I———I

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Samsun Haber Gazetesi’nde; 5 Nisan 2011 tarihinde, “Bu Kıza Dikkat” başlığıyla yayımlanan haberle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKAYETÇİ                         : Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla

 

ŞİKAYET EDİLENLER    : Samsun Haber Gazetesi

 

ŞİKAYET KONUSU           : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla,  Basın Konseyi’ne 06.04.2011 tarihinde e-posta yoluyla yapmış olduğu şikayet başvurusunda, Samsun Haber Gazetesi’nin 05.04.2011 tarihli nüshasında ve aynı gazetenin www.habergazetesi.com.tr alan adlı internet sitesinde yayınlanan “Bu Kıza Dikkat” başlıklı haberin, gazetecilik görevinin, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek ve insani değerleri incitici nitelikte olduğu gerekçesiyle Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğini ileri sürmektedir.

Şikâyet konusu haber, Samsun Haber Gazetesi’nin 05.04.2011 tarihli nüshasında ( ) yayınlanmış olup, “Bu Kıza Dikkat” şeklinde çarpıcı bir başlık taşımaktadır. Haberin alt başlığında “Samsun’da 12 yaşında olmasına rağmen sürekli evden kaçıp ilişkiye girdiği erkeklerin tutuklanmasına neden olan kız, yine 2 gençten davacı oldu” ifadeleri kullanılmış ve habere konu olan 12 yaşındaki çocuğun resmi, yüzü buzlanmış şekilde haberle birlikte yayınlanmıştır.

Haberin ayrıntısında ise, “Samsun’da 12 yaşında olmasına rağmen sürekli evden kaçıp ilişkiye girdiği erkeklerin tutuklanmasına neden olan kız, yine 2 gençten davacı oldu. Samsun’da 12 yaşındaki D.K., her defasında ya evinden ya da devlet korunması altına alınıp yerleştirildiği yurttan kaçtı. Karşılaştığı kişilerle rızasıyla ilişkiye girdiği iddia edilen D.K., farklı zamanlarda çok sayıda kişinin tutuklanıp cezaevine girmelerine neden oldu. Yeniden evden kaçan D.K., kız arkadaşı N.K. (15) ile birlikte yine erkeklerle ilişkiye girince  bu kez 2 kişinin daha gözaltına alınmasına sebep oldu. Atakum ilçesinde D.K. ve N.K.’ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen O.Y. ve A.B. adlı şahıslar, Şehit Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Şikâyetçi Ahmet Turla, bu haberi yapan muhabirin ve yayın yönetmeninin yayıncılık anlayışını ürkütücü bulduğunu belirterek, “böyle bir haber olabilir mi? Sorumluluk sahibi gazetecilik anlayışı bu mu olmalı?” sözleriyle tepkisini dile getirmektedir. Şikâyetçi ayrıca bu haberi yapanları ve yayınlayan gazeteyi kınadığını ve gazetecilik görevinin, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek ve insani değerleri incitici olduğunu ileri sürdüğü bu haber nedeniyle gazete ve gazeteci hakkında gereğinin yapılmasını talep etmektedir.

           

ŞİKAYET EDİLENLERİN YANITI: Şikâyet konusu haberin yer aldığı Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun’a, şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 13.04.2011 tarihinde gönderilmiştir.  Şikâyet edilen Haber Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun’un 14.04.2011 tarihli yanıtında ise, Genel Sekreterlik mektubunun ellerine ulaşması üzerine, şikâyetçi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla’nın tarafından telefonla arandığını, kendisine hem duyarlılığı hem de İHA’nın haberi bütün gazetelerde yayınlanmış olmasına rağmen, kendilerini önemsemiş olması nedeniyle teşekkür edildiğini belirtmiş, şikâyetçinin de bu hassasiyete yine teşekkürle karşılık verdiği ifade edilmiştir.

 

Buna karşın, şikâyetçi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla ise, şikâyet başvurusunun işleme konulduğunu bildiren ve varsa uzlaşma talebinin bildirilmesini isteyen Genel Sekreterlik mektubuna yanıt olarak gönderdiği 08.04.2011 tarihli e-posta iletisinde, kendisinin yıllardır çocuk istismarını ve ihmalini önleme konusunda gerek bilimsel gerekse saha çalışmaları yaptığını, bu alanda özellikle tanı-tedavi ve izlem açısından önemli mesafeler aldıklarını ancak bu konuda yerel basındaki en küçük bir hatanın bile telafisinin çok zor olduğunu, şikâyete konu türdeki haberlerin tekrarlanmasının önlenmesi ve halkın doğru haberlere ulaşması açısından ilgili basın kuruluşu hakkında Basın Konseyi tarafından gerekli işlemin yapılmasını talep ettiğini ve bu nedenle bahse konu gazete ile uzlaşmak gibi bir amacının olmadığını bildirmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 1 Haziran 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikâyet konusu haber incelendiğinde, haberin konusunun henüz 12 yaşında olan bir kız çocuğu olduğu görülmektedir. Haberde, bu kız çocuğunun sürekli evden kaçarak farklı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği ve bu nedenle ilişkiye girdiği bu erkeklerin tutuklanmasına neden olduğu şeklindeki ifadeler kullanılmış ve bu ifadeler “Bu Kıza Dikkat” gibi çarpıcı bir başlıkla süslenmiştir.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, çocukların cinsel istismara karşı konulması konusu tüm dünyada önemle üzerinde durulan bir meseledir ve hemen tüm gelişmiş ülkelerde cinsel suçlara ilişkin olarak bu tür suçların mağdurlarının çocuklar olması halinde daha ağır cezalar uygulanması söz konusudur. Nitekim Türk Ceza Kanunu da, “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. Maddesi ile bu konuda özel bir düzenleme getirmiştir. TCK md. 103’e göre, Cinsel istismar deyimi, on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışı kapsar. Bu bağlamda henüz on beş yaşını doldurmamış bir çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızasının olup olmamasının ise hiçbir önemi yoktur ve on beş yaşından küçük cinsel suç mağdurunun rızası, hiçbir şekilde bu fiili hukuka uygun kılmaz ve suç olmaktan çıkarmaz.

Buna karşın, şikâyet konusu haberin veriliş biçimi incelendiğinde, haberde 12 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel ilişkide bulunan ve bu suretle TCK md. 103’de yer alan çocukların cinsel istismarı suçunun faili olan erkeklerin bu durumu tamamen göz ardı edilmekte ve haber “Bu Kıza Dikkat” başlığı ile adeta cinsel saldırının mağduru olan 12 yaşındaki kız çocuğunu kınayan ve suçlayan bir üslup ile okuyucuya aktarılmaktadır. Haberde, bu üslubun gerekçesi ise 12 yaşındaki kız çocuğunun bir çok kez benzer fiillere konu olması ve tüm bu fiilleri “rızasıyla” gerçekleştirmesi olarak gösterilmektedir. Oysa yukarıda değindiğimiz üzere, henüz 12 yaşında bulunan bir kız çocuğunun TCK sisteminde cinsel ilişkide bulunmaya rıza gösterebilmesi söz konusu değildir ve bu rıza hukuken geçersiz ve yok hükmündedir.

Tüm bu verilerin ışığında, 12 yaşında bir kız çocuğuna karşı gerçekleştirilen cinsel istismar eylemlerini konu olan bir haberin,  bir cinsiyet ayrımcılığı anlayışı içerisinde “Bu Kıza Dikkat” başlığı ile ve haberin içeriğinde doğrudan bu eylemlerin mağduru olan kız çocuğunu suçlayan ve hedef gösteren bir üslupla kaleme alınması karşısında, Basın Meslek İlkeleri’nin,

 

–          Yayınlarda; hiç kimse ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz şeklindeki birinci,

–          Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır şeklindeki on ikinci ve

–          Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır şeklindeki on üçüncü maddelerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda arz ve izah olunan gerekçeler karşısında, Basın Meslek İlkeleri’nin on ikinci ve on altıncı maddelerini ihlal eden Samsun Haber Gazetesi’nin “kınanması”na oybirliği ile karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/15)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

Basın Konseyi, Samsun Haber Gazetesi’nin Kınanmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback