Basın Konseyi, Koç Özel Lisesi 98 mezunları adına Deniz Erel ve İlke Öztürk’ün Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök hakkındaki şikâyetiyle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

 

RAPOR

 

REFERANS                         : 2012/ 31

 

ŞİKÂYETÇİLER                : Deniz Erel ve İlke Öztürk

                                                (Koç Özel Lisesi 98 Mezunları adına)

 

ŞİKÂYET EDİLEN                        : Ertuğrul Özkök

Hürriyet Gazetesi Yazarı

 

ŞİKÂYETİN KONUSU      : Koç Özel Lisesi 98 Mezunları adına Basın Konseyi’ne yazılı bir şikâyet başvurusunda bulunan Deniz Erel ve İlke Öztürk, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök’ün merhum arkadaşları Ege İyioğlu için verilen vefat ilanını konu alarak kaleme aldığı 23.06.2012 tarihli köşe yazısında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir.

Şikâyete konu köşe yazısı, Ertuğrul Özkök tarafından kaleme alınmış ve 23.06.2012 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır. “Çapkınlık bir erkek meziyeti midir?” başlığını taşıyan bu köşe yazısında şu ifadelere yer verilmiştir:

“SADECE adının Ege olduğunu biliyor.

Arkadaşları ölüm ilanı vermişler.

Geçen salı günü Milliyet gazetesinde yayımlanan ilandan anlıyoruz ki, Koç Lisesi veya Üniversitesi 98 dönemi öğrencisi.
Arkadaşları onu hangi özellikleriyle hatırladıklarını sıralamışlar.
Bakın bir arkadaştan geriye kalan hatıralar zinciri nasıl bir portre ortaya çıkarmış:

* * *

“Yüreği kocaman; Kalbinde herkese bir yer olan; Hayat dolu; Neşe kaynağı; Farklı; Renkli; Güler yüzlü; Sevecen; Çok okuyan; Komik; Hız meraklısı; Deli şoförümüz; Vatansever; Kukaların kâbusu; Ocakbaşlarının efendisi; Büyük gurme; Hepimizden hızlı; Çorap düşmanı; Klima ile duygusal bağı olan; Ehliyeti A4 kâğıt olan yegâne insan; Kıvırcık; Çok gezen; Faradays’ı arayan şalvarlı; Teknoloji hastası; Minik kuş; Afacan çocuk; En eğlenceli insan; Şahsına münhasır; Delidolu, Düdük makarnası; Erim İsfandiyar; Vehbi’nin babası; Kedi âşığı; Arkadaş canlısı; Meraklı; Açık sözlü; Bilgisayar dehası; Misafirperver; Yetenekli; Başarılı; Muhabbetin kölesi; Muzip; Şakacı; Kebap âşığı; Damacana ile su içen; Gönlü zengin; Merhametli; Kaderci; Kocaman; Sevgi börülcesi; Mantı meraklısı; İngilizce sözlüğümüz; Osmanlı Türkçesinin medarı iftiharı; Pizza Hut’un kâbusu; Ocağımızın ağabeyi; Bir tek arıdan korkan; Tertemiz kalpli dev adam; Hayata gözlerinden ziyade gönlü ile bakan güzel insan.”

* * *

Arkadaşları onunla ilgili sevgi dolu, eğlenceli, güzel bir hatıra portresi çıkarmışlar.
Ancak bunların dışında, ayrı tanım daha var ki, çok dikkatimi çekti.
Biri şu:
“Aşk kumkuması…”
Anladığım kadarı ile çabuk âşık olan bir gençmiş…
Ama arkasından gelen tarif biraz düşündürüyor: “Son derece çapkın…”
“Çapkınlık” benim gözümde iyi bir meziyet değil.
Zampara ve çapkın kelimelerini hiç sevmem.
Bu ifadeyi görünce şu sonucu çıkardım:
Acaba bu ilanı verenler sadece erkek arkadaşları mı?
Çünkü bir kadının çizeceği arkadaş portresine, çapkınlığın bir meziyet olarak gireceğini sanmıyorum.
O nedenle özellikle kadın okurlarımın düşüncesini çok merak ediyorum.
Çapkınlık bir özellik olabilir.
Ama meziyet olabilir mi?..
Tabii bir de şu soru var:
Çapkınlık sadece erkeklere ait bir özellik midir?
Eğer öyleyse ilanı verenler arasında kadın arkadaşları da var mıydı sorusu manasız kaçacak değil mi…

 

Bu köşe yazısının yayınlanmasının ardından Koç Özel Lisesi 98 mezunları adına Basın Konseyi’ne başvuruda bulunan merhum Ege İyioğlu’nun dönem arkadaşları Deniz Erel ve İlke Öztürk, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün bu köşe yazısı ile merhumu ve yakınlarını rencide edildiğini belirterek, gerekenin yapılmasını talep etmişlerdir.

 

ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI: Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök’e şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 23 Temmuz 2012 tarihinde, e-mail ile gönderilmiş, mektubun teslim alındığı bilgisi Afitap Kutluay olarak bildirilmişse de kendisinden herhangi bir yanıt gelmemiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:Şikâyet konusu köşe yazısı, 31 yaşında hayata veda eden Ege İyioğlu için Koç Lisesi’ndeki dönem arkadaşları tarafından verilen vefat ilanını konu almakta ve yazarın bu vefat ilanında geçen bazı ifadelere ilişkin kişisel yorumlarını içermektedir.

Ege İyioğlu için dönem arkadaşları tarafından verilen vefat ilanında, arkadaşlarının onu hatırladıkları şekildeki hepsi birbirinden güzel çok sayıdaki sıfat ve betimleme ard arda sıralanmış ve bu şekilde sonsuzluğa uğurladıkları dönem arkadaşları en içten hislerle yad edilmiştir.

 

Şikâyete konu köşe yazısında ise, arkadaşlarının merhum hakkındaki bu hatıralar zinciri aynen alıntılandıktan sonra, yazarın deyimiyle bu “sevgi dolu, eğlenceli, güzel hatıra portresinde geçen iki tanım, “aşk kumkuması ve “son derece çapkın” tanımları özel olarak seçilmiş ve bunlardan “çapkın” sözcüğü üzerinden vefat ilanına ilişkin bazı kişisel yorumlarda bulunulmuştur. Bu yorumlarda, yazar özellikle çapkınlığın bir meziyet olup olmadığını ve özellikle de bunun sadece erkeklere özgü bir meziyet olup olmadığına ilişkin görüşlerini okuyucuyla paylaşmıştır.

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, genç yaşta vefat eden bir kişi hakkında lisedeki dönem arkadaşları tarafından verilen son derece sıcak ve samimi bir vefat ilanındaki çok sayıdaki sıfat ve betimlemeden sadece bir tanesi cımbızla çekip almak ve bunun üzerine yorumlar geliştirmek hiç de hoş olmayan bir gazetecilik yöntemidir. Zira vefat ilanları gibi son derece bir insanın kaybını anlatan son derece hassas metinler üzerindeki en iyi niyetli yorumlar bile, vefat eden insanın ailesini, yakınlarını, sevenlerini kolaylıkla yaralayabilir.  Bu açıdan cımbızla çekilen ifadenin “çapkınlık” gibi cinsellik çağrıştıran ve yankı uyandırma garantisi olan bir kavram olması ve bunun üzerinden kişisel yorumların geliştirilmesi yakışık almayan bir tutumdur. Bu tarz bir tutumun ise vefat eden insanın ailesi, yakınları ve sevenlerini yaralayabileceği kuşkusuzdur. Bu nedenle, Genel Sekreterlik görüşü, bu köşe yazısının Basın Meslek İlkeleri’nin “Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır” şeklindeki 13. Maddesini ihlal ettiği yönündedir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu ise, yapmış olduğu değerlendirmenin sonucunda, bir vefat ilanını konu alan bu köşe yazısında, ele alınan konunun hassasiyeti noktasındaki Genel Sekreterlik görüşünü paylaşmaktaysa da; bu köşe yazısının bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek vefat eden kişiye gerekse sevenlerine yönelik hiçbir olumsuz yargı ve değerlendirme içermediği ve bu nedenle Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal etmediği sonucuna ulaşmıştır.

Bu itibarla, köşe yazarı Ertuğrul Özkök’ün  23.06.2012 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Çapkınlık bir erkek meziyeti midir?” başlıklı köşe yazısı hakkında Koç Özel Lisesi 98 Mezunları adına Deniz Erel ve İlke Öztürk tarafından yapılan başvuru hakkında, “şikâyetin yersizliğine” karar verilmiştir.

 

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi, Koç Özel Lisesi 98 Mezunları adına Deniz Erel ve İlke Öztürk tarafından Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök Hakkında yapılan “Şikâyetin Yersizliğine” Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback