I———I

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Yeni Şafak Gazetesi ve www.yenisafak.com.tr İnternet Sitesi’nde; 9 Aralık 2010 tarihinde, “Avcı’nın avukatı da koca kulak çıktı” başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKAYETÇİ                         : 1) Av. Fidel Okan

2) Metin Meyilli

                                                 3) Ümit Aydoğan

 

ŞİKAYET EDİLENLER    :  1) Yeni Şafak Gazetesi

                                                  2) www.yenisafak.com.tr İnternet Sitesi

 

ŞİKAYET KONUSU           : Av. Fidel Okan’ın 04.02.2011 ve Metin Meyilli ile Ümit Aydoğan’ın 05.02.2011 tarihli başvuru dilekçelerinde, Yeni Şafak Gazetesi’nin 9 Aralık 2010 tarihli nüshasının ana sayfasının sol üst köşesinde ve yine gazetenin www.yenisafak.com.tr alan adlı internet sitesinde yer verilen “Avcının Avukatı da Koca Kulak Uzmanı ” başlıklı haber ile aynı gazetenin 9. Sayfasında tekrar “Avcı’nın Avukatı da Koca Kulak Çıktı” başlığı ile verilen haber ayrıntılarının, Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği ileri sürülmektedir.

 

Şikâyet konusu haber, Yeni Şafak gazetesinin 9 Aralık 2010 tarihli nüshasının ana sayfasında (ve aynı gazetenin www.yenisafak.com.tr alan adlı internet sitesinde) “Avcı’nın Avukatı da Koca Kulak Uzmanı” başlığı ile verilmiş ve aynı haberin ayrıntıları ise gazetenin 9. Sayfasında “Avcı’nın Avukatı da Koca Kulak Çıktı” başlığı ile okuyucuya duyurulmuştur.

 

Haberde özetle, Fidel Okan’ın başkanlığını yaptığı Eryaman’daki sitenin toplantı odasında gaz sensörü içinde gizli kamera bulunduğu, araştırmada kamerayı Okan’ın yerleştirdiğinin belirlendiği ifade edilmiştir. Haberde ayrıca, suçunu itiraf eden Okan’ın avukat olduğunu söyleyerek polise ifade vermeyi reddettiği belirtilmiştir. Haberin, gazetenin 9. Sayfasındaki ayrıntılarında ise,  Devrimci Karargâh Örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın avukatı Fidel Okan’ın müvekkili gibi oturduğu sitenin yönetim kurulu toplantısını kayıt altına aldığının ortaya  çıktığı, Hanefi Avcı’nın da aralarında bürokrat ve gazetecilerin yer aldığı birçok kişiyle yaptığı görüşmeleri gizli kayıt altına aldırdığının tespit edildiği, Avcı’nın da roman vatandaşların derneğindeki televizyona da gizli kamera koydurduğunun belirlendiği, ifadelerine yer verilmiştir. Haberde, sitenin toplantı odasındaki gaz sensörünün içine yerleştirilmiş gizli kamerayı bulan site sakinlerinin, Fidel Okan ve site yöneticileri Ümit Aydoğan ve

Metin Meyilli hakkında suç duyurusunda bulundukları, Fidel Okan’ın suçunu itiraf ettiği ve diğer yöneticiler Özdoğan ve Meyilli’nin gizli kamerayı Fidel Okan’la birlikte taktırdıklarını itiraf ettikleri ifade edilmiştir.

Haberde ayrıca Fidel Okan ile birlikte hareket eden şüphelilerden Metin Meyilli’nin 2005 yılında resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandığı ve Fidel Okan’ın gizli kamerayı başkanlık ettiği bir site sakinini kayıt altına alarak ileride baskı unsuru olarak kullanmayı hedeflediğinin ifade edildiği, belirtilmiştir.

Şikayetçi Fidel Okan, 04.02.2011 tarihli başvuru dilekçesinde, şikayet konusu haberin Basın Meslek İlkeleri’nin 3., 4., 6., 9. Ve 10. Maddelerini ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

Diğer şikayetçiler Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli ise, şikayet konusu haberin, Basın Meslek İlkeleri’nin 6., 9. 10. ve 16. Maddelerini ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir.       

 

ŞİKAYET EDİLENLERİN YANITI: Yeni Şafak Gazetesi ve www.yenisafak.com.tr İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert’e şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 31 Mart 2011 tarihinde, kargo ile gönderilmiş, kargo şirketi tarafından mektubun teslim alındığı bilgisi Erkan Onur tarafından bildirilmişse de kendisinden herhangi bir yanıt gelmemiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu 18 Mayıs 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikâyet konusu haber, 23.11. 2010 tarihinde şikâyetçiler Fidel Okan, Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli hakkında, yöneticisi oldukları sitenin sakinleri tarafından yapılmış olan bir suç duyurusunun haberleştirilmesinden ibaret bulunmaktadır. Bu suç duyurusunu, Cumhuriyet Başsavcılıklarına her gün binlercesi yapılan benzerlerinden ayıran husus ise, hakkında suç duyurusunda bulunulanlardan Fidel Okan’ın halen güncel bir ceza davası nedeniyle tutuklu bulunan Eskişehir (Eski) Emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın müdafiliği görevini yürütüyor olmasıdır. Bu itibarla, söz konusu suç duyurusunun haber değeri taşıdığı kuşkusuz ise de, haberin içeriği ve veriliş biçimi yönlerinden, Basın Meslek İlkeleri’ne uygunluğunun ayrıca irdelenmesi gerekmektedir.

Bu açıdan, gerek gazetenin yazılı nüshasında gerekse internet sitesinde yer alan bu haberin tamamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ilk olarak haberin manşet olarak verilen başlığının sorunlu olduğu göze çarpmaktadır. Gerçekten “Avcı’nın Avukatı da Koca Kulak Uzmanı” manşeti ile yayınlanan bu haberin, esas itibarıyla halen cezaevinde bulunan Hanefi Avcı ile yakında uzaktan bir ilişkisi yoktur. Hanefi Avcı’nın bu olayla tek irtibatı, hakkında suç duyurusunda bulunulan Av. Fidel Okan’ın müvekkillerinden birisi olmasıdır. Durum böyleyken, haberin başlığında doğrudan Hanefi Avcı’nın isminin zikredilmesi ve onun hedef alınmış olması ise, basının haber verme görevinin kamusal niteliği ile bağdaşmamaktadır.

Bunun yanında, henüz sürmekte olan bir ceza soruşturmasına ilişkin olarak verilen haberlerin yalnızca bir iddianın haberleştirilmesi niteliği taşıması ve peşinen bir yargı içermemesi zorunludur. Buna karşın, haberde özellikle “Avcı’nın Avukatı da Koca Kulak Uzmanı” ve “Avcı’nın Avukatı da Koca Kulak Çıktı” şeklindeki, okuyucularda bir peşin hüküm yaratmaya yönelik mutlak yargılara yer verilmiştir.

Bunun yanında, “koca kulak” benzetmesi yapılan bu yakışıksız başlıklar ile sadece habere konu olan soruşturmada adı geçen Av. Fidel Okan değil; ancak mevcut haber ile hiçbir ilgisi olmayan ve halen yargılanmakta olduğu davada hakkında bir mahkûmiyet hükmü de bulunmayan Hanefi Avcı da gazete tarafından zımnen mahkûm edilmiş bulunmaktadır. Bu durum ise, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4.; “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki 9. ve “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki onuncu Maddelerinin ihlali niteliği taşımaktadır.

Bunun yanı sıra haberde, Fidel Okan hakkında, kendisinin suçunu itiraf ettiği ancak avukat olduğunu söyleyerek polise ifade vermeyi reddettiği de ifade edilmiştir. Oysa Fidel Okan’ın şikâyet dilekçesinde altını çizdiği üzere, şikâyetçiler üzerlerine atılı suçu kesin bir şekilde reddetmişler ve bu konuda Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ceza soruşturması da, kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile neticelenmiştir. Bu durumda, haberde, Fidel Okan’ın suçunu itiraf ettiği ve diğer şikâyetçiler Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli’nin de, gizli kamerayı Fidel Okan ile birlikte taktıklarını itiraf ettikleri şeklindeki ibarelerin kesinlikle gerçek dışı olduğu ortaya çıkmakta, haberin gerekli soruşturma yapılmaksızın, haberde ismi geçen taraflarla görüşülmeksizin, masa başında kurgusal bir şekilde kaleme alındığını ortaya koymaktadır. Bu durum ise, Basın Meslek İlkeleri’nin, “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6. ve “Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan kaçınır” şeklindeki 12. Maddelerine açıkça aykırıdır.

Nihayet, haberin ayrıntılarında şikayetçilerden Metin Meyilli’nin 2005 yılında resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanmış olduğunun ifade edilmesi üzerine, Metin Meyilli tarafından, bu haberin gerçek dışı olduğuna ilişkin olarak Yeni Şafak Gazetesi’ne Ankara 15. Noterliği kanalıyla tekzip (düzeltme ve cevap) yazısı gönderilmiş olmasına karşın, bu tekzip metni Yeni Şafak Gazetesi tarafından yayınlanmamıştır. Bu spesifik haberin içeriğinin denetlenmesinden bağımsız olarak, yalnızca gönderilen tekzip metnin yayınlanmasından imtina edilmiş olması hususu da, Basın Meslek İlkeleri’nin “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki 16. Maddesinin ihlali niteliğindedir.

 

Sonuç olarak, Yeni Şafak Gazetesi ve www.yenisafak.com.tr internet sitesinde yayınlanan bu haber ile Basın Meslek İlkeleri’nin;

 

–          “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki dördüncü,

–          “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki altıncı,

–          “Suçlu olduğu, yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu,

–           “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki onuncu,

–          “Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır” şeklindeki onikinci ve

–          “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki onaltıncı maddelerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, Basın Meslek İlkeleri’nin üçüncü, dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onuncu, on ikinci ve on altıncı maddelerini ihlal eden Yeni Şafak Gazetesinin ve www.yenisafak.com.tr internet sitesinin “kınanmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/13-14)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————- n1Zl=���n�e:12.0pt’>———————-

 

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

��ia���n�u haber ile ilişkili olarak Akka Antedon oteli vekili Av. Figen Çalıkuşu’nun 25.11.2010 tarihinde Kemer Gözcü Gazetesine düzeltme ve cevap metni gönderdiği ancak bu metnin yayınlanmadığı tespit edilmiş ve Kemer Gözcü Gazetesinin Konseyimize gönderdiği yanıtta da, bu düzeltme ve cevap yazsının yayınlanacağına ilişkin hiçbir ifade kullanılmamıştır Bu suretle Kemer Gözcü Gazetesi’nin düzeltme ve cevap hakkına saygı göstermediği ve Basın Meslek İlkeleri’nin “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki on altıncı maddesini ihlal ettiği kanısına varılmıştır.

 

 

Yukarıda arz olunan gerekçeler çerçevesinde, Basın Meslek İlkeleri’nin altıncı ve onaltıncı maddelerini ihlal eden, Kemer Gözcü Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saffet Yenigün ve İmtiyaz Sahibi Ahmet Turan Yenigün’ün  “uyarılmalarına”oy birliğiyle karar vermiştir.

 

(Karar No: 2011/7-8)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

Basın Konseyi, Yeni Şafak Gazetesi Ve www.yenisafak.com.tr İnternet Sitesi’ni Kınadı

Yazı dolaşımı


Feedback