23.05.2018

Haberonca internet sitesinde 27.03.2018 tarihinde yayınlanan ‘Doktor hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’ başlıklı haberle ilgili şikayet.

REFERANS: 2018- 16

KARAR

Basın Konseyi Yüksek Kurulu ,23 Mayıs 2018 günü 18 üyenin katılımıyla yaptığı toplantıda konuyu görüştü ve Haberonca İnternet Sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu hakkında yapılan başvuruda oybirliği ile ‘kınama’ kararı aldı.

ŞİKAYETÇİDr. Sedat İRGİL Psikiyatri uzmanı
Plevne Mah. Savaştepe Cad. No:19 Kat: 2   Altıeylül- BALIKESİR

ŞİKAYET EDİLEN:  Murat AYAŞOĞLU
Haberonca İnternet Sitesi muhabiri
Oruçgazi Mah. Orhanlar Sok. No:13   BALIKESİR

ŞİKAYET KONUSU:

Balıkesir’de yerel Haberonca İnternet Haber Sitesi’nde yer alan ‘Doktor hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’ başlıklı haberde, aynı ilde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Dr. Sedat İrgil hakkında Balıkesir Tabip Odası tarafından ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ verildiği haberi, eşinin açtığı boşanma davası ve muhabirle aralarında süren davalarla ilgili ifadeler.

Haberonca İnternet sitesinde 27.03.2018 tarihinde Murat Ayaşoğlu imzasıyla ‘özel haber’ logosuyla yayımlanan ‘Doktor hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’ haberin spotunda, ‘HASTASI İLE SEKS YAPAN DOKTORA CEZA’ denildi. Haberin spotunda ayrıca Balıkesir Tabip Odası Psikiyatrist Doktor | istanbul escort , porno izle , escort istanbul | Sedat İrgil’i hastası ile seks yaptığı için uyardı. Gazeteci Murat Ayaşoğlu’nun habercilik savaşını adeta Tabip Odası taçlandırdı. Hastası ile evinde basılan Psikiyatrist Sedat İrgil’i üyesi olduğu meslek odası da cezalandırdı.’ ifadeleri de yer aldı.

Haberde bu cezayla ilgili “Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3 Maddesi g fıkrası ‘hekimlik mesleğine ilişkin hukuksal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte aşağıda belirtilen diğer disiplin suçları arasında sayılmış haller dışında kalan nitelik ve ağırlık itibariyle diğer disiplin suçları arasında dahil edilmeyen bir eylemde bulunmak’ gereğince UYARMA cezası verilmesine ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4. Maddesi r fıkrası ‘acil durunlar dışında özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastaya zarar vermek’ hükmü gereğince PARA CEZASI verilmesine….2017 yılı en yüksek üyelik aidatı olan 275 tl’nin 3 katı para cezasının belirlenmesine karar verilmiştir” denildi.

Haberde ‘HAKLI ÇIKTIK’ ara başlığı kullanılarak, ‘Hastası ile seks yaptığını haber yaptığımız için Haberonca’yı avukat ordusu ile mahkemelerde süründürmek isteyen Psikiyatr Sedat İrgil hakkında yaptığımız haberleri Balıkesir Tabip Odası adeta haklı çıkarmış oldu. Hastası ile seks yapması haber değeri taşıyan Psikiyatr İrgil’i cezalandıran Tabip Odası ilerleyen günlerde yine İrgil ile önüne gelecek dosyaları nasıl inceleyecek merak ediliyor. Doktor İrgil hakkında önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek şok iddialar hakkında Balıkesir Tabip Odası’nın alacağı tavır merakla bekleniyor’ denildi.

Şikayetçi Dr. Sedat İrgil yaptığı başvuruda kendisiyle ilgili muhbir Murat Ayaşoğlu’nun asılsız iddialarda bulunduğunu, daha önce benzer nitelikteki haberleri nedeniyle kendisini mahkum ettirdiğini savundu. Şikayetçi, “Mahkumiyetleri akabinde tekzip yayınlamış olmasına rağmen hala bu konu hakkında yazmaya devam edebiliyor” dedi.

Tabip Odası’nca verilen ‘uyarı’ cezasının, şikayet konusu haberin başlığı ve içeriği ile ilgisinin bulunmadığını savunan şikayetçi, ‘Zaten haberi, hasta bilgilerimi çalan eski eşimin yaptırdığı, dosyayı da onun aldığı anlaşıldı. Ayrıca hastam, eşi ve benim lehime kamu davaları açıldı. Ancak bu kişi hala yazmaya devam ediyor” diyerek, Basın meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğini savunduğu Haberonca internet sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep etti.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR

Şikayet başvurusu Haberonca İnternet Haber Sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu’na hem mail, hem postayla iletildi. Şikayet edilen Murat Ayaşoğlu süresinde yanıt vermedi ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Şikayetçi Dr. Sedat İrgil’in başvurusuna eklediği bilgilerden şikayet ettiği muhabir ile aralarında bazı davaların bulunduğu anlaşılmaktadır.
Şikayet edilen Murat Ayaşoğlu’nun görev yaptığı Balıkesir Postam Gazetesi’nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan ‘Parmak kaldırdı’ başlıklı haberde kişilik haklarına, mesleki kariyerine zarar verildiği gerekçesiyle Balıkesir 2’nci Sulh Hakimliği’ne başvuran Dr. Sedat İrgil, tekzip kararı aldırmış, ardından da sorumlular hakkında cezai işlemin yapılması için de savcılığa başvurmuştur. Savcılık ‘Kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verince Sedat İrgil, avukatı aracılığıyla mahkemeye itiraz etmiş ve 20 Mart 2017 tarihinde bu kararı kaldırtarak, Murat Ayaşoğlu hakkında Balıkesir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasını sağlamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Şikayetçi Dr. Sedat İrgil’in başvurusuna eklediği belgelerden de anlaşılacağı gibi, şikayet edilen muhabir Murat Ayaşoğlu ile şikayetçi yaklaşık 1.5 yıl önce mahkemelik olmuştur. Taraflar arasındaki davalar devam etmekte olup, bu davalarda kimin haklı kimin haksız olduğuna yargı karar vermiştir ya da verecektir.

Yüksek Kurulun inceleme konusu ise, şikayet edilen Haberonca İnternet Haber Sitesi’nde yer alan ‘Doktor Hastasıyla seks yaptı, Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’  başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilip edilmediğidir.

Şikayet edilen muhabir haberini, Balıkesir Tabip Odası Onur Kurulu’nca 27 Eylül 2017 tarihli kararda, şikayetçi Dr. Sedat İrgil’e ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ verilmesine dayandırmaktadır. Balıkesir Tabip Odası, Dr. İrgil hakkında yerel basında çıkan iddiaları meslek etiği yönünden incelemek üzere resen soruşturma açmış, karar vermiştir.

Tabip Odası kararında şikayetçi Dr. Sedat İrgil’e, Disiplin Yönetmeliği’nin 3. Madde g fıkrasına göre, ‘psikiyatrik görüşme ortamı temel ilkelerine uymayarak hastanın duygusal zarar görmesine neden olduğu… hastasının mahrem sırlarının üçünü kişilerin eline geçmesine engel olamadığı’ gibi nedenlerle UYARI; Yönetmeliğin 4. Maddesi r fıkrasındaki ‘acil durumlar dışında özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastasına zarar vermek’ hükmü gereğince de PARA CEZASI verildiği belirtilmektedir.

Şikayetçi Dr. Sedat İrgil, bu karara üst kurul olan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’na itiraz dilekçesi vermiştir. Özetle hasta bilgilerinin boşanma davası açtığı eşi tarafından çalınıp muhabire verildiğini, dolayısıyla başkasının işlediği suçtan kendisine ceza verilemeyeceğini söylemiş; hastasına uzmanlık alanı dışında herhangi bir girişimde bulunmadığını savunmuştur.

Balıkesir Tabip Odası’nın, şikayetçi Dr. Sedat İrgil için aldığı ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ kararının hangi nedenlerle verildiği ortadayken, şikayet edilen muhabir haberinde doktorun hastasıyla seks yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığını yazmıştır.  ‘Doktor hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’ başlığıyla yayınlanan haberdeki, ‘Hastasıyla seks yapan doktora ceza’, ‘Ayaşoğlu’nun habercilik savaşını Tabip Odası adeta taçlandırdı’, ‘Ağabeyi Bursa CEHAPE milletvekili olan doktor Sedat’, ‘’Tabip Odası ilerleyen günlerde yine İrgil ile önüne gelen dosyaları nasıl inceleyecek merak ediliyor’, ‘Ya hastaları ile seks yapmaya devam ediyorsa’ ifadeleri bulunmaktadır. Bu ifadelerin, haber vermek ve eleştiride bulunmaktan ziyade suçlamaya ve karalamaya yönelik olduğu açıktır. Şikayet edilen muhabir, suçlayıcı üslupla şikayet edilenin milletvekili kardeşini de işin içine katmış; şikayetçinin kişilik hakları ve mesleki kariyeri de hedef alınmıştır.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nca yapılan incelemede, şikayetçiye verilen disiplin cezasının ‘seks yapmak’ gerekçesiyle olmadığı görülmüştür. Bu durum, şikayetçi hakkında verilmiş olan kararlardan anlaşılmaktadır. Bu duruma rağmen, sanki disiplin cezası bu nedenle verilmiş gibi, içeriği gerçeği yansıtmayan bir haber yapılmıştır. O halde, Basın Meslek İlkelerinin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’inci maddesinin ihlal edildiği açıktır. Zira, muhabir, en iyi ihtimalle, incelemesi olanak dahilinde bulunan belgeleri gereği gibi incelemeksizin haberini yapmıştır.

Öte yandan, bir doktorun mesleki davranış kuralları dışına çıkarak bir hastasıyla cinsel ilişkiye girdiği yönündeki asılsız iddia, Basın Meslek İlkeleri’nin Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesine de aykırılık teşkil etmektedir. Zira bir profesyonele, meslek kurallarını ihlal ettiği yönündeki isnatta bulunma, şüphesiz olarak, onun mesleki itibarını zedeleyecek niteliktedir.

Buna karşılık, haber gereği gibi araştırılmış ve gerçek olsaydı, bir doktorun mesleki kuralların dışına çıkarak bir hastasıyla cinsel ilişki kurmuş olması, kamunun öğrenmesinden fayda bulunan bir haber teşkil edecekti. Bu nedenle, özel yaşamın gizliliğini koruyan Basın Meslek İlkeleri’nin 5. maddesinin ihlal edilmediği sonucuna varılmıştır.

Bu nedenlerle, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 18 üyenin katılımıyla yaptığı toplantıda Haberonca İnternet Sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin yukarıdaki iki maddesini ihlalden ötürü, oybirliği ile ‘kınama’ kararı almıştır.

BASIN KONSEYİ, HABERONCA İNTERNET SİTESİ MUHABİRİ MURAT AYAŞOĞLU İÇİN ‘KINAMA’ KARARI VERDİ

Yazı dolaşımı


Feedback