KARAR TARİHİ          : 08.05.2019

KARAR NO                 :  2019- 9

ŞİKAYETÇİ:                 : Ekrem İMAMOĞLU (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

ŞİKAYET EDİLEN        Ahmet KEKEÇ (Star Gazetesi yazarı)

ŞİKAYET KONUSU:

Star Gazetesi’nde 05.04.2019 tarihinde Şikayet edilen Ahmet KEKEÇ tarafından yazılarak yayımlanan, ‘Militanlarınızı sokağa mı dökeceksiniz?’ başlıklı yazıda yer alan ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerini ihlal ettiği ileri sürülerek işlem yapılması talep edilmiştir.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI     :

Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Melike Akbaş, 12.04.2019 tarihinde yaptıkları başvuruda, Şikayet edilen tarafından yazılan yazıda yer alan ifadelerin müvekkillerinin kişilik hakları ve saygınlığını zedelediği ve Basın Meslek İlkelerini ihlal ettiği belirtilerek bu ifadelere örnek olarak:

Mazbatam da mazbatan diye tutturan Ekrem İmamoğlu da, ‘Birtakım terör örgütleri sürece dahil edilebilir’ diyerek el yükseltiyor. Hangi terör örgütleri bunlar Ekrem Efendi? PKK mı? DHKP-C mi? Hırsızlıklarınızı (YSK bu yönde karar verirse) kamufle etmek için bunları mı devreye sokacaksınız? Yoksa doğrudan CIA terör örgütünden mi destek alacaksınız?”

“Ne olacak? Ne yapacaksınız? İşgalci güçleri yardıma mı çağıracaksınız? Ki gelmek için alesta bekliyorlar. PKK’yı yeniden hendeklere mi yönlendireceksiniz? FETÖ’ye yeni bir darbe siparişinde mi bulanacaksınız? Ne yapacaksınız?”

Şikayetçi Müvekkillerinin ‘korsan’ olarak nitelenen Anıtkabir ziyareti kastedilerek, “Mazbatasını alır ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanır. İsterse başına bir adet de ‘EŞ’ sıfatı kondurur. Eş Başkan… Seçimden pay isteyen PKK’yı memnun etmek için.” 

İfadelerinin kullanıldığı, bu ifadelerin Basın meslek ilkelerine aykırı olduğu, 

Şikayetçinin hiçbir zaman ‘Bir takım terör örgütleri sürece dahil edilebilir’ şeklinde açıklaması olmadığı,

Aslında milli duygularıyla her zaman övünen bir kişi olan Şikayetçinin, seçim döneminde kötülemek amacıyla terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı,

Hırsızlık suçlaması yapılan şikayetçinin toplum tarafından ‘suçlu’ olarak algılanmasının hedeflendiği başvuru dilekçesinde yer almıştır.

Şikayet konusu yazıdaki bu ifadelerle eleştiri sınırlarının aşıldığı, şikayetçiye terörle ilişkili olduğu ve hırsızlık suçlaması yapıldığı; toplum nazarında ‘suçlu’ olarak algılanmasının hedeflendiği;

Söz konusu yazının ifade ve basın özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceği belirtilen başvuruda yazar Ahmet Kekeç hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerini ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ               :

Şikayet başvurusu Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’e ulaştırılmış, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Şikayet edilen, köşesindeki bir yazısında başvuru dilekçesinin kendisine ulaştığını beyan etmiştir.

Şikayet edilen uzlaşma talebinde bulunmamıştır.

ŞİKAYET EDİLENİN YANITI      :

Şikayet edilen, 22.04.2019 tarihinde köşesinde ‘İmamoğlu bu 3 gazetecinin susturulmasını istiyor’ başlığı ile yayınladığı yazıda, “Basın Konseyi’nin yolladığı ‘varaka’yı (belge, yazılı kağıt) afiyetle yırtıp çöpe attım” diyerek yanıt vermeyeceğini beyan etmiştir.

Şikayet edilen Yazarın, bildirimi aldığı anlaşılan yazısında, Basın Konseyi ile ilgili öne sürdüğü görüşler ve suçlamalar, bu şikayet dosyası kapsamında olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.

DEĞERLENDİRME               :

Şikayet konusu yazı, 31 Mart yerel seçimlerinden 5 gün sonra, itirazlar nedeniyle İstanbul’da seçim sonucu henüz kesinleşmediği bir dönemde yayımlanmıştır. Yazıda şikayetçinin mazbatasının verilmesi için itiraz sonucunu beklemeden acele etmesi; henüz mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanı kullanması; Anıtkabir özel defterini bu unvanla imzalaması eleştirilmiştir.

Şikayet edilen yazar yazısına “Militanlarınızı sokağa mı dökeceksiniz?” başlığını kullanmış, şikayetçi Ekrem İmamoğlu ve partisinin lideri Kemal Kılıçdaroglu’nun 
açıklamalarını ‘sokağı kızıştıracak serseri mayın açıklamalar’ ve mazbatanın gecikmesi halinde sokak eylemlerine çağrı olarak değerlendirmiş, bunun tehdit olduğunu savunmuş ve karşı çıkmıştır. 

Gazetecinin görevi, gerçeği bulup ortaya çıkarmak; halkı doğru bilgilendirmek ve kamuoyunun gerçekler ışığında oluşmasını sağlamaktır. Gazetecilerin, seçim gibi ülkenin gündemindeki çok önemli bir konuyu haberlerinde ve köşe yazılarında ele alması; yazarın dilediği gibi yorumlayıp değerlendirmesi; tasvip etmediklerini eleştirmesi; sert ve rahatsız edici üslup kullanması; hatta gerçek olduğuna inandırıcı ve makul nedenleri ortaya koymak koşuluyla suçlamada bulunması da doğaldır.

Tüm bunları ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kabul etmek gerekmektedir. Ancak yazıda şikayetçiye atfen “Bir takım terör örgütleri sürece dahil edilebilir” sözüyle ‘el yükselttiği’ ifadeleri geçmektedir. Başvuruda, şikayetçinin hiçbir yerde böyle bir söz söylemediği, dolayısıyla iftira atıldığı savunulmaktadır. Şikayet edilen yazar, yanıt vermediği için, yazıya dayanak yaptığı bu sözü Şikayetçinin söyleyip söylemediği; söylediyse nerede ne zaman söylediğine ilişkin her hangi bir bilgi edinilememiştir.

Bu durumda Şikayet edilenin, söylendiğine ilişkin kanıtı ortaya koymadığı, dolayısıyla gerçek olduğuna inandırıcı makul neden gösterilemeyen bir sözden hareketle, Şikayetçiye peş peşe “Hangi terör örgütleri bunlar Ekrem Efendi? PKK mı? DHKP-C mi? Hırsızlıklarınızı (YSK bu yönde karar verirse) kamufle etmek için bunları mı devreye sokacaksınız? Yoksa doğrudan CIA terör örgütünden mi destek alacaksınız? PKK’yı yeniden hendeklere mi yönlendireceksiniz?” sorularını yöneltmesi sorunludur. Bu ifadeler, şikayetçinin terör örgütleriyle ilişkili olduğu algısına neden olmuştur. Terör örgütleriyle ilişkili olmak suçtur, kanıt gösterilmeden Şikayetçiye suç isnadında bulunulmuştur.

Yine seçime itirazlarda sehven ya da kasıtlı olarak yapılan hatalar nedeniyle sandık sonuçlarının değişmesinden hareketle, Şikayetçiye ‘hırsızlık’ suçlaması yapılması da ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olamaz, suç isnadı olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Açıklanan bu nedenle şikâyet konusu yazısında Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin;

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez” şeklindeki 9’uncu maddesinin;

Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

SONUÇ                      :

Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda, Star Gazetesi’nde 05.04.2019 tarihinde Şikayet edilen Ahmet KEKEÇ tarafından yazılan, ‘Militanlarınızı sokağa mı dökeceksiniz?’ başlıklı yazı ile ilgili olarak Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılığı ile yapılan şikayetin;
          a) Kabulüne,
          b) Yazıda yer alan ifadelerin Basın Meslek İlkelerinin 4, 9 ve 10. Maddelerini ihlal ettiği anlaşıldığından, Şikayet edilenin KINANMASINA, 08.05.2019 tarihinde OYBİRİLĞİ ile karar verildi.

BASIN KONSEYİ, STAR GAZETESİ YAZARI AHMET KEKEÇ HAKKINDA ‘KINAMA’ KARARI ALDI

Yazı dolaşımı


Feedback