Gazetecilerin Emniyet Müdürlüklerine girişini yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesine karşı tüm basın kuruluşlarıyla birlikte hareket eden Basın Konseyi, kararın iptali için İdare Mahkemesine başvurdu.

Basın ve ifade özgürlüğünü engellemeye dönük her türlü girişimin karşısında olan Basın Konseyi Yüksek Kurulu, gazetecilere getirilen yasaklamanın kaldırılması için oybirliğiyle hukuki yollara başvurma kararı aldı. Konsey adına Başkan Pınar Türenç’in başvuru dilekçesini, Yüksek Kurul Üyesi avukat Turgut Kazan İdare Mahkemesine sundu.

Emniyet Müdürlüklerine Giriş Yasağına Karşı Basın Konseyi’nden Hukuk Mücadelesi…

Yazı dolaşımı


Feedback