Ankara 1. Sulh Hakimliği’nce, “görsel ve internet medyası ile sosyal medyaya” getirilen yayın  yasağı kararına Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, bir dilekçe ile itiraz etti.
Türenç itirazında, “kararın halkın bilgi edinme ve öğrenme hakkını ortadan kaldırdığını” belirterek,  “yasaya ve  hukuka aykırı olduğunun” altını çizdi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç Vekili Av.Turgut Kazan ile Av. Oktay Huduti’nin hazırladığı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan itiraz dilekçesinde, kısaca şu görüşler yer aldı;

DİLEKÇE FOTO

-Kararın, açık bir yasal dayanağı bulunmamaktadır.

-Yayın yasağı kararı güdülen amaçla, orantısızdır.

-Karar, yasağın amacına hizmet etmemektedir.

-Demokratik toplumlarda bu tür yasaklar gerekli görülmediği gibi ifade özgürlüğünü de engellemektedir.

Ayrıntılı hazırlanan itiraz dilekçesinde, özetle şöyle denilmektedir;

İtiraz konusu karar, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun Basın Özgürlüğü başlıklı 3. Maddesine dayandırılmaktadır.  Mahkeme’nin dayandığı Basın Kanunu’nun 3. Maddesi esas olarak Basın Özgürlüğü’nü düzenlemeyi amaçlamaktadır ve uygulanabilecek herhangi bir tedbiri göstermemektedir.

Oysaki Basın Yasası’nın 1 / 2 maddesi Basın Kanunu’nun “basılmış eserlerin basımını ve yayımını” kapsamaktadır.
Bu sebeple anılan kanunun herhangi bir maddesine dayanılarak, “görsel ve internet medyası ile sosyal medyada” yapılan yayınlara ilişkin bir kısıtlama getirilmesi mümkün değildir.

Karar bu yönüyle de hukuka aykırıdır.

BASIN KONSEYİ, YAYIN YASAĞINA İTİRAZ ETTİ.

Yazı dolaşımı


Feedback