I———I

Basın Konseyi, 02.10.2011 tarihli Taraf Gazetesi’nin spor sayfasında yayınlanan “Kirli Sezonun Maçları Bunlar” ve “Belediyeden Hizmete Devam”  başlıkları ile yayınlanan habere ilişkin olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKÂYETÇİ                         : Onur İnal

 

ŞİKÂYET EDİLENLER   : Taraf Gazetesi

Gökhan Erkuş  (Taraf Gazetesi Muhabiri)

 

ŞİKÂYET KONUSU           :           Şikayetçi Onur İnal, Basın Konseyi’ne yapmış olduğu şikayet başvurusunda, 02.10.2011 tarihli Taraf Gazetesi’nde yayınlanan ve “Kirli Sezonun Maçları Bunlar” ve “Belediyeden Hizmete Devam”  başlıkları ile verilen haber ile, haberde geçen kulüplerin kurumsal; ayrıca bu kulüplerin yöneticilerinin, oyuncularının, çalışanlarının vs. kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ve bu durumun Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

Şikâyet konusu haber, 01.10.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor profesyonel futbol takımları arasındaki lig müsabakasına istinaden kaleme alınmış olup; haberde özetle, 03.07.2011 tarihinden beri devam etmekte olan şike soruşturması çerçevesinde, bu müsabakanın da şaibeli olduğuna ilişkin imalarda bulunulmuş, hatta daha da ileri gidilerek, “geçtiğimiz sezon şampiyonluğun inşasında önemli rol oynayan belediye işçileri kaldığı yerden devam etti” şeklindeki giriş yazısıyla bu şaibe iddiası daha ön plana çıkartılmıştır.

Şikâyetçi onur İnal ise, bu haberin, yukarıda belirtildiği üzere, kulüplerin kurumsal, bu kulüplere bağlı olan insanların ise kişilik haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür. Şikâyetçiye göre, bu haberde mevcut iddialar gazetecilik olanağı içerisinde soruşturulabileceği halde doğruluğuna emin olunmaksızın ortaya atılmış; yasaların suç saydığı eylemler gerçekliğine dair makul nedenler bulunmaksızın iftira unsuruyla söz konusu kişi ve kurumlara atfedilerek suçluluğu yargı kararıyla bu kişi ve kurumlar suçlu ilan edilmiş ve böylelikle haberin muhatapları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürülmek istenmiştir.

 

ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI    : Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Taraf Gazetesi Muhabiri Gökhan Erkuş’a şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 27 Ekim 2011 tarihinde, kargo ile gönderilmiş, kargo şirketi tarafından mektubun teslim alındığı bilgisi Nazif Okursoy olarak bildirilmişse de taraflardan herhangi bir yanıt gelmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 16 Kasım 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikayet konusu haber irdelendiğinde, ilk etapta her ne kadar spesifik olarak 01.10.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor profesyonel futbol takımları arasındaki lig müsabakasının analiz edildiği izlenimi doğmaktaysa da, haberin esas olarak 03.07.2011 tarihinde başlayan ve Türk futbol düzenini derinden etkileyen “şike soruşturması” bağlamında yapılan bir analiz olduğu ve habere konu somut lig müsabakasını da bu şike soruşturması ile açığa çıktığı ileri sürülen “kirli sezonun” bir parçası olarak kamuoyuna sunduğu görülmektedir.

Gerçekten haberin içeriğinde yer alan değerlendirmeler, şike gerçeğinin örtbas edilmesi yönünde kurumsal ve sistematik bir çaba gösterildiği iddiasını gündeme taşımakta ve bu çabalar edebî bir üslupla hicvedilirken, somut lig müsabakasının tarafları da bu “kirliliğin” bir parçası olarak işlev görmekle eleştirilmektedir. Hatta, haberi kaleme alan muhabir daha da ileri giderek, müsabakanın taraflarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor mensuplarının, geçtiğimiz sezon şampiyonluğun belirlenmesinde büyük rol oynadıklarını ve bu “belediye işçilerinin” kaldığı yerden devam ettiğini ileri sürmektedir. Aslında gerek bu cümlede gerekse haberin bütününde ima edilen husus, bu müsabakanın taraflarını oluşturan takımların “şike soruşturması”na konu olan eylemlerini sürdürdüklerine ve futbol düzeninin de kurumsal olarak bu eylemlerin gizlenmesine hizmet ettiği yönündedir.

Bu açıdan, her ne kadar bu konuda üstü kapalı da olsa belirli iddialarda bulunmak, ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirilebilse de, somut olayda, spesifik bir maçın tarafları bulunan iki kulübü camiaları ile birlikte konusu suç teşkil eden bir eylemin içerisinde yer almakla suçlayabilmek için, bu konuda somut ve gerçekçi delillere sahip olunması ve bu haberde söz konusu delillerin de açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Oysa şikâyet konusu haberde, haberdeki deyimle “belediye işçileri”nin geçen sezon şampiyonun belirlenmesinde ne şekilde bir rol oynadıkları izah edilemediği gibi, oynadıkları müsabakayı kaybederek bu eylemlerine kaldıkları yerden devam etmiş oldukları da hiçbir surette açıklanamamakta ve izahtan yoksun bir açıklama olarak kalmaktadır. Oysa, haberde yer alan bu açıklamalar, spesifik müsabakanın taraflarını açıkça zan altında bırakmakta ve bu taraflar üzerinde adil oyun (fair play) kurallarına gölge düşürdükleri şeklinde bir şüphe yaratmaktadır. Yaratılan bu şüphenin ise gerek adı geçen kulüplerin kurumsal itibarlarına gerekse bu kulüplerin mensuplarının kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunulması anlamını taşıdığı kuşkusuzdur.

Bu nedenle, 02.10.2011 tarihli Taraf Gazetesi’nde yayınlanan ve “Kirli Sezonun Maçları Bunlar” ve “Belediyeden Hizmete Devam”  başlıkları ile verilen haberde yer alan ifadelerin, Basın Meslek İlkeleri’nin;

 

–          “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki dördüncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Tüm bu verilerin ışığında, 02.10.2011 tarihli Taraf Gazetesi’nde yayınlanan ve “Kirli Sezonun Maçları Bunlar” ve “Belediyeden Hizmete Devam”  başlıkları ile verilen haber nedeniyle, Taraf Gazetesi’nin ve Taraf Gazetesi muhabiri Gökhan Erkuş’un “uyarılmalarına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/42-43)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Penis pompası siparişi yapmak için tıklayınız.
Mastürbatör ürünleri için tıklayınız.
Fantazi giyim için tıklayınız.
Şişme mankenler için tıklayınız.
çay kazanı için tıklayınız.

Basın Konseyi, Taraf Gazetesi’nin Uyarılmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback