sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan webmaster forum

Basın Konseyi Yüksek Kurulu; Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından, Kayseri Yeni Haber Gazetesi hakkında iki haberle ilgili yapılan başvurular hakkında, bir başvuru için oy çokluğuyla “Uyarı” kararı alırken,bir başvuru için de oy birliğiyle “Yersizlik” kararı vermiştir.

KARAR

BAŞVURU SAHİBİ                        :  Kayseri Şeker Farikaları A.Ş.

 

ŞİKAYET EDİLEN                        :  Kayseri Yeni haber Gazetesi

Yazıişleri Müdürü Nebahat Erdoğan

 

ŞİKAYETİN KONUSU      : 

Gazetenin, 7 Eylül 2013 tarihli nüshasında, “Şeker Fabrikası’na ait araçlar ihalesiz kapış kapış gidiyor” başlıklı haberde; Anayasa, Basın Yasası, Basın Meslek İlkeleri, Medeni Kanun, TCK ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı yayın yapıldığı iddia edilmektedir.

“4×4 Rangerler yok pahasına verildi” ve “Banka hesabına parası yatsın yeter” gibi ifadelerle çok düşük fiyatlara araçların satıldığı izlenimi doğurmak istendiği, oysa ihalenin TTK hükümlerine göre yapıldığı öne sürülmektedir.

Gazetenin, 21 Eylül 2013 tarihli nüshasında, “O araçlar için açılan ihalede muammen bedel bulunmadığı için bir kaç kez ihale yapıldı” başlığıyla Şeker Fabrikası Avukatlarının Noter kanalıyla gönderdiği açıklama kullanılmıştır.

 

Gazetenin, 13 Eylül 2013 tarihli nüshasında “Şeker’de Hesaplaşma” başlıklı yazıda, Anayasa, Basın Yasası, Basın Meslek İlkeleri, Medeni Kanun, TCK ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı yayın yapıldığı iddia edilmektedir. Şirketin bir takım guplarla çatışma içindeymiş gibi gösterildiği şeklinde anlaşılabileceğini öne süren şirket avukatları, Kayseri Şeker Fabrikas’nın adının haberde haksız yere geçtiğini belirtiyorlar.

 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. avukatları, şirket hakkında gerçeklerden uzak ve yanlı yayın yaptıklarını öne sürdükleri Gazete ile uzalaşmak istemediklerini bildirmişlerdir.

Gazete Sahibi Recep Bulut ise gönderdiği açıklamada;

Satılan araçlardan birirni alan Kayseri’nin Develi İlçesinde minibüs taşımacılığı yapan Mehmet Turan’ın 38 PN 643 plakalı aracı hiç ihaleye ve açık arttırmaya girmeden aldığını açıkladığını söylüyor. Mehmet Turan’ın telefon numarasını da veriyor ve tanıklık edebileceğini iddia ediyor. 0533 521 83 13 Numaralı telefondan Mehmet Turan’ı aradık, kendisi ihaleye girmeden aracı aldığını, Kayseri piyasasına göre çok ucuz olduğu için aldığını söyledi. Satışla ilgili gazete ilanlarını görmediğini, bir arkadaşı haber verdiği için gidip parasını verip aldığını anlattı. Mehmet Turan satışaçıartılan 15 arabanın birkaç saat içinde satıldığını söyledi. Tanığın anlattıkları gazetenin yazdığını doğrular nitelikte, ayrıca şirketin açıklamalarına da yer verilmiş…

Başvurunu yersiz olduğu kanısındayız, Yüksek Kurulun takdirine sunarız.

Şeker Fabrikası’ndaki işçi eylemleriyle ilgili haberlerde de işçilerin, sendikanın ve işverenin görüşlerine yer verilmiştir. Gazete sahibinin açıklamasında, haberlerin fotoğraflarla desteklenerek verildiğini, işveren temsilcisi ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli’nin görüşlerinin de alınarak gazetede kullanıldığını söylemiştir.

Ayrıca Kayseri 1.Noteri aracılığıyla gönderilen cevap ve düzeltme açıklamasının da yine birinci sayfadan ayın puntolarla kullanıldığını ifade etmiştir.

Genel Sekreterlik olarak olağan gazetecilik refleksi dışında br durum gözlenmemiştir. Dolayısıyla başvurunun “yersizliği” görüşündeyiz.

Yüksek Kurulun takdirine sunulur.

 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun 9 Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantısında,  Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. nin Kayseri Yeni Haber Gazetesi hakkındaki başvuruları görüşülmüş, “Şeker Fabrikalarına air araçlar ihalesiz kapış kapış gidiyor“, “4×4 Rangerler yok pahasına verildi” ve “Banka hesabına parası yatsın yeter” başlıklı haberler hakkında oy çokluğuyla Gazetenin uyarılmasına karar verilmiştir. Satış için verilen gazete ilanlarının 8.maddesindeki, “Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. Devlet İhale Kanununa bağlı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yaptırmakta serbesttir.” açıklaması Yüksek Kurulun uyarı kararında etkili olmuştur.

 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu; “Şeker’de hesaplaşma” başlıklı haberin gazetecilik kuralları içinde yapıldığı sonucuna varmış ve yaptığı değerlendirme sonucunda oy birliğiyle başvurunun “yersizliğine” karar vermiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu; Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından, Kayseri Yeni Haber Gazetesi hakkında iki haberle ilgili yapılan başvurular hakkında, bir başvuru için oy çokluğuyla "Uyarı" kararı alırken,bir başvuru için de oy birliğiyle "Yersizlik" kararı vermiştir.

Yazı dolaşımı


Feedback