“Sayın Muammer Güler
İçişleri Bakanı
Ankara

Basın Özgürlüğü, dolayısıyla halkın haber alma hakkı demokrasilerin evrensel kuralları arasında en önde gelen bir haktır. Gazetecilerin haber yapmalarına getirilecek kısıtlamalar, halkın haber alma hakkına darbe ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğurmaktadır.

Emniyet Müdürlüklerinde görev yapan Polis Muhabiri Gazeteciler, tüm birimlerce tanınan bir anlamda akredite kabul edilebilecek arkadaşlarımızdır. Polis Muhabirlerinin Emniyet Müdürlüklerine girişlerini izne bağlayan uygulamayı anlamak mümkün değildir. 12 Eylül Askeri Darbe günlerinde bile böyle bir uygulamanın yapılmadığı düşünülürse, Basın Özgürlüğü açısından çok karamsar bir tablo karşımıza çıkmaktadır.

Bakanlığınızın konuyu tekrar gözden geçireceği umudumuzu koruduğumuzu belirtirken, basın özgürlüğünün yaşatılması için çaba harcayacağınızı umuyoruz.

Saygılarımızla. ”

Pınar Türenç
Basın Konseyi Başkanı

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İçişleri Bakanından Emniyet Müdürlüklerinde Basına Yönelik Engellemelerden Vazgeçilmesini İstedi.

Yazı dolaşımı


Feedback