[———-]

 

Basın Konseyi, Akit Gazetesi’nde 22 Kasım 2012 tarihinde yayımlanan haberle ilgili başlatılan incelemeyi değerlendirerek aşağıdaki kararı vermiştir.

KARAR

 

KARAR NO                         : 2012/ 39
KARAR TARİHİ                : 17 Aralık 2012
İNCELEME BAŞLATAN                                       : Basın Konseyi Genel Sekreterliği
HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILAN                    :  Akit Gazetesi

 

İNCELEME KONUSU                  :

Akit Gazetesi’nde 22 Kasım 2012 Perşembe günü, gazetenin 3. Sayfasında yayımlanan “Lisede Ahlaksızlık” başlıklı habere ilişkin, Basın Konseyi adına Genel Sekreterlik tarafından re’sen inceleme başlatılmıştır.

 

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILANLARIN YANITI: 5 Aralık 2012 tarihinde Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’ya yazılan ve Murat Alan tarafından alındığı teyit edilen yazıya herhangi bir savunma verilmemiştir.

 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Herhangi bir uzlaşma ve sair talep bulunmamaktadır.

 

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ: Genel Sekreterlik tarafından Yüksek Kurula sunulan görüş uyarınca, Akit Gazetesi hakkında kınama kararı verilmesi istenilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, haberin manşeti ile büyük puntolarla verilen fotoğrafların altındaki kısmında yazılanların aksine, somut olayın mesleği öğretmenlik olan bir takım şahısların bir piknik sırasında alkol alırken fotoğraf çektirmelerine ilişkin oldukları anlaşılmıştır.

Bir öğretmenin, mesai saatleri dışında, herhangi bir mesleki faaliyet içerisinde değilken ve mesleki faaliyetleri etkilemeyen şekilde sosyal hayatını şekillendirmesi ve buna ilişkin fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşması kişinin özel hayatına ilişkin bir meseledir.

Basın Meslek İlkeleri’nin 5. Maddesine göre, “Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılamaz”.

Somut olayda habere konu kişilerin öğretmen olmaları, özel yaşamlarındaki tercih ve tutumlarından dolayı yayın konusu yapılabilecekleri anlamına gelmez. Özel yaşamlardaki tercih ve tutumların doğrudan mesleki faaliyetlerini engellemesi veya bu konuda somut bir tehlike doğurması halleri bunun dışındadır.

Bu sebeplerle, özel yaşam hakkının ihlâli niteliğindeki eden haberin Basın Meslek İlkeleri’nin 5. Maddesinin ihlâli niteliğinde olduğu anlaşılmış ve Akit Gazetesi’nin KINANMASINA oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2012/ 39)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi Akit Gazetesinin Kınanmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback