I———I

Basın Konseyi, ATV Televizyon Kanalı’nda; 23 Ekim 2011 tarihinde yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı hakkında yapılan şikâyetle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKÂYETÇİ                         : Fecri Barlık

 

ŞİKÂYET EDİLENLER   : Müge Anlı  

                                                          (ATV Televizyonu Program Sunucusu)

 

ŞİKÂYET KONUSU           : Şikayetçi Fecri Barlık, Basın Konseyi’ne yapmış olduğu 27.10.2011 tarihli yazılı şikayet başvurusunda, sunucu Müge Anlı’nın, ATV Televizyon kanalında 24.10.2011 tarihinde yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programında, Van’da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından canlı yayında sarf etmiş olduğu sözlerin Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

Şikâyet konusu canlı yayın, ATV televizyonunda 24.11.2011 tarihinde yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli programda yayınlanmıştır. Buna göre, sunucu Müge anlı program esnasında, Van’da meydana gelen deprem felaketini değerlendirirken “Canımız istediği zaman kuş avlar gibi dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olduğu zaman hadi Mehmetçik gelsin, hadi polis gelsin diyoruz…….Biraz da insanlar hadlerini bilsinler” şeklinde bir yorumda bulunmuştur. Şikâyetçi Fecri Barlık, Müge Anlı’nın bu sözleri ile Van halkını polise taş atmakla suçladığını ve bu şekilde Türk halkının birlik be beraberliğini zedelediğini iddia etmiştir. Sonuç olarak, şikâyetçi, müge anlı tarafından canlı yayında kullanılan bu ifadelerin, Basın Meslek İlkeleri’nin;

 

–          “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu ve

–          “Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır” şeklindeki on ikinci maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

 

ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI    : ATV Program Sunucusu Müge Anlı’ya şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 30 Ekim 2011 tarihinde, kargo ile gönderilmiş, kargo şirketi tarafından mektubun teslim alındığı bilgisi Adem Özer olarak bildirilmiştir. Daha sonra, Basın Konseyi’ni arayan ATV Televizyonu ve Müge Anlı vekili Av. Fatih Savaş, konuyla ilgili ayrıntılı bir yanıt hazırlayabilmek için ek süre talebinde bulunmuş ancak kendilerine tanınan bu ek sürenin dolmasına karşın, konuyla ilgili yanıt göndermemiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 7 Aralık 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikâyetin konusunu 24.10.2011 tarihinde ATV Televizyonunda yayınlanan “Müge Anlı İle tatlı Sert” programında, sunucu Müge Anlı tarafından, Van Depreminin hemen ardından bu deprem felaketiyle yapılan bazı açıklamalar oluşturmaktadır.  Yaşanan deprem felaketiyle ilgili yorum yapan sunucu Müge anlı, bu deprem felaketi ile ülkemizin uzun yıllardır kanayan yarası olan terör sorunu arasında bir irtibat kurmakta ve yaşanan bu felaket üzerine yardım talebinde bulunan insanları, terör eylemlerini gerçekleştirenler ile ilişkilendiren bir söylemde bulunmaktadır.

Belirtelim ki, Müge Anlı’nın canlı yayında yapmış olduğu bu açıklamalar gerek yazılı, gerek işitsel/görsel gerekse elektronik medyada çok ciddi bir tepki ile karşılanmış ve Müge anlı bu açıklamaları nedeniyle toplumun farklı kesimleri tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Nitekim gelen bu yoğun tepki ve eleştiriler üzerine katıldığı bir radyo programında, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “yanlış algı nedeniyle üzülenler olduysa özür dilerim. Saygıyla önlerinde eğilirim” sözleri ile samimiyetle özür dilemiştir.

Bu çerçevede, Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu açıklamaların Van depreminin hemen ardından, depremin yarattığı acı bilançonun henüz farkında olunmadığı bir dönemde gerçekleştirilmiş olması; benzer şekilde ülkemizde yakın dönemde terörist saldırılar nedeniyle çok sayıda asker ve polisin şehit düşmesi nedeniyle yoğun bir hassasiyet içinde bulunulan bir döneme rastlaması ve ayrıca bu açıklamaların kamuoyuna ulaşmasının ardından, Müge Anlı tarafından bu açıklamalar nedeniyle samimi bir şekilde özür dilenmiş olduğu hususları göz önüne alınarak, bu konudaki şikayetin yersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle,  24.10.2011 tarihinde yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programında yapılan bu açıklamalar nedeniyle program sunucusu Müge Anlı hakkında, “şikâyetin yersizliğine” oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/41)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi, Atv Televizyonu Program Sunucusu Müge Anlı Hakkındaki Şikâyetin Yersizliğine Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback