvuruyu görüşerek:
         a) Şikayetin kabulüne;

         b) A Haber televizyonunda ‘Canan Barlas ile Gündem’ programında Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü ve 10’uncu maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle program yorumcuları Kurtuluş Tayiz ve Cemil Barlas’ın ayrı ayrı KINANMASINA oybirliği ile karar vermiştir.

BASIN KONSEYİ, A HABER YORUMCULARI KURTULUŞ TAYİZ VE CEMİL BARLAS HAKKINDA ‘KINAMA’ KARARI VERDİ

Yazı dolaşımı


Feedback