Fırat Üniversitesi Başhekimi Muhammed Sait Berilgen, vekili Avukat Vedat Pehlivan, Avukat Hamza Seloğlu ve Avukat Göktuğ Yeşilkaya aracılığıyla yaptığı başvuruda, Elazığ Yeni Ufuk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Nafiz Koca ve ATV Kanalında kameraman olarak çalışan Fatih Yersiz’in sosyal medyadaki 20.7.2016 tarihli Twitlerini şikayetiyle ilgili başvurusudur.

 

KARAR

REFERANS: 2016 / 56

 

ŞİKAYET EDEN :  Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Muhammed Sait Berilgen

 

ŞİKAYET EDİLEN : Mehmet Nafiz Koca – Elazığ Ufuk Gazetesi İmtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni. Fatih Yersiz ATV kanalı Kameramanı.

 

ŞİKAYET KONUSU : Şikayet edilen gazetecilerin darbe girişimi sonrasında Fırat Üniversitesi Başhekimi Muhammed Sait Berilgen’le ilgili twitleri. Mehmet Nafiz Koca, “Darbe gecesi PTT meydanına ilk gelenlerden olması kendini kurtarmadı. Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi görevden alındı” diye twit atıyor.  Diğer şikayet edilen gazeteci Fatih Yersiz de “Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde arama yapılıyor. Başhekim gözaltına alındı” diye bir twit atıyor. Şikayet başvurusunda, şikayet edilen kişilerin gazeteci kimliklerini kötüye kullandıkları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası attıkları twitle iftira, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye tahrik ve teşvik ettikleri belirtiliyor. Gazeteci kimlikli olmaları nedeniyle twitlerinin yerel medya kanallarında kullanıldığı, Elazığ’da yayın yapan Kanal E TV’sinin twitteki paylaşımı hiçbir teyide gerek duymadan Başhekimin FETÖ operasyonları nedeniyle görevinden alındığı haberini yaydığını, dolayısıyla bu kişilerin basın mensubu kimliklerini kötüye kullandığı şikayet konusu.

 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR Taraflara yollanan uzlaşma yönündeki yazıya, Başhekim Muhammed Sait Berilgen’in vekili Avukat Vedat Pehlivan, herhangi bir uzlaşma taraftarı olmadıkları yönünde cevap verdi.  Şikayet edilen Mehmet Nafiz Koca’dan herhangi bir yanıt gelmezken, Fatih Yersiz’in ise bize ulaştırılan adreste ikamet etmediği belirlendi ve kendisine gönderilen uzlaşma yazısı geri geldi.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Basın Konseyi, ilk kez gazeteci kimliğini taşımakta olan kişilerin kendi sosyal medya hesaplarındaki bir paylaşımı nedeniyle şikayet müracaatıyla karşılaşmıştır.

 

Yüksek Kurul tarafından ele alınan ilk mesele, ‘gazeteci’ sıfatına sahip kişilerin sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları paylaşımların Basın Meslek İlkeleri açısından bir denetime tâbi tutulup tutulamayacağıdır.

 

İlk bakışta, gazetecilerin de mesleki yaşantıları dışında özel hayata sahip oldukları ve internetteki sosyal platformlar üzerinden ve kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımların “mesleki faaliyet” kapsamında olmadığı düşünülebilir.

 

Ne var ki, mesleki etik kurallarına uyma gereğinin söz konusu olup olmaması bakımından önemli olan, “içeriği paylaşan kişinin sıfatı” ve “içeriğin niteliği”dir. Bu bakımdan, şikayet edilen kişi “gazeteci” ise, paylaşımın hangi mecrada yapıldığı belirleyici olamaz. Eğer gazeteci sıfatına sahip bir kimse, haber niteliğini taşıyan bir paylaşım yapıyorsa, bunu hangi mecrada ve ne şekilde paylaşırsa paylaşsın, basın meslek ilkelerine tâbi olmalıdır. Bu görüşü destekleyen birkaç argüman düşünülebilir:

 

  • Bir kere, şikayet konusu twiti okuyanlar, bu kişilerin gazeteci kimliklerini bildikleri için birinci dereceden ‘haberi elde etme’ olanağına sahip olduklarını dikkate almaktadır. Gazetecileri takip edenlerin algısı bu şekildedir. Gazetecilerin paylaşımlarını, basit bir paylaşım değil ‘haber niteliği taşıyan, ilk elden gelen bilgi’ olarak algılamaktadır. Bu nedenle gazeteci kimliği taşıyanların takipçilerinin sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.
  • Eğer sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kategorik olarak meslek ilkeleri kapsamı dışında tutulursa; gazeteciler için iki ayrı mecranın varlığı kabul edilmiş olunur. Biri, basın meslek ilkelerine uygun olarak haber yapılabilen geleneksel medya, diğeri, bu ilkelere riayet etmeksizin hareket edilebilen (örneğin, gerçekliğini doğrulamaksızın haber paylaşabileceği veya hakaret sınırlarını aşarak görüş beyan edebileceği) sosyal medya. Böyle bir ikili rejimin Basın Konseyi’nin varlık amacı ile bağdaşmayacağı açıktır.
  • Öte yandan, gazeteci ve avukat gibi kamusal görev ifa eden kimselerin özel hayatları esnasında bile, mesleki faaliyetle bağlantılı birtakım davranışlarda bulunurken mesleki etik kurallarına riayet etmeleri beklenir.
  • Dikkat edilirse, Basın Meslek İlkelerine tâbi olacak paylaşımlar, gazeteci sıfatını haiz kimselerin tüm sosyal medya paylaşımları değil; sadece, mahiyeti ve içeriği itibariyle gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilebilecek paylaşımlarıdır.

 

Şikayet konusu twitlere bakılacak olunursa, bunların sahibi olduğu tespit edilen Mehmet Nafiz Koca ve Fatih Yersiz gazeteci sıfatına sahiptirler. Zira, anılan şahıslardan ilki Elazığ’da faaliyet gösteren Ufuk Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmenidir; ikinci şahıs ise, ulusal çapta yayın yapan ATV kanalının kameramanıdır.

 

Twitlerin içeriğine bakınca da, “haber” mahiyetinde bir paylaşım yapıldığı açıkça görülmektedir. Zira şikayetçi şahsa ilişkin olarak, M.N. Koca tarafından onun “görevden alındığı”, F. Yersiz tarafından da “gözaltına alındığı” şeklinde, somut olgu isnadları söz konusudur. Bunlar, doğruluğu araştırılması gereken iddialardır. Sosyal medya üzerinden bile olsa, bir gazetecinin, doğruluğunu araştırmadığı ve bilmediği hususları, doğruluğu sabit vakıalar gibi bildirmesi etik prensiplere aykırıdır. Oysa şikayetçi şahsın durumu hakkında herhangi bir araştırma yapılmadığı ortaya çıkmaktadır zira bu iddiaların doğruyu yansıtmadığı Basın Konseyi Genel Sekreterince tespit edilmiştir.

 

Bu nedenlerle, Basın Meslek İlkelerinin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesinin ve “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ıncı maddesinin ‘ihlal’ edildiği sonucuna oyçokluğuyla varılmıştır. İhlalin niteliği ve ağırlığı değerlendirildiğinde, şikayet edilen her iki gazetecinin “uyarılması”na oyçokluğuyla karar verilmiştir.

BKYK, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Muhammed Sait Berilgen’in başvurusu üzerine iki gazeteciye twitleri nedeniyle ‘uyarı’ kararı verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback