sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan webmaster forum

I———I

Basın Konseyi, Sabah Gazetesi ve Sabah Gazetesi Muhabiri Mesut Altun hakkındaki şikâyetle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKÂYETÇİ                         : Sibel Coşkun Kınalı

 

ŞİKÂYET EDİLEN            : 1) Sabah Gazetesi

2) Mesut Altun

Sabah Gazetesi Muhabiri

 

ŞİKÂYET KONUSU           : Şikayetçi Sibel Coşkun Kınalı, Basın Konseyi’ne yapmış olduğu 13.12.2011 tarihli yazılı şikayet başvurusunda, Sabah Gazetesi’nin 26.11.2011 tarihli nüshasının 5. Sayfasında “Öğrenciye Tuvalet İşkencesi” ve 01.12.2011 tarihli nüshasının 28. Sayfasında “Öğrenciye tuvalet izni vermeyen öğretmene soruşturma açıldı” başlıklı haberler ile, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Şikâyet konusu haberlerden ilki, 26.11.2011 tarihli Sabah Gazetesi’nde “Öğrenciye tuvalet işkencesi” başlığıyla yayınlanmıştır. Bu haberde, özetle, İstanbul Pendik’te Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda, 10 Kasım’da 9 yaşındaki A.Y.’nin ders sırasında öğretmeni Sibel coşkun Kınalı’dan tuvalete gitmek için izin istediği, ancak öğretmeninin izin vermemesi üzerine öğrencinin dayanamayarak altını pislettiği, bunun üzerine öğretmenin öğrencinin annesini arayarak çocuğunu okuldan almasını istediği belirtilmiştir. Okula gelen öğrencinin annesinin, öğretmeninin izin vermemesi sonucu bu durumun ortaya çıktığını öğrenmesi üzerine, okul müdürüyle görüşerek çocuğunun başka sınıfa alınması istediği, bu talebin kabul edilmemesi üzerine bir dilekçe ile okul idaresini Milli Eğitim Bakanlığı’na şikâyet ettiği belirtilmiştir. Haberin sonunda, annenin 11 gündür çocuğunu okula göndermediği, çocuğun devamsızlık yüzünden sınıfta kalabileceği ancak okul müdürünün de rehberlik servisini devreye sokarak bu işi çözeceklerini söylediği belirtilmiştir.

Şikayet konusu diğer haber ise Sabah Gazetesi’nin 01.12.2011 tarihli nüshasında “Tuvalet izni vermeyen öğretmene soruşturma” başlığı ile yayınlanmıştır. Bu haberde özetle, yukarıda belirtilen olayla ilgili olarak, ailenin şikâyeti üzerine öğretmen Sibel K. hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilmiştir.

Şikâyetçi, Basın Konseyi’ne yapmış olduğu şikâyet başvurusunda, söz konusu haberlerin eksik, yanlış be haksız bilgiler içerdiğini, haberle ilgili bilgisine başvurulmadığını, üstelik adına ve fotoğrafına açıkça yer verildiğini ve suçlu ilan edildiğini ifade etmiştir. Olayın gelişim şeklini ayrıntılı olarak açıklayan şikâyetçi, bu konuda sabah Gazetesi’ne gönderdiği ihtarnamenin de yayınlanmadığını ve kendisinin gerçek olmayan haberler nedeniyle yıpratıldığını ve mağdur edildiğini belirtmiştir. Şikayetçi bu gerekçelerle, şikayet konusu haberlerin Basın Meslek İlkeleri’nin, 3., 4. 6., 9. 10. 12. 13. Ve 16. Maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

 

ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI    : Sabah Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yusuf Yazıcıoğlu ve Sabah Gazetesi Muhabiri Mesut Altun’a şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 21 Aralık 2011 tarihinde, kargo ile gönderilmiş, kargo şirketi tarafından mektubun teslim alındığı bilgisi Adem Özer olarak bildirilmişse de taraflardan herhangi bir yanıt gelmemiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 4 Ocak 2012 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikâyetin konusunu Sabah Gazetesi’nde 26.11.2011 tarihinde yayınlanan Öğrenciye Tuvalet İşkencesi” ve 01.12.2011 tarihinde yayınlanan “Öğrenciye tuvalet izni vermeyen öğretmene soruşturma açıldı” başlıklı haberler oluşturmaktadır.

Bu haberlerde, öğretmeninin tuvalete gitmesine izin vermemesi nedeniyle okulda altına kaçırdığı iddia edilen bir ilkokul öğrencisinin yaşadığı bu durum, öğretmeni hedef alan bir üslupla kamuoyuna aktarılmış bulunmaktadır. Ancak bu haber sonrasında yaşanan gelişmeler incelendiğinde, haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin birtakım belirlemeler ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, bu olaya ilişkin olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında yaptırılan incelemede, bu olayın ders esnasında meydana gelmediği, öğretmenden hiçbir izin talebinde bulunulmadığı ve olayı öğrenen öğretmenin öğrencinin velisini arayarak durumdan haberdar ettiği, velinin de okula gelip çocuğunu okuldan aldığı ve bu sırada öğretmen ile veli arasında hiçbir gerginlik yaşanmadığı gibi hususlar tespit edilmiştir.

Şikayet konusu haberler hazırlanırken, haberde hedef alınan taraf olan şikayetçi Sibel Coşkun kınalı ile hiçbir şekilde irtibat kurulmadığı, konu ile ilgili olarak kendisine söz hakkı verilmediği ve tek taraflı olarak bu haberin kaleme alındığı ortaya çıkmaktadır.

Yine şikayetçi tarafından Basın Konseyi’ne ulaştırılan Pendik 3. Sulh ceza Mahkemesi’nin 2011/1219 sayılı kararında da, şikayet konusu ilk haber ile ilgili olarak sabah Gazetesi’ne gönderilen tekzip metninin yayınlanmadığı tespit edilerek, Basın Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca bu tekzibin yayınlanmasına karar verildiği görülmektedir.

Bu nedenle, Sabah Gazetesi’nin 26.11.2011 tarihli nüshasının 5. Sayfasında “Öğrenciye Tuvalet İşkencesi” ve 01.12.2011 tarihli nüshasının 28. Sayfasında “Öğrenciye tuvalet izni vermeyen öğretmene soruşturma açıldı” başlıklarıyla yayınlanan haberler ile, Basın Meslek İlkeleri’nin;

–          “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki dördüncü,

 

–          “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki altıncı ve

–          “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki on altıncı maddelerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu verilerin ışığında, 26.11.2011 tarihinde “Öğrenciye Tuvalet İşkencesi” ve 01.12.2011 tarihinde “Öğrenciye tuvalet izni vermeyen öğretmene soruşturma açıldı” başlıklı haberleri ile Basın Meslek İlkeleri’nin 4. ve 6. Maddelerini ihlal eden Sabah Gazetesi Muhabiri Mesut Altun’un oyçokluğuyla “kınanmasına”; bu haberlere ilişkin olarak şikâyetçi tarafından yapılan “tekzip” başvurusunu yayınlamaktan imtina ederek Basın Meslek İlkeleri’nin 16. Maddesini ihlal eden Sabah Gazetesi’nin ise oybirliğiyle “uyarılmasına” karar verilmiştir.  

 

(Karar No: 2011/51-52)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar. so-li�9eg`�虅8.95pt;mso-pagination:widow-orphan’> 

 

 

Basın Konseyi, Sabah Gazetesi Muhabiri Mesut Altun’un Kınanmasına, Sabah Gazetesi’nin İse Uyarılmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback