Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun’un ‘Bolu Havadis’ gazetesi’nde 7-13 Mart 2016, 28 Mart 2016,3 Nisan 2016, 4-10 Nisan 2016, 11-16 Nisan 2016 tarihli baskılarında ve www.boluhavadis.net internet sitesinde yayınlanan “AİBÜ skandal dosyaları” ve çeşitli başlıklarla yayınlanan haberlere ilişkin şikayeti hakkında.

 

                                                   RAPOR

 

REFERANS: 2016/ 46

 

ŞİKAYET EDEN: Prof.Dr.Hayri Çoşkun – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

 

ŞİKAYET EDİLEN: Mehmet Demirci

Bolu Havadis Gazetesi İmtiyaz sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 

ŞİKAYET KONUSUAbant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun,  Bolu Havadis gazetesinde ve www.boluhavadis.net  internet sitesinde yayınlanan haberlerin taraflı maksatlı, algı yaratmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etmektedir.  Bu haberlerde Üniversite’nin tüzel kişiliğine zarar verildiğini, özellikle de Rektöre karşı gerçek dışı iddialar ve suçlayıcı ifadelerin yer aldığını belirtmektedir. Haberi yazanların, haberdeki iddiaları

kanıtlamakla mükellef olduklarını, doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerin suçsuz insanları mağdur ettiğini kaydetmiştir.

 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Taraflardan uzlaşmayla ilgili yazdığımız yazıya olumlu bir yanıt gelmedi. Şikayet edilen Mehmet Demirci, yazılı olarak ‘Savunma’sını  Basın Konseyi’ne iletti.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:  Bolu Havadis Gazetesi ve www.boluhavadis.net internet sitesinde yazılan haberler incelendiğinde, şikayet edilen haberlerin somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği, şikayetçi Üniversiteyi ve Rektörü hedef alan nitelik taşıdığı görülmektedir.  Gazeteci haberlerinde, “Paralel yapının karargahı haline gelen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Hayri Coşkun” gibi, ya da “Bugüne kadar yaptığı çalışmalarda AİBÜ’yü paralel yapının ve terör sempatizanlarının karargahı haline getirmekten çekinmeyen Rektör Coşkun” gibi, ya da“Cumhuriyetçi ve vatanperver akademisyenlere yaptığı baskıyla bilinen ve Rektör olduktan sonra inanılmaz bir mal varlığına kavuşan” gibi, belge ve bilgilerin yer almadığı, ispatı eksik,  belgelerle beslenmemiş ifadeler kullanmıştır.

Bütün bu hususların göz önüne alınması sonucunda, Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri, haberde yer alan unsurların henüz yargı kararıyla tespit edilmemiş olmasına rağmen, doğruluğu sabit vakıalar gibi sunulması, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” ilkesini içeren dördüncü maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. .

 

Bu sebeple Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri, Basın Meslek İlkeleri’nin  “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu maddesinin de ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

Sonuç olarak Yüksek Kurul, ‘Bolu Havadis Gazetesi’ imtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mehmet Demirci’ye oy çokluğu ile “Uyarı” kararı vermiştir.

BASIN KONSEYİ KARARLARI BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULU, ‘BOLU HAVADİS’ GAZETESİNİN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR.HAYRİ COŞKUN’A YÖNELİK YAYIMLARI İÇİN ‘UYARI’ KARARI VERDİ.

Yazı dolaşımı


Feedback