19 Temmuz 2013 tarihinde Basın Konseyi’ni temsilen Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İkinci Başkan Yrd. Doç. Dr. Murat Önok, Yüksek Kurul Üyeleri Dr. Oktay Duran, Yalçın Büyükdağlı ve Engin Köklüçınar ile Genel Sekreter Av. N. Kaan Karcılıoğlu’ndan oluşan bir heyet İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında, başta Gezi Olayları sırasında yaşananlar olmak üzere, “özellikle toplumsal olaylar sırasında görev yapan gazetecilere yönelik gerçekleşen polis şiddetine” dikkat çekildi. Vali Mutlu’ya “bu olaylarda gazetecilerin halkın bilgilenme hakkı için görev yapmakta olduğu” hatırlatıldı ve “gazetecilere yönelik müdahalelerin bu hakkı sınırladığı” ifade edildi. “Basın özgürlüğünün demokrasinin işlerliği için hayati önemde” olduğu, ancak “gazetecilere yönelik gerçekleşen polis şiddetinin bu açıdan ciddi sıkıntı yarattığı” anlatıldı. Görüşme sırasında

söz alan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “eskiden bu gibi olaylarda polis gazeteciyi korurdu, şimdiyse gazetecilere polis tarafından şiddet uygulanıyor” dedi. Basın Konseyi Heyeti, Sayın Vali’den bu gibi kanunsuz ve şiddet kullanımı içeren müdahalelerin engellenmesi ve sorumlular hakkında soruşturma yapılmasını da talep etti.

Vali Mutlu Basın Konseyi’nin taleplerini dikkatle dinleyerek bu gibi konularda yaşanan sıkıntıların çözümü için çalışmalara başlandığını, olaylar sırasında yaşanan sıkıntılara ilişkin idare tarafından gerekli soruşturmaların yapıldığını ifade etti. Probleme ilişkin çözüm önerilerinin sunulduğu karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyaret, konuya acil çözüm bulunması temennisi ile sona erdi.

 

Basın Konseyi İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu Ziyaret Etti

Yazı dolaşımı


Feedback