I———I

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, TRT Haber kanalında 14.01.2011 tarihinde yayınlanan “Büyük Takip” adlı programla ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKAYETÇİ                         : Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

                                                 vekili Av. Kemal Ağar

 

ŞİKAYET EDİLENLER    : 1) TRT

                                                  2) Ömer Özkök

Büyük Takip Programı Sunucusu

                                                  3) Adnan Odabaşı

Üsküdar Gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni

 

ŞİKAYET KONUSU : Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) adına vekili Av. Kemal Ağar, TRT Haber kanalında 14.01.2011 tarihinde yayınlanan “Büyük Takip” adlı programda Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini ileri sürerek Basın Konseyi’ne başvuruda bulunmuştur.

 

Şikayet konusu yayında ÇYDD ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)’nın, çağdaşlığın adresi olarak görüldüğünü, yoksul çocukların okutulması sebebiyle basın organlarında övgüyle anıldığını ve “yardımsever yöneticileri” nin çağdaşlığın öncüsü olarak anıldığı belirtilmiş ancak bu dernekler hakkında farklı iddiaların gündeme geldiği ve savcılık tarafından iddianame hazırlanarak kabul edildiği ileri sürülmüştür. Programda Gazeteciler Adnan Odabaşı, Gazeteci Aziz Üstel ve Yılmaz Dikbaş’ın görüşlerine başvurulmuş ve Türkan Saylan’a ve bir zamanlar çok yakın olduğu iddia edilen Adem Zencil’in görüşlerine yer verilmiştir. Yayında bu tüzelkişilerin toplumun önde gelen kişileri tarafından korunup kollandığı belirtilmiş ancak 13 Nisan 2009 yılında yapılan “Ergenekon” baskınlarında bu durumun değiştiği ileri sürülmüştür. Daha sonra iddianamenin de hazırlandığı belirtilmiş ve iddialara dayanarak “Siyahla beyaz, geceyle gündüz kadar birbirinin tam tersi bir durum söz konusu idi. Eğitimin yanında her şey yapılıyordu adeta” ifadelerine yer verilmiştir. Programda araştırmacı ve gazetecilerin bu tüzelkişilerin misyonerlik adı altında bölücülük faaliyeti sürdürdüğüne ilişkin beyanları yayınlanmış ve Atatürkçülüğün kalkan olarak kullanılarak bu faaliyetlerin sürdürüldüğüne ilişkin görüşlere yer verilmiştir. Saf yardım duygularıyla hareket eden insanların bu tüzelkişiler tarafından sömürüldüğü belirtilen yayında deprem paralarının PKK, DHKPC gibi terör örgütü sempatizanlarına aktarıldığı yönünde görüşlere yer verilmiştir. Türkan Saylan’ın asistanı olduğu ancak imam-hatip lisesi mezunu olduğunda uzaklaştırıldığı ileri sürülen Adem Zencir’in beyanlarına yer verilmiş ve Ahmet Zencir Türk polisine, Türk askerine ne kadar düşman varsa onlara  üç misli para verilirdi” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Programda ayrıca bu vakıfların yoksul kızları eğitirken aralarından seçim yaparak askeri öğrencilerle bir araya getirdikleri ve bu askeri öğrencileri bu şekilde kontrol altında tutmaya çalıştıkları gibi iddialara da yer verilmiştir.

 

ÇYDD vekili yapılan bu yayınla Basın Meslek İlkeleri’nin;

 

“Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz” şeklindeki birinci

 

“Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez” şeklindeki üçüncü,

 

“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki dördüncü,

 

“Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır” şeklindeki on üçüncü,

 

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu ve

 

“Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı,  sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz” şeklindeki birinci

 

“Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez” şeklindeki üçüncü,

 

“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki dördüncü,

 

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu,

 

“Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır” şeklindeki on üçüncü maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürerek Basın Konseyi’ne başvurmuştur.

 

ŞİKAYET EDİLENLERİN YANITI: TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve Büyük Takip Programı Sunucusu Ömer Özkök’e şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 5 Nisan 2011 tarihinde, kargo ile gönderilmiş, İsmail Örün’ün mektubu teslim aldığı kargo şirketi tarafından bildirilmişse de taraflardan herhangi bir yanıt gelmemiştir. Üsküdar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Odabaşı’na şikâyetle ilgili bilgi veren genel sekreterlik mektubu 5 Nisan 2011 tarihinde gönderilmiş kendisinden sadece mahkeme kararları tarafımıza iletilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 20 Nisan 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu öncelikle şikâyet konusu yayının bir haber toplumu objektif biçimde bilgilendirmeyi amaçlayan bir haber programı olduğuna karar vermiştir: Bununla birlikte yayında ÇYDD ve ÇEV’e muhalif görüşlerin dışında hiçbir görüşle yer verilmemiş ve ÇYDD ve ÇEV’e bu konularda hiçbir başvuru yapılmamıştır. Bu suretle Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki altıncı maddesi ihlal edilmiştir.

 

Yapılan tek yanlı haberle bu ÇYDD’nin eğitime destek faaliyeti kisvesi altında bölücülük yaptığı yönünde ifadelere ve görüşlere yer verilmiştir. Bu durum Basın Meslek İlkeleri’nin “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu ve “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez”  onuncu maddeslerinin ihlalini teşkil ettiği gibi bu kurumu küçük düşürücü olduğundan, Basın Meslek İlkeleri’nin  “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının  ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki dördüncü maddesinin de ihlalini teşkil etmektedir.

 

Şikayetin yöneltildiği Adnan Odabaşı’da gazeteci kimliğiyle programa katılmıştır. İleri sürdüğü iddiaları kanıtlayacak hiçbir delil ileri sürmediği gibi ağır ithamlarda bulunarak yukarıda ihlal edildiği belirtilen ilkeleri kendisi de ihlal etmiştir.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle Basın Meslek İlkeleri’nin üç,  dört, altı dokuz, on ve on üçüncü maddelerini ihlal eden TRT Haber, Ömer Özkök ve Adnan Odabaşı’nın “kınanmalarına” oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/4-5-6)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

Basın Konseyi, Trt, Büyük Takip Programı Sunucusu Ömer Özkök Ve Üsküdar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Odabaşı’nın Kınanmalarına Karar Verdi

Yazı dolaşımı


Feedback