I———I

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Sözcü Gazetesi’nde, 14 Haziran 2011 tarihinde Mehmet Türker imzasıyla yayınlanan yazıyla ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKÂYETÇİ                         : Yavuz Değirmenci

 

ŞİKÂYET EDİLENLER   : Mehmet Türker  

                                                 (Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı)

 

ŞİKÂYET KONUSU           : Şikayetçi Yavuz Değirmenci, Basın Konseyi’ne elektronik posta yoluyla yaptığı şikayet başvurusunda 14.06.2011 tarihli Sözcü Gazetesi’nde Mehmet Türker imzasıyla yayınlanan köşe yazısında alenen tahkir ve küfür içeren bir bölüm olduğunu ve bu durumun Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

Şikayet konusu köşe yazısı, 14.06.2011 tarihli Sözcü Gazetesinin 4. Sayfasında yayınlanmış olup, şikayetçi bu köşe yazısının özellikle başlığına ve içeriğinde geçen bir bölüme dikkat çekmektedir. 12 Haziran Genel Seçimlerinin hemen ardından, seçim sonuçlarına ilişkin olarak köşe yazarının eleştirel yaklaşımlarını içeren bu yazı “Deveyi diken” başlığını taşımaktadır. Köşe yazısının içeriğinde ise, yazar mevcut seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri yer almakta olup; bunlar içerisinde özellikle, “Kör bile aynı kuyuya iki defa düşmez!..Türkiye’de ise, aynı kuyuya üçüncü defa düşenler AKP’yi üçüncü defa iktidara getirdiler!..Demek ki “Deveyi diken” diye başlayan (gerisini siz bilirsiniz) tekerleme doğruymuş!..” şeklindeki ifadeler ön plana çıkmaktadır.

 

ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI: Şikâyetin ardından, başvuruyla ilgili konuyu barışçı bir sonuca ulaştırmak üzere konuyla ilgili Genel Sekreterlik mektubu,  şikâyet edilen Sözcü Gazetesi yazarı Mehmet Türker’e iletilmiştir. Sözcü Gazetesi yazarı Mehmet Türker 23.06.2011 tarihli yanıtında, özetle, söz konusu şikâyet başvurusunun her türlü dayanaktan yoksun olduğunu, şikâyetçinin her şeyden önce tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen “Deveyi diken” sözünü nasıl anlamlandırdığını açıklamış olması gerektiğini, anlamlandırsa bile bunun onun “niyetine bağlı şahsi kanaati olacağını, söylenmemiş veya yazılmamış bir kelime ya da cümlenin hukuken şikâyet konusu olamayacağının aşikâr olduğunu, buna herkesin ayrı anlamlar yükleyebileceğini, yazının bütününde ise, AKP’ye oy verenlerin tümünün kesinlikle kastedilmediğini, son 4 yılda iktidar tarafından mağdur edilmesine, şiddet görmesine karşın küçük menfaatler karşılığında yine iktidara oy vermiş olan bir kısım insanın eleştirildiğini, bu durumu 16.06.2011 tarihli yazısında da özellikle belirttiğini ifade etmiştir. Sonuç olarak, söylenmemiş, yazılmamış, sadece şikâyetçinin alınganlığına ve hayal gücüne bağlı, ortada olmayan sözlerle ilgili şikâyetin reddedilmesini talep etmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 6 Temmuz 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikayetin konusunu, 14.06.2011 tarihli Sözcü Gazetesinde Mehmet Türker imzası ile yayınlanan köşe yazısının başlığı ile içeriğinde yer alan belirli ifadeler oluşturmaktadır. 12 Eylül 2011 Genel Seçimlerinin hemen sonrasında yayımlanan bu köşe yazısında, yazar, seçim sonuçlarını eleştirel bir üslupla irdelemekte ve seçim sonuçlarına ilişkin görüşlerini okuyucularına aktarmaktadır. Köşe yazısının başlığında yer alan ve içeriğinde de gerekçesi ortaya konulmak suretiyle iki kez yinelenen “Deveyi diken” şeklindeki ifade ise, esas itibarıyla argo dilde kullanılan yakışıksız bir deyimin bir parçasını oluşturmakla birlikte, bu ifadenin yalnızca iki kelimeden ibaret olan mevcut şekliyle kullanılmasının ise, başlı başına bir küfür veya hakaret olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Burada ancak, argo dildeki yakışıksız ifadeye yönelik bir imada bulunmasından söz edilebilir ki, bu durum ise, bu kullanım şekliyle tek başına, muhatabına yönelen bir hakaret olarak addedilemez. Bu nedenle, köşe yazısının başlığında ve içeriğinde salt “Deveyi diken” şeklinde bir ibarenin kullanılmış olması, hiç bir kimse veya kuruluşu eleştiri sınırları dışında aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan bir ifade olarak nitelendirilemez.

Bu nedenle, şikâyete konu köşe yazısı ile Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilmediği kanaatiyle, 14.06.2011 tarihli Sözcü Gazetesi’nde Mehmet Türker imzasıyla yayınlanan söz konusu köşe yazısıyla ilgili olarak “şikayetin yersizliğine„ oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/28)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

Basın Konseyi, Sözcü Gazetesi Yazarı Mehmet Türker Hakkındaki Şikâyetin Yersizliğine Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback