Basın Konseyi Yüksek Kurulu, aylık olağan toplantısında, gündemdeki konularla birlikte, Hatay Valiliğinin basın açıklaması yasağını görüşmüştür.

Öncelikle, hiçbir makamın yasal  olarak böyle bir yasak koymayacağını böyle bir yasağın demokrasiyle bağdaşmayacağını belirtmeyi görev sayıyoruz.

Basın Konseyi olarak, yaşanan  tartışmaları yerinde inceleyip değerlendirmek amacıyla, Gazeteciler Cemiyetleri, Hatay Barosu ve çeşitli meslek kuruluşlarıyla görüşmek üzere, 11/12 Eylül Salı/Çarşamba günleri Hatay’da olacağımızı ve edindiğimiz izlenimleri kamuoyuyla paylaşacağımızı  bilgilerinize sunuyoruz.

Basın Konseyi Hatay’a Gidiyor

Yazı dolaşımı


Feedback