[———-]

KARAR

 

ŞİKAYET EDEN                :  Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

ŞİKAYET EDİLEN           :  Deniz Postası Gazetesi

Gazete Sahibi Aziz Deniz

Yazıişleri Müdürü Mustafa Aydoğan

ŞİKAYET KONUSU           :  Gazetenin 30 Ağustos tarihli nüshasında hukuka aykırı haber yaparak, Şirketin ticari itibarına zarar verildiği iddiası. “İlk defa Deniz Postası yayınlıyor; İşte o resim” başlıklı haber ve fotoğrafla Anayasa, Basın Yasası, Basın Meslek İlkeleri, Medeni Kanun, TCK ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı yayın yapıldığı iddia edilmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Avukatları, Gazetenin Basın Meslek İlkelerinin 5.Maddesindeki, Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz ilkesinin ihlal edildiğini öne sürmektedirler.

UZLAŞMA VE DĞER KONULARKayseri Deniz Postası Yazıişleri Müdürü Mustafa Aydoğan, gönderdiği açıklamada haber ve fotoğrafın gazetecilik gereği kullanıldığını yazmıştır. Haberin, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ortağı olan pek çok çiftçiyi ilgilendirdiğini ve bu nedenle kamu yararı olduğunu belirten Mustafa Aydoğan, haberdeki kişlerin aşlevi yaşamlarının etkilenmesini önlemek için adlarının yazılmadığını, fotoğraflarda kapatma yapıldığını da vurguluyor.

Bu arada Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. cevap ve düzeltme hakkı için aldırdığı mahkeme kararının bir fotokopisni yollamıştır. Buna göre anılan süre içinde hiçbir yöneticinin görevli olarak, resmi yollardan Rusya’ya gitmediklerini savunuyor.

Ancak Gazete yöneticilerin görevli olarak değil, bir firmanın daveti üzerine gezi amacıyla Rusya’ya gittiklerini  fotoğrafların da bu gezide çekildiğini öne sürüyorlar. Davet sahibinin ise Petrol Ofisi olduğu belirtiliyor.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇBasın Konseyi Yüksek Kurlulu’nun 6 Kasım 2013 Günü yaptığı toplantıda, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Avukatlarınca yapılan başvuru incelenmiş, haberin ve fotoğrafların gazetecilik gereği kullanıldığı görüşü paylaşılmıştır. Haberde iddiaların gerçek olup olmadığının sorulduğunu belirten üyeler, yayını basın meslek ilkeleri içinde değerlendirmiş ve oy brliğiyle başvurunun “Yersizliğine” karar vermişlerdir.

(Karar No: 2013/ 84-85)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Tarafından, Kayseri Deniz Postası Gazetesi’nde 30 Ağustos 2013 Tarihinde Yayınlanan "İlk Defa Deniz Postası Yayınlıyor; İşte O Resim" Başlıklı Haber Ve Fotoğraf Hakkındaki Başvurunun "Yersizliğine" Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback