I———I

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Star Gazetesi ve www.stargazete.com.tr İnternet Sitesi’nde 9 Aralık 2010 tarihinde, “Avukatının Kulakları Uzunmuş” başlığıyla anons edilen ve devamı gazetenin onaltıncı sayfasında “Avcı’nın avukatı Okan’ın rakiplerini izleme merakı” başlığı ve Lütfi Kaplan imzasıyla yayımlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKAYETÇİ                         : 1) Av. Fidel Okan

2) Metin Meyilli

                                                 3) Ümit Aydoğan

 

ŞİKAYET EDİLENLER    : 1) Star Gazetesi

                                                  2) Lütfi Kaplan

                          Star Gazetesi Muhabiri

                                                  3) www.stargazete.com.tr İnternet Sitesi

 

ŞİKAYET KONUSU           : Av. Fidel Okan’ın 04.02.2011 ve Metin Meyilli ile Ümit Aydoğan’ın 05.02.2011 tarihli başvuru dilekçelerinde, Star Gazetesi’nin 9 Aralık 2010 tarihli nüshasının ana sayfasında manşetten verilen “Avukatının Kulakları Uzunmuş” başlıklı haber ile aynı gazetenin 16. Sayfasında ve yine gazetenin www.stargazete.com.tr alan adlı internet sitesinde “Avcı’nın Avukatı Okan’ın Rakiplerini İzleme Merakı” başlığı altında ayrıntıları verilen haberin, Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği ileri sürülmektedir.

Şikâyet konusu haber, Star Gazetesi’nin 9 Aralık 2010 tarihli nüshasında “Avukatının Kulakları Uzunmuş” şeklinde bir manşet olarak yayınlanmış olup, haberin alt başlığında Emniyet İstihbarat’taki görevi sırasında teknik takip ve dinleme altyapısı hazırlayan Hanefi Avcı’nın avukatı Fidel Okan, oturduğu site sakinleri tarafından “gizli kamerayla takip”le suçlandı,  ifadeleri yer almaktadır. Aynı gazetenin 16. Sayfasında ve yine gazetenin www.stargazete.com.tr alan adlı internet sitesinde “Avcı’nın Avukatı Okan’ın Rakiplerini İzleme Merakı” başlığı ile okuyucuya ulaştırılan haberin ayrıntıları ise şu şekildedir.

(Haberde sehven Baymak olarak yazılan) Maybak sitesinin bazı yöneticileri tarafından Av. Fidel Okan, Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, bu suç duyurusunda Fidel Okan’ın sitenin toplantı odasına gizli kamera taktırıp site yönetimindeki rakiplerini izlettiğinin iddia edildiği belirtilmiş ve site yönetiminden iki üyenin de gizli kamerayı Fidel Okan ile birlikte taktırdıklarını itiraf ettikleri belirtilmiştir. Haberin son bölümünde ise, “Güvenlik İçinse Neden Gizli?” alt başlığı altında, polisin olayla ilgili hazırladığı vukuat raporuna yollama yapılarak, bu raporda iki yöneticinin (Metin Meyilli ve Ümit Aydoğan’ın) gizli kamerayı doğruladığı ve kameranın güvenlik amacı ile konulduğunu ve görüntü aldığını beyan ettikleri, ifade edilmiştir.

Şikâyetçilerden Fidel Okan 04.02.2011 tarihli şikâyet dilekçesinde, söz konusu haberin kendisi yalan, iftira ve hakaret argümanları ile süslendiğini ve gerçek dışı birtakım iddiaların habere eklendiğini belirtmiştir. Şikâyetçi Star Gazetesi’nde “Avukatının Kulakları Uzunmuş” manşetiyle verilen haberde, kendisine ait olmayan bir fotoğrafın altına ismi yazılarak, kendisi tarafından hiç yapılmayan açıklamaların, gazete tarafından kendi ağzından yapılmış gibi kamuoyuna sunulduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede, gazetede kendisinin gazetecilere bir Site Yönetim kararı gösterdiği şeklindeki gerçek dışı bir bilgi verildiği ve daha sonra bu gerçek dışı bilgiye “Ancak Yönetim kurulu kararında gizli kameradan söz edilmiyor” şeklinde bir yorum eklenerek, okuyucunun yanlış bilgilendirilmesinin pekiştirildiğini ifade etmiştir.

Daha sonra kendi çerçevesinden habere konu olayın gelişimini izah eden şikayetçi, söz konusu haberin müvekkili Hanefi Avcı’ya saldırmak maksadıyla düzenlendiği için, Basın Meslek İlkeleri’nin 3.;
“Avukatının Kulakları Uzunmuş” şeklindeki uygunsuz başlık ve içeriği nedeniyle Basın Meslek İlkeleri’nin 4.; haberde gerçeklik sınırları aşıldığı ve gerçek olayla ilgisi olmayan iftira ve karalama amaçlı haber yapıldığı gerekçesiyle Basın Meslek İlkeleri’nin 6.; polis tarafından hazırlanan ve kişisel kimlik bilgilerini içeren vukuat raporunun haberde yayınlanması nedeniyle, Basın Meslek İlkeleri’nin 7. Şahsına mahkeme kararı ile ispat edilmemiş bir suç isnat edildiği için Basın Meslek İlkeleri’nin 9., hiçbir makul neden yokken kendisine suç inat edildiği için Basın Meslek İlkeleri’nin 10. Gazetecilik görevinin saygınlığına gölge düşürüldüğü için Basın Meslek İlkeleri’nin 12.,  insani değerleri incindiği için Basın Meslek İlkeleri’nin 13 ve nihayet düzeltme ve cevap hakkı ihlal edildiği için Basın Meslek İlkeleri’nin 16. Maddelerine aykırı davranıldığını ileri sürmüştür.

Diğer şikâyetçiler Metin Meyilli ve Ümit Aydoğan ise, Star Gazetesinin 16. Sayfasında ve www.stargazete.com.tr alan adlı internet sitesinde yayınlanan şikâyet konusu haberde, “Polis, gizli kamerayı bulurken, site yönetiminden iki üye gizli kamerayı Fidel Okan ile birlikte taktırdıklarını itiraf etti” şeklindeki ifadelerin kullanıldığını, oysa bu ifadelerin kesinlikle kendilerine ait olmadığını ve buna rağmen sanki kendi ağızlarından çıkmış gibi  yansıtılarak okuyucunun kasıtlı olarak yanlış bilgilendirildiğini, ayrıca polis tarafından hazırlanan ve kendilerinin kişisel bilgilerini de içeren “vukuat raporu”nun yayınlanması suretiyle kendi kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini belirtmişlerdir. Şikayetçiler, tüm bu açıklanan hususların,  Basın Meslek İlkeleri’nin 6., 7., 9. Ve 10. Maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir.

           

ŞİKAYET EDİLENLERİN YANITI: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Muhabiri Lütfi Kaplan ve www.stargazete.com.tr İnternet Sitesi Yayın Müdürü Serdar Akbıyık’a şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 31 Mart 2011 tarihinde, kargo ile gönderilmiş, kargo şirketi tarafından mektubun teslim alındığı bilgisi Müslüm Nüvay tarafından bildirilmişse de taraflardan herhangi bir yanıt gelmemiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 18 Mayıs 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikâyet konusu haber, halen güncel bir ceza davası nedeniyle tutuklu bulunan Eskişehir (Eski) Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın müdafii Av. Fidel Okan ile kendisinin yönetim kurulu başkanı olduğu Ankara Sincan’daki Maybak sitesinin başkan yardımcısı Ümit Aydoğan ve muhasip üye Metin Meyilli hakkında, diğer site yöneticileri tarafından 23.11.2010 tarihinde bulunulan bir suç duyurusuna dayanılmaktadır.

Bu suç duyurusunda, her üç site yöneticisi, site yönetimindeki rekabet nedeniyle site toplantı odasına gizli kamera kurdurmak ve bu suretle özel yaşama müdahale etmekle suçlanmaktadırlar. Belirtelim ki, bu suç duyurusu üzerine Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayetçiler hakkında başlatılan soruşturma, şikayet konusu haberlerin Star Gazetesi ve www.stargazete.com.tr alan adlı internet sitesinde yayınlanmasından yaklaşık bir hafta sonra neticelenmiş ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüphelilere yüklenen suçun unsurlarının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Bununla birlikte, şikâyet konusu haberin gerek Star Gazetesi’nde gerekse www.stargazete.com.tr internet sitesindeki haber içeriği ve haberin veriliş biçimi yönlerinden, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edip etmediğinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, şikâyetçi tarafından ihlal edildiği ileri sürülen her bir Basın Meslek İlkesi açısından şu şekilde bir irdeleme yapabilmek olanaklıdır:

Şikâyet konusu haberin gazetede veriliş biçimi ele alındığında, bu haberin gazetenin ana sayfasında “Avukatının kulakları uzunmuş” şeklinde çarpıcı bir manşetle verildiği ve haberin 16. sayfada (ve gazetenin internet sitesinde) ise yine “Avcı’nın Avukatı Okan’ın rakiplerini izleme merakı” şeklinde kesin yargı içeren bir başlıkla kamuoyuna duyurulduğu görülmektedir.  İlk olarak, ifade etmek gerekir ki, burada habere konu olan kişi, hakkında suç duyurusunda bulunulan Av. Fidel Okan olup, Fidel Okan’ın müdafiliğini üstlendiği Hanefi Avcı’nın bu habere konu olan olay ile yakından uzaktan hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Oysa haber, gazetenin manşetinde “Avukatının Kulakları Uzunmuş” şeklindeki bir ifade ile doğrudan Hanefi Avcı’yı hedef alır bir şekilde kaleme alınmıştır.

Aynı ifade biçimi, ayrıca bir iddianın haberleştirilmesinin çok ötesine geçtiği ve henüz soruşturma evresinde bulunan (ve sonrasında takipsizlik kararı ile neticelenen) bir fiile ilişkin olarak kesin, mutlak ve yakışıksız bir yargı içermek suretiyle kamuoyunda bir önyargı yaratması nedeniyle, Basın Meslek İlkeleri’nin “Suçlu olduğu, yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki 9. Maddesinin ihlali niteliği taşımaktadır.

Diğer yandan, haberde,“….. yönetimde görev yapan iki üye söz konusu kamerayı Fidel Okan ile birlikte taktıklarını itiraf etti” şeklinde yine kesin yargı içeren bir ifadeye yer verilmiş olmasına karşın, daha sonra haberin devamında dolaylı olarak isimleri verilen bu iki yönetim kurulu üyesi, Basın Konseyi’ne yaptıkları şikayet başvurusunda, kendilerinin kesinlikle böyle bir söylemde bulunmadığını ve kendi ağızlarından yazılan bu haberin gerçek dışı olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, bu haberi yapan gazete muhabiri Lütfi Kaplan’ın haberi hazırlarken gerekli soruşturmayı yapmadığı ve aksine masa başında gerçek dışı ve düzmece bir kurgu yarattığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle haber, Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6. Maddesine aykırıdır.

Nihayet, haberin yayınlandığı www.stargazete.com.tr internet sitesinde, suç duyurusu üzerine polis tarafından düzenlenen ve şikâyetçilerin kimlik bilgilerinin de yer aldığı “vukuat raporu”nun yayınlandığı görülmektedir. Henüz soruşturma evresinde tanzim edilen bu adli belgenin, soruşturmanın gizliliği ilkesi gereğince gizli tutulması gerekirken, gazetenin internet sayfasında, yayımını meşru kılacak hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde, şikâyetçilerin kişisel bilgilerini de içerir şekilde yayınlanması ise, Basın Meslek İlkeleri’nin “Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz” şeklindeki 7. Maddesinin ihlalidir.

Sonuç olarak, Star Gazetesi ve www.stargazete.com.tr internet sitesinde yayınlanan bu haber ile, Basın Meslek İlkeleri’nin;

–          “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki altıncı,

–          “Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz” şeklindeki yedinci ve

–          “Suçlu olduğu, yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu maddelerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle, Basın Meslek İlkeleri’nin altıncı, yedinci, dokuzuncu maddelerini ihlal eden Star Gazetesinin, Star Gazetesi Muhabiri Lütfi Kaplan’ın ve www.stargazete.com.tr internet sitesinin “kınanmasına” oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/11-12-13)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

��ia���n�u haber ile ilişkili olarak Akka Antedon oteli vekili Av. Figen Çalıkuşu’nun 25.11.2010 tarihinde Kemer Gözcü Gazetesine düzeltme ve cevap metni gönderdiği ancak bu metnin yayınlanmadığı tespit edilmiş ve Kemer Gözcü Gazetesinin Konseyimize gönderdiği yanıtta da, bu düzeltme ve cevap yazsının yayınlanacağına ilişkin hiçbir ifade kullanılmamıştır Bu suretle Kemer Gözcü Gazetesi’nin düzeltme ve cevap hakkına saygı göstermediği ve Basın Meslek İlkeleri’nin “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki on altıncı maddesini ihlal ettiği kanısına varılmıştır.

 

 

Yukarıda arz olunan gerekçeler çerçevesinde, Basın Meslek İlkeleri’nin altıncı ve onaltıncı maddelerini ihlal eden, Kemer Gözcü Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saffet Yenigün ve İmtiyaz Sahibi Ahmet Turan Yenigün’ün  “uyarılmalarına”oy birliğiyle karar vermiştir.

 

(Karar No: 2011/7-8)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

Basın Konseyi, Star Gazetesi, Star Gazetesi Muhabiri Lütfi Kaplan Ve www.stargazete.com.tr İnternet Sitesi’nin Kınanmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback