KARAR

                                  

ŞİKAYET EDEN     :  Fetullah Gülen

Vekili Avukat Nurullah Albayrak

ŞİKAYET EDİLEN :  Erdal Şafak – Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

                                      Abdurrahman Şimşek Muhabir

Ferhat Ünlü Muhabir

ŞİKAYETİN KONUSU:

Fetullah Gülen Vekili Avukat Nurullah Albayrak, gazetenin 5 Şubat 2014 tarihli nüshasında,“Paralel Yargının 2 Numarası” başlıklı haberin, içeriği itibariyle tamamen iftira olduğunu, yöneltilen suçlamaların da haksız  ve kişilik haklarına saldırı olduğunu öne sürmektedir.

Paralel devletin yargıdaki gizli yapılanmasını yöneten ikinci kilit isim; HSYK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’a bakan üst yargı imamı Osman Karakuş. Ahmet Can’dan sonra yargıdaki en etkili imam olan Karakuş’un, şike davasında ceza alan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’la görüşen cemaatçi ekipte yer aldığı iddia ediliyor.

Haberde geçen kişiler, olaylar ve değerlendirmeler ve iddiaların tamamen kurgudan ibaret olduğunu vurgulayan Avukat Nurullah Albayrak; “Paralel Devlet, Yargı İmamı, İllegal Yapı, Baş İmam, Başaltı İmam” gibi iddiaların da mesnetsiz ve açık iftiralar olduğunu öne sürmektedir.

 

“Paralel Yargının 2 Numarası, Paralel Yargının Kilit İmamı, Yurt Dışında İpliği Pazara Çıktı” gibi başlıklarıyla kullanılan haberlerin mesnetsiz ve yoruma dayalı ifadeler olduğunu da kaydeden Avukat Nurullah Albayrak, kullanılan dil ve yorumların kişilik haklarına açıkça saldırı olduğunu öne sürmektedir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR:Taraflardan yeni bir talep ve başvuru gelmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun 19 Mart 2014 tarihinde yaptığı toplantıda, iddiaların somut örneklerle ortaya konmadığı, söylenti tarzında ifadeler kullanılması üzerinde durulmuştur. Örneğin; “Osman Karakuş’un üst mahkemelerdeki davaları takip ettiği, bu mahkemelerden aleyhte ya da lehte karar çıkmasında etkili olduğu belirtiliyor.” cümlesini destekleyecek somut bir olay, haberin içeriğinde yoktur.

Geçmişte yakın temas içinde hareket eden grupların, birbirleri hakkında bilgi sahibi olmaları doğal sayılsa da, haberi doğrulayacak bilgilerin metinde eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir.

Basın Meslek İlkeleri’nin 6. Maddesinde belirtilen, soruşturulması gazetecilik olanakları içinde olan habere dönük çalışmanın, hiç yapılmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekten, gazeteci bir olayı haber yapmadan önce, bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini, elindeki tüm gazetecilik olanaklarını kullanarak irdelemeli ve ancak olayın gerçekliğine dair somut bulguları topladıktan sonra, bunlarla beraber, haberi sunmalıdır. Bu bakımdan, haberin gerçeklik payı olsa dahi, söz konusu çabayı göstermeksizin gündeme getirilmesi, Basın Meslek İlkeleri’ne uygun düşmemektedir.

Aynı gerekçelerle, “İddia ediliyor”, “Belirtiliyor”, “Öne sürülüyor”gibi muğlak ifadeler 9.Maddedeki; “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe kimse ‘suçlu’ ilan edilemez” ve 10.Maddedeki; “Yasaların suç saydığı eylemler, inandırıcı ve makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” ilkelerinin açıkça ihlali olarak görülmüştür.

16. Maddedeki, düzeltme ve cevap hakkı ise hiçbir koşulda uygulanmamaktadır.

Burada en önemli ayrıntı, sistematik biçimde yapılan bu haberlerlerin, aynı metinlerle, iki gazetede birden yer almasıdır ki, 3.Maddedeki; “Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez” ilkesinin de ihlali anlamına gelmektedir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, görüşmeler sonunda, Sabah Gazetesi hakkında, oy çokluğuyla “Kınama” kararı vermiştir.

Karar No:   2014/ 29-30-31

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Fetullah Gülen'in, Sabah Gazetesi'nde yayınlanan "Paralel Yargının 2 Numarası" başlıklı haberle ilgili şikayeti hakkında "Kınama" kararı vermiştir.

Yazı dolaşımı


Feedback