Kamuoyuna son haftalarda sıkça yansıyan, esasında yaygın kullanımı nedeniyle iyicene kanıksanmış olan cinsiyetçi dil geçen hafta bir meslektaşımızın kaleminden tekrar kendini göstermiştir. Bir gazetecinin bir başka gazeteciye yönelik olarak sarf ettiği sözlere karşı gösterilen tepkiyi haklı buluyoruz.

Tepkilerin muhatabı Mehmet Baransu’nun, tepkilere konu tweetinin Aslı Aydıntaşbaş’ı hedef almadığını açıklayarak kendini savunması, kullandığı cinsiyetçi söylemi benimsediğini ortaya koymaktadır. Yapılan savunma, Baransu’nun dilediği takdirde bu tip ifadelere başvurmaktan çekinmeyeceği anlamına gelmektedir. Böyle bir tutum, sebebi ne olursa olsun reddedilmelidir.

İfade etmek gerekir ki, Mehmet Baransu bu ve benzeri ifadeleri sarf eden ne ilk ne de son kişidir. Mesele tekil olayların eleştirilmesiyle geçiştirilemeyecek boyuttadır. Bu sebeple yalnızca Mehmet Baransu’nun kınanması ile yetinmek, süregelen benzer tutumların görmezden gelinmesi demektir.

Sayın Baransu’nun, bu konuda bir örnek olarak, yalnızca Aslı Aydıntaşbaş’tan veya tweetinin diğer muhatabından değil, kullandığı dilden ötürü tüm kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz.

 

Basın Konseyi adına

N. Kaan Karcılıoğlu

Genel Sekreter

Mehmet Baransu’nun Tweeti Ve Yaygınlaşan Cinsiyetçi Söyleme İlişkin Kamuoyuna Açıklama

Yazı dolaşımı


Feedback