KARAR

ŞİKAYET EDEN     :  Fetullah Gülen

Vekili Avukat Nurullah Albayrak

ŞİKAYET EDİLEN            :  Şefik Çalık

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

ŞİKAYET KONUSU: Fetullah Gülen Vekili Avukat Nurullah Albayrak, 25 Ocak 2014 tarihinde, Takvim Gazetesi’nde yer alan,“Pensilvan-yalı” başlıklı haberdeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu iddia ediyor.

Avukat Nurullah Albayrak, “El bebek gül Bebek Pensilvanya‘da malikane, Ankara’da saray, Bursa’da çiftlik yetmedi, Paralel devletin ileri gelenleri, liderleri Fetullah Gülen için Bebek‘te, Boğaz’a nazır bir de yalı ayarladı”ifadesinin de gerçeğe aykırı olduğunu öne sürmektedir.

Avukat Nurullah Albayrak, Devlet içinde paralel yapı kurmakla itham edilen cemaatin lideri Fetullah Gülen‘in Türkiye’ye gelmesi durumunda, kalması için hazırlanan üç sarayın yanı sıra bir de yalı ortaya çıktı. 17 Aralık’ta ilk adımı atılan paralel yapının darbe girişiminin ardından, cemaatin önde gelenleri, liderleri Fetullah Gülen‘i Türkiye’ye getirerek ağırlama telaşına düştü. gibi ifadelerle yoruma  dayalı mesnetsiz bir haber yapıldığını belirterek, kullanılan dil ve nitelemelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu öne sürmektedir.

“DÖRT DÖRTLÜK GÜLEN YALI” 

‘Fetullah Gülen Hocaefendi’nin bir tebessümüne tüm malımı bağışlarım’ diyen İpek’in, Gülen’i ağırlama yarışında işini sağlama aldığı görüldü. İpek’in 2010’da yaklaşık 21.5 milyon dolar vererek satın aldığı Bebek‘teki, Aksu Yalısı‘nı da hocasının hizmetine hazırladığı iddia edildi” ifadeleri dışında, yalının Fetullah Gülen için hazırlandığına ilişkin bir bilgi ya da belgeye yer verilmemiştir.

Fetullah Gülen Vekili Avukat Nurullah Albayrak, Gülen’in lüks düşkünü bir kişi olmadığını da vurgulayarak, çok çeşitli kereler yaptığı konuşmalarda, Erzurum’da dedelerinin arsası üzerinde yapılmış misafirhanede yaşamaktan söz ettiğini, Ankara 1.Noterliği kanalıyla yolladığı tekzip ve cevap yazısında belirtmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Taraflardan yeni bir talep ve başvuru gelmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:  Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun 19 Mart 2014 tarihli toplantısında, iş adamı Akın İpek’in Fetullah Gülen için yalı aldığı öne sürülen; “Pensilvan-yalı” başlıklı haberi görüşülmüştür.

İş adamı Akın İpek’in, 2010’da yaklaşık 21.5 milyon dolar vererek satın aldığı Bebek‘teki Aksu Yalısı‘nı da, hocasının hizmetine hazırladığı iddia edildi.” cümlesi dışında,haberi doğrulayacak bilgi ve belge yoktur ki, Basın Meslek İlkeleri’nin 6. Maddesindeki, gazetecilik olanakları içinde olan, gerekli soruşturmanın yapılmadığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca; “17 Aralık’ta ilk adımı atılan paralel yapının darbe girişiminin ardından, cemaatin önde gelenleri, liderleri Fetullah Gülen‘i, Türkiye’ye getirerek ağırlama telaşına düştü.” ifadesini doğrulayacak bir savcılık soruşturması açıldığına ya da yargı kararı bulunduğuna ilişkin de bir bilgi, haberin içeriğinde yoktur.

Basın Meslek İlkeleri’nin 6. Maddesinin gereği olan, haberlerin  yayımlanmadan önce soruşturulması ve doğruluğuna emin olunması ilkesinin gereğinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekten, gazeteci bir olayı haber yapmadan önce, bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini, elindeki tüm gazetecilik olanaklarını kullanarak irdelemeli ve ancak olayın gerçekliğine dair somut bulguları topladıktan sonra, bunlarla beraber, haberi sunmalıdır. Bu bakımdan, haberin gerçeklik payı olsa dahi, söz konusu çabayı göstermeksizin gündeme getirilmesi, Basın Meslek İlkeleri’ne uygun düşmemektedir.

“Darbe girişimi” suçlaması, Basın Meslek İlkeleri’nin 9.Maddesindeki; “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse ‘suçlu’ ilan edilemez” ve 10.Maddedeki; “Yasaların suç saydığı eylemler inandırıcı ve makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” ilkelerinin açıkça ihlali olarak görülmüştür.

Ankara 18.Noterliği kanalıyla gönderilen cevap metninin kullanılmaması da 16. Madde ihlali olarak görülmüştür.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, haber unsurları oluşturulmayan ve inandırıcı kanıtlar bulunmayan haber hakkında, Takvim Gazetesi hakkında  oy çokluğuyla “Kınama” kararı vermiştir.

Karar No:   2014/ 28

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Fetullah Gülen'in, Takvim Gazetesi’nde yayınlanan, "Pensilvan-Yalı" başlıklı haberle ilgili şikayeti hakkında "Kınama" kararı vermiştir.

Yazı dolaşımı


Feedback