KARAR

REFERANS: 2016 / 55

ŞİKAYET EDEN :  Dr.Şafak Başa vekili Avukat Figen Kocaağalar

 

ŞİKAYET EDİLEN : Trakya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Naci Akyazı ve Yazı İşleri Müdürü Nijat Ayvaz.

 

ŞİKAYET KONUSU :  Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, Trakya Gazetesi’nde, Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Nijat Ayvaz’ın, “Yalan Söyleme Bari” başlığını taşıyan köşe yazısında , “TESKİ yöneticilerinin ne ve neler karşılığında ihaleleri diledikleri kişilere nasıl peşkeş çektikleri iddialarını dile getirmeyip susalım mı?” şeklinde bir ifade kullandığını belirterek, bu ifadenin kendisinin kamuoyundaki saygınlığını zedelemeye yönelik bir itham olduğunu söylemektedir. Hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmaksızın tamamen gerçek dışı iddia ve itham olduğunu belirten Başa, bu yayın organının TESKİ hakkında sürekli ve sistematik olarak bu türlü yalan, yanlış ve kasıtlı haberler yapmakta olduğunu belirtmiştir. TESKİ Genel Müdürü, köşe yazısının 4,6 ve 10 nolu basın meslek ilkelerini ihlal ettiğini kaydetmiştir.

Daha çok Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı esas alan köşe yazısının bir cümlesi, TESKİ ve yöneticilerini hedef almaktadır. TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın da şikâyet başvurusu, yukarıda tırnak içinde ifade edilen bu cümleye aittir.

 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR :  Taraflara gönderilen ‘uzlaşma’ya yönelik yazıya, her iki taraftan da yanıt geldi. Şikayetçi taraf yazıda yer alan TESKİ ile ilgili cümlenin ‘büyük bir sorumsuzluk örneği” olduğunu belirterek, “acımasız şekilde bir dezenformasyon” içerdiğini, gazetecinin doğruluğuna emin olmadığı bir haberi gazeteye yansıttığını kaydetti. Haberin kamu yararına olmadığını belirten şikayetçi taraf, gazetenin benzeri haberleri sürekli ve sistematik olarak yapmasını gerekçe göstererek “Uzlaşma Talebimiz Bulunmamaktadır” dedi.

 

Şikayet edilen köşe yazarı ve Trakya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nijat Ayvaz da Basın Konseyi Genel Sekreterliği’ne gönderdiği savunma yazısında özetle şunları dile getirdi: “Bir Kamu kuruluşu olan TESKİ’yi kurulduğu günden beri çok yakından takip etmekteyim. 1994 yılından beri yazın hayatındayım. Bizzat benim ve benzeri haberlerin, ‘haksız itham’ olmaktan öte, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve müfettişlerce, savcılıkça incelemeye alınan birçok yolsuzluk ve usulsüzlüklerin soruşturmalarına neden olmuştur ve devam etmektedir. Kuruma ve kendilerine yönelik iddiaları ‘basın açıklaması’ ve ‘tekzip’ ile cevaplandırmaya çalıştılar ve hiçbir zaman basın toplantısı düzenlemediler. Sorulardan kaçındılar. Yönettikleri kurum bir kamu kurumudur ve hesap verecekleri merci halktır”.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

Basının haber verme, eleştiri yapma, soru sorma, yorumda bulunma ve uyarı yapma görevi bulunmaktadır. Belirli sınırlar içinde kalmak koşuluyla bu tür haberlerde hukuka aykırılık yoktur.

 

Devlet yönetiminde önemli görevler üstlenmiş olan kişilerin bu görevin koşullarına ve bu görevin gerektirdiği güvene sahip olup olmadıklarını toplumun bilme hakkı vardır. Hatta yaptıkları görevleri en ince detayına kadar kamuoyu öğrenmek, bilmek ister.

 

Kişinin üstlendiği görevin, toplumdaki önemine göre yapılan eleştirilerin sayısı çoğalacağı gibi gerektiğinde içeriği de çok sert olabilir. Çünkü basın, kamu adına eleştiri yapmaktadır. Siyasi kişileri, yöneticileri, genel müdürleri eleştirmek ve onlarla ilgili sürekli haber yapmak basın için bir hak değil, ayrıca bir görevdir.

 

Basın Konseyi’ne yapılan şikâyet başvurusu, Trakya Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü de yapmakta olan Nijat Ayvaz’ın bir köşe yazısı içindir. TESKİ Genel Müdürü’nün şikâyeti, bu yazıda yer alan “TESKİ yöneticilerinin ne ve neler karşılığında ihaleleri diledikleri kişilere nasıl peşkeş çektikleri iddialarını dile getirmeyip susalım mı?”  cümlesidir. Burada gazeteci ‘iddialardan’ söz etmiştir.

 

TESKİ’deki bazı usulsüzlük ve yolsuzluk ‘iddiaları’ ile ilgili müfettiş soruşturmalarının olması ve Savcılığın bununla ilgili soruşturma başlatmış olması, gazetecinin bunları ‘iddia’ olarak dile getirmesiyle uyumludur ve basın meslek ilkeleri ile çelişmez.

 

Bütün bu unsurlar göz önüne alındığında Basın Konseyi Yüksek Kurulu,  söz konusu gazeteye yapılan şikâyet başvurusuna ‘oy çokluğu’ ile  ‘Yersizlik’ kararı vermiştir.

 

 

BKYK, TESKİ Genel Müdürü Sn.Şafak Başa’nın, Trakya Gazetesi’nin 26.07.2016 tarihli nüshasında yer alan ve Nijat Ayvaz tarafından kaleme alınan “Yalan Söyleme Bari!” köşe yazısıyla ilgili şikayet başvurusuna ‘yersizlik’ kararı verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback