sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan webmaster forum

Birçok alandaki uygulamalar gibi yine “oldu-bitti” ile karşı karşıyayız.

Geçici hükümetle yönetilen Türkiye medyasında, basın kartı yönetmeliğine getirilen ve resmi gazetede yayınlanan “zamansız” değişiklik, tüm basın kuruluşlarını tedirgin etmiştir.

94 bileşenden oluşan Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) olarak görüyoruz ki; yapılan bu değişiklik basın kurumlarından ve temsilcilerinden habersiz,  basın kartları komisyonu toplanmadan, komisyon üyelerinin bilgisi olmadan, onların görüşü alınmadan, meslek örgütleri yok sayılarak gerçekleştirilmiştir.

Yine görüyoruz ki; Basın kartı komisyonunda olan görev, Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün inisiyatifine bırakılmıştır.

Özetle; Basın kurumlarının ve temsilcilerinin üstüne siyasi erk çıkarılmıştır.

Kaldı ki, bu değişikliğin zamanlaması da yanlıştır.

Türkiye, 7 Haziran’dan bu yana, istifa etmiş bir hükümetle yönetilmeye çalışılırken üstelik de seçim hükümeti kurulurken, böylesine bir “oldu-bitti” değişikliği kabul etmemiz olanaksızdır.

Aceleye getirilen yeni yönetmeliğin gerekçesini anlamak hiç de zor görülmüyor.

Teamüllere göre bu güne kadar, basın kartı komisyonundan meslek ilkeleri ışığında geçirilen kararlar kabul görürdü.  Oysa şimdi, sorumlu bakanın ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün etkinliğinde bu çalışmaların yürütüleceği anlaşılmaktadır.

Bu yönetmeliğin amacının keyfi sarı basın kartı dağıtımı olacağı açıktır.

Gazeteciyi en iyi gazeteciler tanır.

Bütün yanlış ve haksız uygulamalara yol açmamak için makyajlı şekilde ve torba yasa tekniği ile bu “oldu-bitti”ye son verilmesini ivedilikle istiyor, medyadan siyasi ağırlığın elini çekmesini talep ediyoruz.

GÖP DÖNEM BAŞKANI BASIN KONSEYİ:  “OLDU-BİTTİ”LERE SON VERİLMELİ!

Yazı dolaşımı


Feedback