Ülkemizin kalkınması, insanımızın aydınlanması, demokrasimizin gelişmesinde basınımızın vazgeçilmez bir yeri vardır. Halkımızın güncel gelişmelere ilişkin bilgilenmesinde, sosyal, siyasal ya da ekonomik gelişmeler karşısında bireysel duyarlılıkların harekete geçirilmesinde basınımızın yeri tartışılmazdır. Hayattan haberdar olmanın yegane aracı olan basınımızın işlevini doğru, tarafsız ve süratli bir şekilde yerine getirmesinde Basın Konseyi’nin yol gösterici ve yönlendirici bir görevi söz konusudur. Basın Meslek İlkelerinin belirlenmesinden, gazetecilerin meslek etiğine uygun çalışmalarına kadar önemli bir özdenetim organı olarak çalışan Basın Konseyi, 25 yıllık geçmişiyle bugüne kadar bu görevini layıkı ile yerine getirmiştir. Çeyrek asır önce Bab-ı Ali’de kurulan Konsey bugün de çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir. Geçen zaman Konseyin kurumsal işlevine duyulan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Bu ihtiyacın hatırlanması açısından düzenlediğiniz kutlama geceniz çok anlamlıdır. Bu vesile ile basın mensuplarımıza ve KOnsey Üyelerine teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Cemil Çiçek
TBMM Başkanı

Basın Konseyi’nin 25. Yılı Dolayısıyla Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in Mesajı:

Yazı dolaşımı


Feedback