Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın Gaziantep Lojistik Müdürlüğü’nde çıkan yangını haberleştirmek üzere görevlerini yapmakta olan muhabir ve kameramanlara yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilerin görevleri başında saldırıya uğradıkları saldırılar artık sayılamaz hale gelmiştir. Bir kamu kurumunda çıkan yangını haberleştiren gazetecilere dahi saldırılması, Ülkemizde gazetecilik mesleğini icra etmenin ne kadar zorlaştığını ortaya koymaktadır. Nitekim, Ülkemizin, uluslararası gazetecilik örgütleri tarafından, basın özgürlüğü konusunda sürekli olarak eleştiriye tutulmasının altında yatan sebeplerden biri de budur.

Demokrasi ve halkın haber alma özgürlüğünü içine sindirmemiş kişiler tarafından artık bir alışkanlık haline dönüşen bu gibi saldırılara adli mercilerin derhal müdahale etmesi son derece önemlidir. Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü ve Basın Konseyi olarak temennimiz kamu adına, halkın haber alma hakkını temin için bir faaliyet yürüten gazetecilere yönelik saldırıların faillerinin süratli bir şekilde adalet önünde çıkarılarak gerekli yaptırımlara çarptırılmalarıdır.

Basın Konseyi Gaziantep'te Gazetecilere Yapılan Saldırıyı Kınadı

Yazı dolaşımı


Feedback