I———I

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, www.airporthaber.com İnternet Sitesi’nde, 8 Mart 2013 tarihinde; “THY Berlin’de Türban Taktı” başlığıyla yayınlanan haberle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKÂYETÇİ             :           Ali Haydar Dönmez

 

ŞİKÂYET EDİLEN            :           1. www.airporthaber.com

2. Ali Kıdık

www.airporthaber.com Genel Yayın Yönetmeni

ŞİKÂYET KONUSU : Şikâyete konu haber, www.airporthaber.com isimli web sitesinde 7 Mart 2013 tarihinde aynen şu şekilde yayımlanmıştır:

“THY Berlin’de Türban Taktı 

Kabin memuru kıyafetleri iler uzun süre tartışılan Türk Hava Yolları, Almanya’da düzenlenen ITB Berlin fuarında da türbanlı çalışanlarla temsil edilince tepki çekti.

 Dünyanın en büyük fuarlarından Almanya’daki ITB Berlin fuarına katılan THY, standa görevli başörtülü çalışanlarıyla dikkat çekti. Airporthaber’in de yerinde takip ettiği fuarda THY’ye ait stand görevlileri, katılımcılara bayrak taşıyıcı havayolu hakkında bilgi verdi.

Diğer fuarların aksine THY’yi bu fuarda iki türbanlı kadın temsil etti. Bazı katılımcılar duruma tepki göstererek, “Uluslararası bir havayolunun bu şekilde temsil edilmesi talihsizliktir” yorumunda bulunurken Airporthaber’in görüntülediği iki kadın bir süre sonra standdan uzaklaştırıldı.

İşte THY çalışanı türbanlı çalışanlar:

[FOTOĞRAF]”

Haberin altında THY’nin bahsedilen standından bir uzak plan fotoğraf ile haberde “türbanlı çalışanlar” olarak bahsedilen iki görevliye ait fotoğraf yer almaktadır.

ŞİKÂYET EDİLENLERİN YANITI: Şikâyet edilenlere yapılan bildirimde belirtilen süre 19 Mart 2013 tarihinde dolmuş olup herhangi bir yanıt verilmemiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Şikâyetçi Ali Haydar Dönmez tarafından, uzlaşma istenilip istenilmediğine ilişkin verilen cevapta, Şikâyet edilenlerden Ali Kıdık’ın 10 Mart 2013 tarihli köşe yazısında Dünyanın en büyük turizm fuarında THY’yi tanıtmak üzere görevlendirilen arkadaşlar başörtülü idi. Açıkçası en iyi şov yapılacak yerde en kötü görüntüyü THY verdi diye düşünüyorum görüşüne yer verildiği ve www.airporthaber.com isimli sitenin özür dilemesi gerektiği söylenerek, bu özrün görünür biçimde sitede yer almasını istenmiştir.  Aksi takdirde kınama kararı verilmesi talep edilmiştir.

 

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:  Genel Sekreterlik tarafından, Yüksek Kurul’a sunulan rapor ile Şikâyet edilenlerin,

“Haber THY’nin önemli bir uluslararası fuarda türbanlı çalışanlarla tanıtım yapmasını konu almaktadır. Haberin dilinden bu durumun eleştirildiği anlaşılmaktadır. THY’nin ticari amaçla katıldığı uluslararası bir fuarda yaptığı tercihler, her ne kadar özel bir şirket statüsünde olsa da, bu şirketin Türkiye’yi temsil açısından sahip olduğu etki, şirketin önemli oranda payının halka açık oluşu ve kalan paylarının da özelleştirme idaresinin kontrolünde oluşu dikkate alındığında haber değeri taşımaktadır.

 Öte yandan, ırk, cinsiyet, dini inanış ve benzeri kişisel özellikler nedeniyle ticari başarısızlığa uğranacağından bahisle eleştiri yapılması, Basın Meslek İlkeleri’nin “yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz” şeklindeki 1. Maddesine aykırılığı ortadan kaldırmaz. Kamuya mal olmuş, ticari başarısı toplumu ilgilendiren nitelikteki ticari şirketler için dahi, bu şirketlerin yukarıda anılan kriterlere ilişkin tercihlerinin eleştiri konusu yapılması ayrımcılık teşkil edecektir. Haber, THY’nin türbanlı çalışanlar kullanmak suretiyle şirket imajının olumsuz etkileneceği imasını taşımaktadır. Anılan görüş, ismi ve diğer kişisel özellikleri açıklanmamış kişilerden alınan yorumlar vasıtasıyla yansıtılmaktadır. Böyle bir saptamanın temeli bulunmaması bir yana, kişileri dini inanış, cinsiyet vs benzeri şekillerde ayrıştırmanın yerinde olacağına ilişkin herhangi bir dayanak gösterilmesi de kabul edilemez.”

Şeklindeki gerekçelerle “yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz” şeklindeki BMİ m. 1’i ihlâl ettikleri düşünülerek KINANMALARI istenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Şikâyet konusu haber, THY’nin Berlin’de katılmış olduğu bir uluslararası fuardaki standında türbanlı çalışanlarla tanıtım yapılmasını konu edinmektedir. THY’nin uluslararası bir şirket oluşu, hisselerinin önemli bir kısmının halka açık bulunması, Devlet tarafından kurulmuş bir şirket oluşu dikkate alındığında, bu şirketin tanıtım faaliyetlerindeki tercihlerinin haber değeri taşıdığı kabul edilmelidir. Nitekim, şikâyete konu haberde de THY’nin uluslararası bir fuarda, tanıtım standında başörtülü çalışanlara görev verilmiş olması haber yapılmış, bu husustaki anonim nitelikte görüşlere yer verilmiştir.

Yapılan haberin Basın Meslek İlkeleri’ne aykırı olmadığı değerlendirildiğinden, oyçokluğuyla ŞİKÂYETİN YERSİZLİĞİNE karar verilmiştir.

(Karar No: 2013/14)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi, www.airporthaber.com İnternet Sitesi Hakkındaki Şikayetin Yersizliğine Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback