YÜKSEK KURUL KARARI

KARAR TARİHİ      : 29.05.2019

KARAR NO            : 2019 – 14

ŞİKAYETÇİ            : Av. Mehmet ÇOBAS (TBMM Başkanlığı Vekili- Hukuk Hizmetleri Başkanı)

ŞİKAYET EDİLEN  : Metin SARIKINACI (Korkusuz Gazetesi Sorumlu Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU :

Korkusuz Gazetesi’nde 25.04.2019 tarihinde yayımlanan ‘Yavaş’ın ekmeğiyle oynadılar. Meclis ekmeği artık Halk’tan değil’ başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerini ihlal edildiği ileri sürülerek, gereken işlemin yapılması talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI  :

Şikayetçi TBMM Başkanlığı Vekili olan Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Çobas’ın yaptığı başvuruda, şikayet edilen Korkusuz Gazetesi’nde yer alan haberdeki ifadelerin gerçeğe aykırı olduğu, şikayetçiye iftira atıldığı ve Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği savunulmuş ve buna örnek olarak:

Yavaş’ın ekmeği ile oynadılar.

Meclis’in ekmeği artık Halk’tan değil.

Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantası’na Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’ten ekmek alımı yapılmasına son verildi.

Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yapılan bu değişiklik dikkat çekti” ifadelerine yer verildiği gösterilmiştir.

Şikayet başvurusunda bunların  gerçek olmadığı,

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. ile TBMM arasında ekmek alımına ilişkin 01.01.2019 tarihinde imzalanan sözleşmenin 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olduğu,

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası’nın, 23 Nisan 2019 tarihinde üretim yapmayacağına ilişkin 15.04.2019 tarihinde bildirimde bulunması üzerine, Meclis lokantasına sadece o güne mahsus ekmek alımının başka bir kurumdan yapıldığı,

Şikayet edilenin bir sosyal medya paylaşımı, konunun taraflarına sormadan ve işin içyüzünü öğrenme zahmetine girmeden gerçekmiş gibi haberleştirdiği, sonradan da düzeltme yoluna gitmediği,

Böylece şikayet konusu haberdeki gerçek dışı ifadelerle eleştiri sınırlarının aşıldığı, şikayetçiye iftira atıldığı savunulmuştur.

Söz konusu haberin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği de savunulan başvuruda, Korkusuz Gazetesi hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerin göre işlem yapılması talep edilmiştir.

Başvuruya, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin, 23 Nisan Bayramı nedeniyle o gün üretim yapılmayacağına dair ilgili makamlara gönderdiği 15.04.2019 tarihli yazı da eklenmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ        :

Şikayet başvurusu Korkusuz Gazetesi Sorumlu Müdürü Metin Sarıkınacı’ya ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikayet edilen süresinde herhangi bir yanıt vermemiş ve uzlaşma talebinde bulunmamıştır.

DEĞERLENDİRME            :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Genel Sekreterlik önerisini dinledikten sonra konuyu tartışmaya açarak görüşmüş ve aşağıdaki karara varmıştır

Şikayet konusu haber 25.04.2019 tarihinde Korkusuz Gazetesi’nde birinci sayfadan ‘Ankara Belediyesi’nde neler oluyor’ ve ‘Yavaş’ın ekmeğiyle oynadılar’ başlıklarıyla anonsuyla, gazetenin 5’inci sayfasında imzasız yayımlanmıştır.

Birinci sayfadaki anonsun spotunda ‘TBMM lokantasının ekmekleri artık Halk Ekmek’ten alınmayacak. Yavaş’ın başkan olmasından sonra yapılan bu değişiklik dikkati çekti’ ifadelerine de yer verilmiştir.

Şikayet konusu haber, iç sayfadaki metinden anlaşılacağı üzere bir milletvekilinin sosyal medya paylaşımından yola çıkılarak yapılmıştır. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan’ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımındaki “TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmeği iken, Mansur Yavaş’ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var” ifadesi de haber metninde yer almıştır.

Habere konu olan paylaşımında, TBMM lokantasına Halk Ekmek alımına son verildiğine ilişkin kesin bir ifade bulunmamakta, ‘belirtiler var’ denilip iki fotoğraf da kullanılarak ‘Hayrola?’ denilmektedir.

Gazetecinin görevi, gerçeği bulup ortaya çıkarmak, olup bitenleri kamuoyuna doğru aktarmaktır. Gazeteci her duyulanı, ortaya atılan her iddiayı ve sosyal medya paylaşımını araştırıp doğruluğundan emin olmadan haber olarak yayınlayamaz. Aksi durum onu maddi ve manevi büyük bedel ödeyeceği hatalara götürür.

Şikayet konusu haberde sözü edilen olayın aslı, şikayetçinin belgeleriyle ortaya koyduğu gibi; TBMM’nin lokantası için Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. ile 01.01.2019 tarihinde imzaladığı ekmek alım sözleşmesinin 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olduğu; Halk Ekmek’in önceden bildirimde bulunarak 23 Nisan günü üretim yapmadığı ve TBMM lokantasına o gün için başka kurumdan ekmek alınmasıdır.

Bu durumda şikayet edilen hiç bir araştırma yapmadan, olayın taraflarıyla görüşüp doğruluğuna emin olmadan bir sosyal medyada paylaşımından hareketle gerçeğe aykırı haber yayımlamıştır. Haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesi ihlal edilmiştir.

SONUÇ                      :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 29.05.2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Korkusuz Gazetesi sorumlu müdürü Metin Sarıkınacı hakkında (TBMM Başkanlığı Vekili- Hukuk Hizmetleri Başkanı Mehmet Çobas’ın yaptığı başvuruyu görüştü;

          a) Şikayetin kabulüne

          b) Korkusuz Gazetesi Sorumlu Müdürü Metin Sarıkınacı hakkında ‘Yavaş’ın ekmeğiyle oynadılar’ başlıklı haberde Basın Meslek İlkeleri’nin 6’ncı maddesini ihlal ettiği anlaşıldığından oy çokluğu ile ‘UYARILMASINA’ karar verildi.

BASIN KONSEYİ, KORKUSUZ GAZETESİ HAKKINDA ‘UYARI’ KARARI VERDİ

Yazı dolaşımı


Feedback