Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle İMC TV’nin frekansının iptali için TÜRKSAT’a yazı gönderip uydudan çıkarılmasını istemesi, basın özgürlüğüne getirilmek istenen yeni “bir engelleme” örneğidir.

RTÜK’den lisans alıp yayın yapan bir tv kuruluşunun yayınlarını RTÜK yerine savcılığın denetim ve iznine alınmak istenmesi, hukuka aykırıdır. Anayasamızca belirlenen basın özgürlüğüne aykırı bu tutumların alışkanlık haline getirilmesi, en başta halkın haber alma hakkını engeller.
Basın Konseyi olarak, normal demokratik ülkelerdeki gibi, basın ve ifade özgürlüğünün yaşanmasını ve yaşatılmasını istiyoruz.

BASIN KONSEYİ: İMC TV’NİN KARARTILMASI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEMEKTİR.

Yazı dolaşımı


Feedback