,

Basın Konseyi’nin Silivri Ziyareti

5 Ekim 2012 Cuma günü Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit, Yüksek Kurul Üyesi Av. Turgut Kazan ve Konsey Genel Sekreteri N. Kaan Karcılıoğlu, Silivri Cezaevi’nde yapılan KCK duruşmasını takip ettikten sonra, burada tutuklu bulunan gazeteciler Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Soner Yalçın’ı ziyaret etmişlerdir. KCK Davasının duruşma salonu önünde yer alan kapsamlı güvenlik önlemleri ilk dikkat çeken husus olmuştur. Daha sonra tutuklu gazeteciler ziyaret edilmiş, Balbay ve Özkan’ın bir araya gelmekten ötürü moralli oldukları gözlemlenmiştir. Tutuklu meslektaşlarımızın, içinde bulundukları haksız duruma rağmen oldukça dirayetli oldukları ve vakarlarını muhafaza ettikleri görülmüştür.

,

Basın Konseyi Akreditasyonlara Karşı Çıktı

Bugün toplanan Basın Konseyi Yüksek Kurulu gündemindeki konuları yanı sıra 30 Eylül Pazar günü, Ankara Arena Spor Salonunda yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresinde, muhalif olarak görülen 6 gazetecinin kongre alanına kabul edilmemesini görüşmüştür ve bu hususta gerek Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkilileri, gerekse Sayın Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamalar, söz konusu durumun bir hatadan kaynaklanmadığını ve ilgili yayın organlarının akredite edilmedikleri için kongre alanına kabul edilmediklerini ortaya koymaktadır. Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin kongrelerinin kamuoyu tarafından takip edilebilir olması esastır. Siyasi parti kongrelerinde yapılan konuşmalar kadar, kongrenin yerinde takip edilmesi de halkın haber alma özgürlüğünün yadsınamaz bir parçasıdır. Hal böyle iken özel olarak seçilmiş bir takım medya organlarının, kongreye alınmamaları gerek basın mensuplarının haberi yerinde izleme haklarının ihlâl edilmesi, gerekse kamuoyunun habere ulaşma hakkını kısıtlaması sebebiyle basın özgürlüğünü ihlâl edici niteliktedir. Bu sebeple Basın Konseyi, 3 Ekim 2012 tarihli toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üzüntülerini iletme kararı almıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

,

Basın Konseyi, Gül’e Teşekkür Etti

Basın Konseyi, yeni Yasama Yılının başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı konuşmayı ifade özgürlüğü açısından teşekkürle karşıladığını belirtmiştir.

Konsey Başkanı Orhan Birgit yazılı açıklamasında şunları söylemiştir.

Özellikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında yer alan “Bir ülkede yazarların, düşünürlerin ve fikir adamlarının görüşlerini korkusuzca paylaşabilmeleri, o ülkeye itibar kazandırır. Aynı şekilde, gazeteciler, haberciler ve bir bütün olarak medya mensuplarının halkı haberdar etme görevlerini yerine getirirken hiçbir engelle karşılaşmamaları da temel esastır.
Hiç kimse fikirleri ve fikirlerini medya yoluyla açıklaması yüzünden hapse düşmemelidir. Şiddeti teşvik eden ile görüş açıklayan arasında kesin bir ayrım gözetilmelidir.” 
bölümünü öteden beri savunduğumuz kişilerin İfade Özgürlüğü Haklarına destek açısından şükranla karşılıyoruz.

Yürütme ve Yasama organlarının Devletin başından gerekli uyarıları almış olmasını temenni ederiz.

,

Tüsiad Başkanı Boyner’e Destek.

Basın Konseyi Genel Sekreterliği, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in “Uludere’de ne olduğunu anlamak, Afyon’daki patlamanın arka planını, sebebini öğrenmek, sorumlularını bilmek ister vatandaş”  şeklindeki açıklamasına Sayın Başbakanın “Neyi ne kadar öğrenmek, kimin hakkı, kimin hakkı değil. Onun ölçüsünü Ümit Boyner mi belirleyecek? O işine baksın” şeklindeki cevabının üzüntü ile karşılandığını belirtti.

Konsey Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Halkın gerçekleri öğrenme Hakkı’nın Anayasal bir Hak olduğunu en iyi bilmesi gerekenler politika mesleğini yürütenler olmalıdır.” denildi.

,

Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit Ve Yüksek Kurul Üyesi Av. Turgut Kazan’ın Açıklamaları

Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Av. Turgut Kazan bugün Konsey merkezinde düzenlenen basın toplantısında Konsey Başkanı ile beraber dün Silivri’de tutuklu gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’la yaptıkları görüşmede edindikleri bilgileri kamuoyu ile paylaşmışlardır.

Turgut Kazan şunları söylemiştir:

Özel yetkili mahkemeler sürecinde yaşananlar, ülkemizde AİHM kararları ışığında hukukun değil, düşman ceza hukukunun uygulandığını apaçık gösteriyor. Evet Alman hukukçu Gunther Jakops’un önerisi olan ve 11 Eylül saldırılarından sonra etkisini arttıran düşman ceza hukuku anlayışı, bizde Özel Yetkili Mahkemeler eliyle hayata geçiriliyor. Bu anlayışa göre, tehlikeli sayılan kişilere, yurttaş ceza hukuku, yani çağdaş usul kuralları uygulanmaz, uygulanamaz. Çünkü, onlar ve avukatları düşmandır. Kendilerine savunma ve adil yargılanma hakkı tanınmaz, tanınmamalıdır. Hepsi düşman ceza hukuku uygulanarak, bertaraf edilmelidir. Evet, Türkiye’de yargılama adı altında, yapılan budur.

ODA TV, KCK ve Ergenekon davalarında yargılanan gazeteci arkadaşlarımıza, CMK’nun savunmaya ve adil yargılanmaya ilişkin kuralları uygulanmıyor. “Şüphe sanık lehinedir ama, o hüküm verilirken dikkate alınır, tutuklulukta değil” demenin başka bir anlamı olamaz. Aynı şekilde, ÖZKAN ve BALBAY’ın usule ilişkin söz isterken, disiplin gerekçesiyle “16 oturum duruşmaya katılmaktan men edilmeleri” düşman ceza hukuku uygulamasının yeni bir örneğidir. Biz, Basın Konseyi olarak, dün kendilerini ziyaret ettik, dinledik. Nasıl bir uygulamayla karşı karşıya kaldıklarını öğrendik.

Gerçekten, bırakalım AİHM kararlarını, bırakalım temel hukuk kurallarını, bu mahkemeler yapılan çok somut yasa değişikliklerini bile tanımıyorlar. Tutukluluğun devamı kararlarında bunu yaptıkları gibi, duruşmadan men kararında da aynı yolu izleyip, tam bir keyfiliğe imza atmışlardır. BALBAY ve ÖZKAN, sadece usule ilişkin söz istemişlerdir. Böylesine doğal bir istek sorun yaratmış ve “el kol hareketi yaptıkları, uyarıları dikkate almadıkları, yargılamayı aksattıkları” gerekçesiyle 16 oturum duruşmaya katılmaları yasaklanmıştır. Bir kere, sanıklarla müdafilerin anlatımlarına göre, bu tesbitler doğru değildir. Kamera kayıtları var. El kaldırılarak söz istenir. Ceza yargılaması sözlüdür.  Dilekçe verin denilmez, denilemez. Söz istemek bir haktır. Yargılamayı aksatmaz. Bu nedenle, karar sözlülük ilkesi ile savunma ve adil yargılanma hakkına açıkça aykırıdır.

Hemen belirtelim ki, kararda “duruşmalara katılma” deyiminin kullanılması kesinlikle yanlıştır. Çünkü, yargılamada duruşmanın tekliği esastır. Bu nedenle, “duruşmalar” denmez, “duruşma” denir. Celse veya oturum ise duruşmanın parçalarıdır. Ve asıl önemlisi, 3. yargı paketi denilen 6352 Sayılı Yasa’nın 105/6. maddesiyle CMK’nun 252. maddesinin kaldırılmış olmasıdır. Artık Özel Yetkili Mahkemeler asla bir oturum dışında men kararı veremez. Eğer CMK’nun 203 ve 204. maddesi mahkemelere bu imkanı tanımış olsaydı, CMK yapılırken (Özel Yetkili Mahkemeler için) 252/1-f ile “oturumların tamamını veya bir kısmına katılamamalarına karar verilebilir” kuralı getirilmezdi. Evet, CMK 252/1-f “oturumların tamamına veya bir kısmına” deyimini kullanıyordu, artık böyle bir madde yoktur.

Şimdi, CMK’nun 203 ve 204. maddeleri uygulandığına / uygulanacağına göre, orada “oturumlar” deyiminin değil, “oturum” deyiminin kullanıldığını görmek gerekir. Dolayısıyla, men kararı ancak bir oturum için, yani yargılamanın aksatıldığı kabul edilen o oturum için verilebilir. Durum açıktır. Ama, Özel Yetkili Mahkeme bu olayda da, yasa değişikliğini yok sayarak, keyfi bir uygulama yapmıştır.

Yaşadığımız bu yeni örnek, özel yetkili mahkemelerin adaletine asla güvenilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Altını çizerek hatırlatmak istiyorum, bu mahkemelerin adaletine güvenilmediği için, MİT müsteşarının nasıl kurtarıldığını unutmayalım. Ve gazeteci arkadaşlarımızın da, bu mahkemelerden kurtarılması için, önce biz duyarlı olalım, kamuoyunu uyarmaya çalışalım.

Ahmet ŞIK, Nedim ŞENER, Müyesser YILDIZ, Ragıp ZARAKOLU ve iki Barış’ın tahliye olması ile sorun çözülmemiştir. Gazetecinin yazma / haber verme, toplumun bilgi edinme ve öğrenme hakkı çok ciddi bir tehdit altındadır. Bu tehdide boyun eğmeyelim. Yazalım, konuşalım, program yapalım, tartışalım. Sonuç olarak, arkadaşlarımızın uğradığı inanılmaz ve akıl almaz adaletsizliğe engel olabilmek için kamuoyunu uyarmamız gerektiğini belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum.

,

Haber Merkezinin Dikkatine:

Silivri Cezaevinde kalan ve 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 duruşmadan men edilen Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan’ı ziyaret eden escort şirinevler Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit ve Yüksek Kurul Üyesi Av. Turgut Kazan 21 Eylül 2012 Cuma günü saat 11:00’de Konsey merkezinde bir basın toplantısı yapacaklardır.
,

Basın Konseyi Yüksek Kurulu Toplandı

Basın Konseyi Yüksek Kurulu aylık toplantısı, Konsey merkezinde gerçekleştirilmiş; Suriye de baş gösteren olayların basınımıza yansıtılmasında sansür uygulanma girişimleri ile ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler üzerinde Kurul Üyeleri görüşlerini açıklamışlardır.

Toplantı sonrasında Yüksek Kurul Üyemiz Dr. Gökmen Karadağ ile Genel Sekreter Dr. Hasan Sınar görevlerinden ayrıldıklarını açıklamışlardır.

,

Saygıyla Anıyoruz

Kıbrıs Türk halkına yapmış olduğu unutulmaz hizmetler nedeniyle, Kıbrıs’ta basın ve siyaset dünyasının sembol ismi olan, K.K.T.C. Basın Konseyi Başkanı İsmet Kotak’ın, aramızdan ayrılmasının seneyi devriyesini yaşıyoruz.

Basın Konseyi olarak, Konseyimiz ile K.K.T.C. Basın Konseyi ve Kıbrıs Türk halkı arasında, sarsılmaz bir ilişkinin kurulmasında temel yapı taşı olan, değerli gazeteci dostumuz İsmet Kotak’ı rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Basın Konseyi 

,

Basın Toplantısı

Hatay’da Suriye Krizi ile paralel olarak son dönemde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan gelişmeleri yerinde izlemek amacıyla Hatay’a giden Orhan Birgit Başkanlığındaki Basın Konseyi heyeti Yerel Sivil Toplum Örgütleri ve Hatay halkıyla yaptıkları görüşmeler sonucu elde ettikleri izlenimleri bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaşacaklardır.
Basın Konseyi heyetinin 12 Eylül 2012 Çarşamba günü saat:13:00’de Hatay Savon Otel’de yapacağı basın toplantısına katılımınız önemle rica olunur. 
,

Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş Basın Konseyi'ni Ziyaret Etti.

Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit tarafından karşılanan Kurtulmuş, yeni seçilen Yüksek Kurul üyelerini tebrik etti.

Basın Konseyinin çalışmaları hakkında bilgi veren Konsey Başkanı Orhan Birgit, “Politik yaşamımızın önemli simalarından Sayın Prof Dr Numan Kurtulmuş’u Basın Konseyi’nde ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Faal gazetecilerden oluşan Basın Konseyi çeyrek yüz yıldır, bir yandan medyanın etik sorunlarıyla uğraşmakta; öte yandan da özellikle ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimlere de karşı çıkmaktadır.

Sözde bir terör örgütünün üyesi olmakla suçlanan 90’ı aşkın gazetecinin ucu açık bir şeklide beş yıldır özgürlükleri alınmış olarak tutuklu bulunmasından duyduğumuz üzüntüyü de özelikle bir Ramazan Bayramı öncesinde sizinle paylaşmak isterim.

Çok Partili demokratik  bir Parlamento ile yönetilen ülkemizin yakın geleceğinde,bundan önce olduğu gibi faal bir siyaset önderi olarak önemli görevler üstleneceğiniz duyumlarını ilgi ile izliyoruz.

Kamuoyunun beklentisi bir Toplumsal Barıştır. Bu doğrultuda olumlu adımlar atacağınıza da güvenmek istiyoruz.” Dedi.

Basın Konseyi’ne seçilen yeni Yüksek Kurul üyelerini tebrik eden Numan Kurtulmuş’a üyeler Türkiye’de basın özgürlüğü hakkında ayrıntılı bilgi verdiler.

Görüşmede  2. Başkan Kenan Akın, Üyelerden Nevzat Yalçıntaş, Erdal Güven, Yaman Törüner, Turgut Kazan ve Enver Aysever de hazır bulundular..