Basın KonseyiCumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün saat 14.30’da Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit Başkanlığında Konsey Yüksek Kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti Çankaya köşkünde kabul etmiştir.

Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit, kabul sırasında Cumhurbaşkanına şunları söylemiştir:

Basın Konseyi Başkanlığı görevine seçilmemin ardından gösterdiğiniz teveccüh nedeniyle teşekkür etmek ve size Basın Konseyi hakkında bilgi sunmak amacıyla size ilettiğim ziyaret talebini kabul ettiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum.

Basın Konseyi, medyanın daha özgür ve daha saygın olması için faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler tarafından da Danışman sivil toplum Kuruluşu olarak tanınmış bir meslek örgütüdür. Yirmi üç senedir çalışmalarını sürdüren Konsey iletişim (ifade, basın) özgürlüğünü genişletmek amacıyla çalışmalarda bulunmakta ve bu özgürlüğün, yüklediği sorumluluklara uygun biçimde kullanıldığını denetlemek amacıyla bir denetim mekanizmasını içermektedir.
Basın Konseyi bütün çalışmalarını Basın Meslek İlkeleri, Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları çerçevesinde yürütmektedir. Size Konsey’in temel ilkelerini ve işleyişine ilişkin kurallarını içeren kitapçığı sunmaktan onur duyuyorum.

Tüm basın – yayın kuruluşlarının ve gazetecilerin katılımına açık olan Basın Konseyi’nin en yüksek karar organı Basın Konseyi Yüksek Kuruludur. Şu anda  huzurunuzda bulunan heyet Yüksek Kurul’un yaklaşık üçte birinden oluşmaktadır ve kurum temsilcileri, okuyucu temsilcileri ve seçilmiş gazeteci meslektaşlarımız heyette yer almışlardır. Kurum temsilcileri, gazeteciler ve okur temsilcileri birlikte hareket ederek medya özdenetimini gerçekleştirmektedir. Yılda ortalama 90 uyuşmazlığı karara bağlayan Konsey’in toplantılarında, dosyası görüşülen tarafla asaleten veya vekaleten temsil edilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sizi ziyaretimizin esas sebebi gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür etmek ve Basın Konseyi’nin faaliyetleri hakkında sözlü bilgi vermek olsa da, ziyaret talebimizden sonra gelişen süreç size gazeteciliğin güncel bir sorununu sunma gerekliliğini doğurmuştur. Şu anda ulaşabildiğimiz verilere göre 68 meslektaşımız, yazdıkları sebebiyle tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerinde bulunmaktadır. Ülkemizde 7569 sarı basın kartı sahibi meslektaşımız olduğunu düşündüğümüzde neredeyse bunlardan yüzde biri özgürlüklerinden mahrumdur. Basın Yasası, Türk ceza yasası ve terörle Mücadele Yasası’nda yer alan iletişim özgürlüğünün gerektirdiği standartlara aykırı düzenlemelerin yol açtığı bu sonuç maalesef ülkemizi basının özgürlüğü sıralamalarında 138. sıraya itmiştir.

Size sunabileceğimiz talebimiz öncelikle toplumun bilgi edinme hakkına hizmet deden meslektaşlarımıza yönelik hukuki ve idari işlemlerin, toplumun bilgi edinme hakkındaki yararı gözetilerek, titizlikle ve iletişim özgürlüğünün özüne zarar gelmeyecek şekilde yürütülmesi konusunda adım atmanızdır. Hakkında suç iddiası bulunan meslektaşlarımızın adil, kişi özgürlüğü ile ifade özgürlüğü haklarına saygılı ve hızlı biçimde yargılanarak maddi gerçeklerin ortaya çıkartılması konusunda hassasiyetimizi vurgulamak isterim. Yukarıda belirttiğimiz yasalarda değişiklik yapılması da öncelikli taleplerimiz arasındadır.

Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit’in, Sn. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Sunmuş Olduğu Bilgi

Yazı dolaşımı


Feedback