[———-] 

Basın Konseyi 22 Mayıs 2013 tarihli Yüksek Kurul Toplantısında, Akşam Gazetesi ve Akşam Gazetesi Muhabiri Ercan Öztürk hakkında yapılan başvuruyu değerlendirerek aşağıdaki kararı vermiştir.

KARAR

 

ŞİKÂYETÇİ             :           Uğur Tatlıcı

Nurten Tatlıcı

 

ŞİKÂYET EDİLEN:           Akşam Gazetesi

Ercan Öztürk

(Akşam Gazetesi Muhabiri)

ŞİKÂYET KONUSU : Şikâyete konu haber, Ercan Öztürk imzasıyla Akşam Gazetesinde 10 Nisan 2013 tarihinde 1 ve 15. sayfalarda yayımlanmıştır.

Başvuru konusu haber aynen şekildedir:

Tatlı tatlı döşemişler

Miras kavgasındaki Tatlıcı Ailesi yine birbirini ihbar etti. 4 yıl önce ölen işadamı Mehmet Salih Tatlıcı ile oğlunun Antalya’daki oteli basıldı. Tarihi kapılar, duvar kaplamaları, tavan göbeğiyle döşenmiş bir oda bulundu. Eserlerin nereden çalındığı araştırılıyor. ERCAN ÖZTÜRK 15’TE

LÜKS OTELE ‘tat’sız baskın

Tatlıcılar’ın 3 milyar dolarlık miras kavgasında son raunt… Babasının mirasından mahrum kalan Mehmet Tatlıcı, kardeşini ihbar etti. Belek’teki lüks oteli basan yetkililer karşılaştıkları tarihi eserleri görünce şoke oldu

2009 yılında öldüğünde geride bıraktığı

üç milyar dolarlık mirası paylaşamayan Salih Tatlıcı’nın çocukları yine karşı karşıya geldi. Birbirleri hakkında onlarca dava açan Tatlıcı kardeşler bu defa da tarihi eser baskınıyla gündemde…

SALİH Tatlıcı’nın mirasından men ettiği oğlu Mehmet Tatlıcı, babasının ilk eşi Nurten ve oğlu Uğur Tatlıcı’yı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen kurul, Belek’teki Tatbeach Golf Otel’e önceki gün baskın düzenledi.
‘BAŞ ODA’ YAPMIŞLAR

BEŞ yıldızlı otelde birkaç parça tarihi eser bulacaklarını düşünen Koruma Kurulu yetkilileri, önlerine çıkan manzara karşısında adeta şoke oldu. Baskına katılan kurul üyeleri, Osmanlı dönemine ait kapılar, tavan göbeği ve büyük bir odayı baştanbaşa kaplamaya yetecek donanımdaki tarihi ahşap malzemelerle donatılmış ‘baş oda’yla karşılaştı.

ESERLER SÖKÜLÜYOR

ODADAKİ manzarayla ilgili tutanak tutan kurul yetkilileri, odanın duvar ve tavanını tamamen kaplayacak şekilde monte edilmiş tarihi eserleri zarar vermeden sökme çalışmalarına başladı. Eserlerin hassasiyeti ve otelin kalabalık olması nedeniyle eserlerin taşınması 3-4 günü bulacak. Hafta sonuna kadar otelden çıkarılması beklenen tarihi eserlerin 2863 sayılı yasa kapsamında müze bünyesinde korunmasına karar verildi. 19’uncu yüzyıla ait olan döşemelerin nereden getirildiği ise hala gizemini koruyor.

Kanuni’nin fermanı hâlâ kayıp

SALİH Tatlıcı’nın ölümünden sonra, Topkapı Müzesi’ne kayıtlı olan 72 parça tarihi eserinin kayıp olduğu bildirilmişti. Eserlerin 50 parçası, Tatlıcı’nın çalışma ofisi olarak kullandığı İstanbul Kâğıthane’deki fabrikanın deposunda, geri kalanı ise çocuklarının evlerinde ele geçirilmişti. Ancak oğul Mehmet Tatlıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurarak, en değerli parçalardan biri olan Kanuni Fermanı’nın hâlâ bulunamadığını bildirmişti. Polis ise fermanın yurtdışına kaçırılmaması için sınır kapılarında önlem almıştı.

Servetini küçük oğluna bırakmıştı

İKİ kardeş arasında yıllardır süren miras kavgası, Türkiye’nin en zengin isimlerinden olan baba M. Salih Tatlıcı’nın 2009’da hayatını kaybetmesinin ardından patlak vermişti. Salih Tatlıcı, 3 milyar doları bulan mirasının büyük kısmını, ikinci eşi Nurten ve ondan olan oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakmıştı. Mirastan mahrum edilen büyük oğlu Mehmet Tatlıcı’nın yargıya taşıdığı miras kavgası, 5 yılda karşılıklı açılan 20’nin üzerinde davayla iyice büyümüştü.”

Şikâyet Edenler vekilleri, yukarıda yer alan haberin başlığında kullanılan ve Tatlıcı olan kendi soyadlarından esinlenilerek atılan “tatlı tatlı döşemişler” ve “lüks otele ‘tat’sız baskın” şeklindeki başlıkların kişilik haklarını rencide edici nitelikte olduğunu belirtmektedir.

Buna göre haber içeriğinin de tamamen gerçekdışı olduğu, baskın olayının yaşanmadığı, “eserlerin nereden çalındığı araştırılıyor” gibi ifadelerle hakarete uğradıkları ve bir hırsız gibi nitelendirildikleri ifade edilmektedir.

Şikâyetçi vekilleri, haberde sanki çalıntıymış gibi bir izlenim yaratılan eserlerin esasında müvekkillerine ait olduğunu belirtmiş, kullanılan ifadelerle müvekkillerinin küçük düşürüldüğü beyan edilmiştir.

Buna göre, yapılan haberde yer alan, otele baskın yapıldığına ilişkin bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğu, haber konusu tarihi eserlerin 10 yıldan beri  ve halen daha otelde bulunduğu, turizme hizmet amacıyla sergilenmeye devam edildiği açıklanmaktadır.

Ayrıca, haberde sözü geçen tarihi eserlerin mülkiyetinin Şikayet Edenlere ait olduğu ilgili belgeler de sunulmak suretiyle ortaya konulmaktadır. Bununla beraber, gene haberde bahsi geçen “Kanuni Fermanı’nın halen daha bulunamadığı”na ilişkin kısmın gerçek dışı olduğu bu hususa ilişkin Savcılık soruşturmasının takipsizlik kararı verilerek neticelendiği ifade edilmiştir.

Şikayet Edenler vekilleri bu sebeplerle BMİ’nin 6. maddesinin; şikâyet konusu haberde yer alan ve Şikâyet Edenlerin haber konusu suçları işlediği yönünde kesin nitelikte ifadelere yer verilmesinden ve kişilik haklarını zedeleyen ifadelerden ötürü ise BMİ’nin 4 ve 9. maddelerinin ihlâl edildiğini ileri sürmektedir.

ŞİKÂYET EDİLENLERİN YANITI: Ercan Öztürk, 30 Nisan 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimize ulaşan yanıtı ile Şikâyete cevap vermiştir.

Öztürk’ün cevapları şu şekildedir:

“AKŞAM gazetesinde 10 Nisan 2013 günü yayınlanan ‘Tatlı tatlı döşemişler’ başlıklı haberim ile ilgili konseyinize Uğur – Nurten Tatlıcı vekilleri Av. Mustafa Tırtır ve Av. Pelin Bilgin tarafından yapılan şikâyetle ilgili yanıtımı belgeleri ile konseyinize sunarım.

-Söz konusu haberin asılsız olduğu iddia edilmektedir. Oysa ki haberimize konu olan oteldeki tarihi eser niteliğindeki taşınmazlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca (EK-1) Topkapı Müzeler Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda Müzeye taşınması kararı almıştır.

-Tatlıcı ailesi tarafından bu karar için Antalya 1. İdare Mahkemesi’ne ‘Yürütmenin durdurulması’ talebiyle başvuruda bulunmuştur. Bu talep ilgili mahkemece 07 Ocak 2013 tarihli karar ile reddedilmiştir. (EK-2)

-Haberde otelin görevlilerce basıldığı bölümünün asılsız olduğu belirtilmektedir. Ancak Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri ekte yer alan mahkeme kararları doğrultusunda otele habersiz olarak gelerek bu eserleri söküp müzeye nakletmek istemiştir. Otelde mahkeme kararı ile devlete ait olarak tescillenmiş eserlerin ekipler tarafından habersiz olarak sökülmeye gelinmesi takdir edersiniz ki haber dilinde bir ‘baskın’dır.

-Haberde bahsi geçen eserlerle ilgili Tatlıcı ailesi avukatları tarafından merhum Mehmet Salih Tatlıcı tarafından Nurten Tatlıcı adına Kuştepe Antikacılar çarşısındaki Yılmaz Antik dükkânından satın alındığı faturaları da sunularak ifade edilmektedir. Ancak bu eserlerin müzeye teslim edilmesi yönünde ekte sunduğumuz mahkeme kararları göz ardı edilmektedir. Nitekim mahkeme kararlarına paralel olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına dair 2863 sayılı yasaya göre; Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar da varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan tarihi eserler “DEVLET MALI NİTELİĞİNDEDİR” ifadesi yer almaktadır.”

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Taraflar uzlaşma yönünde bir irade beyan etmemiştir.

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:  Genel Sekreter tarafından yapılan değerlendirmede, Basın Meslek İlkeleri’nin 6. 4. ve 9. maddeleri ihlal edildiği gerekçesiyle Akşam Gazetesi ve Akşam Gazetesi muhabiri Ercan Öztürk’ün Kınanmaları gerektiği istenilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 22 Mayıs 2013 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

Yapılan haber, içeriğinde yer alan olayların tamamı gerçekmiş gibi kaleme alınmıştır. Bu konuda haberin muhataplarının görüşlerinin sorulduğu ya da başkaca bir takım ek bilgi ve belgelerle olayın doğruluğunun teyit edildiği bilgisine ise haberde yer verilmemiştir. Kişilerin, inceleme konusu haberde olduğu türden, son derece vahim iddialarla karşı karşıya kalmaları sonucunu doğuracak haberlerin, habere dayanak olaya ilişkin somut belgelere dayanması ve mümkünse haberin muhatabının da açıklamasını içermesi icap eder. Haberin bu yönüyle, Basın Meslek İlkeleri’nin (BMİ) “soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayımlanamaz” şeklindeki 6. maddesinin ihlâl edildiğine oy birliğiyle karar verilmiştir.

10 Nisan 2013 tarihli Akşam Gazetesi’nin 1. sayfasında kullanılan “Tatlı tatlı döşemişler” ve 15. sayfada yer alan “Lüks otele ‘tat’sız baskın” başlıkları ile ilk sayfada yer alan … Tarihi kapılar, duvar kaplamaları, tavan göbeğiyle döşenmiş bir oda bulundu. Eserlerin nereden çalındığı araştırılıyor” şeklindeki ifadeler, Şikâyetçilerin haber konusu suç teşkil eden fiilleri işlediği konusunda kesin bir yargıyı ifade etmektedir. Henüz bir yargı kararı ile suçluluğu sabit olmamış kimselerin suçlu ilân edilemez şeklindeki BMİ’nin 9. maddesinin ihlâl edildiğine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Aynı ihlâl ile şikâyetçi tarafın kişilik hakları da zedelenmiştir. Zira şikâyetçiler tarihi eser kaçakçısı gibi gösterilmiş, özellikle kullanılan başlıklar ve haberin geneline hakim olan ifadeler ile şikâyet edenler tarihi eser kaçakçısı gibi gösterilmiş, hatta bu eserlerin çalıntı olduğu ileri sürülmüş; kişiliklerinin önemli bir parçası olan soyadları kelime oyunu ile başlığa taşınmıştır. Haberde yer verilen başlık ve kullanılan genel dil ile Şikâyet Edenler’in suçluymuş gibi gösterilmeleri açısından, “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” şeklindeki BMİ’nin 4. maddesinin ihlâl edildiğine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıda izah olunan gerekçeler karşısında, Basın Meslek İlkeleri’nin 6, 9 ve 4. maddesinin ihlal edildiği oy birliğiyle kabul edilmiş ve bu ihlallerden dolayı Akşam Gazetesi ve Akşam Gazetesi Muhabiri Ercan Öztürk’ün “UYARILMASINA” oy çokluğuyla karar verilmiştir.

(Karar No: 2013/ 24 – 25)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi Akşam Gazetesi ve Akşam Gazetesi Muhabiri Ercan Öztürk’ün Uyarılmalarına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback