[———-] 

Basın Konseyi; Sabah Gazete’sinin 23 Kasım 2013 tarihli nüshasındaki “Oltamıza takılanlar” köşesinde Hayrettin Bektaş imzasıyla yer alan yazı hakkında “Kınama” kararı vermiştir.

KARAR

 

ŞİKAYET EDEN     : CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Vekili Avukat Haluk Pekşen

ŞİKAYET EDİLEN            : Sabah Gazetesi Yazarı Hayrettin Bektaş

ŞİKAYETİN KONUSU: Sabah Gazete’sinin 23 Kasım 2013 tarihli nüshasındaki “Oltamıza takılanlar” köşesinde Hayrettin Bektaş imzasıyla yer alan yazıda; Yalova Milletvekili Muharrem İnce için “Hakkında taciz, hakaret ve rüşvet gibi pek çok suçlama ile dava açılan” ifadesi kullanılarak, anılan suçları işlediği algısı yaratılmaya çalışılarak, yerel seçimler öncesinde kamuoyudaki itibarının sarsılması ve zedelenmesinin amaçlandığı iddia edilmektedir.Avukat Haluk Pekşen başvurusunda, “asılsız iddialarda bulunarak, müvekkilin suçsuz olduğunu bildiği halde, suç yükleme kastıyla, malum şahısça yapılan şikayeterin tamamı düşmüş ve müvekkil hakkında hiçbir zaman rüşvet davası açılmamıştır” denmektedir. Hayrettin Bektaş hakkında Yalova Milletvekili Muarrem İnce tarafından açılan tazminat ve ceza davaları açıldığı, bu amaçla şahsi kin ve garez duygularıyla karalandığı da öne sürülmektedir.

Avukat Haluk Pekşen; Basın Meslek İlkeleri’nin 4.Maddesindeki, Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesindeküçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadeler yer verilemez ilkesinin ihlal edildiğini öne sürmektedir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Taraflardan uzlaşma yönünde bir talep gelmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yüksek Kurul’un 4 Aralık Çarşamba günü yaptığı toplantıda; Gazeteci Hayrettin Bektaş’ın düşmüş davaları kastederek, Milletvekili Muharrem İnce’yi suçlaması hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4.Maddesindeki “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” ilkesinin ihlal edildiği görüşüne varılmıştır.

Yüksek Kurul üyeleri bu olayda Basın Meslek İlkelerinin 9.Maddesindeki “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” ve 10.Maddesindeki Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” ilkelerinin ihlalinin de söz konusu olabileceğinin bildirmişlerdir. Görüşmeler sonucunda Gazeteci Hayrettin Bektaş’ın “Kınanmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2013/ 94)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi; Sabah Gazetesi Yazarı Hayrettin Bektaş’ın Kınanmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback