REFERANS: 2017/19

ŞİKAYET EDEN: Sultan Duygu Çetintaş

ŞİKAYET EDİLEN: Saray Gözlem gazetesi ve trakyagozlem.com adına imtiyaz sahibi ve haberde imzası bulunan Tekin Sönmez.

 

ŞİKAYET KONUSU:

Duygu Çetintaş, 02.08.2017 tarihli “Rehabilitasyon Merkezi İnceleme Altında” başlıklı manşet/haber nedeniyle şikayet başvurusnda bulunmuştur. Başvuruda, haberin gerçekleri yansıtmadığı, Duygu Çetintaş’ın sahibi olduğu kurumun saygınlığını zedeleyici düşüncelere ve basın özgürlüğü sınırlarını aşan ifadelere yer verildiği dile getirilmiştir.

ŞİKAYETE KONU HABERDE ŞU İFADELER GEÇMEKTEDİR: 02.08.2017, “Rehabilitasyon Merkezi İnceleme Altında” :

(Yazı/haber aynıyla aktarılmıştır.)

Saray Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi inceleme başlatılarak mercek atına alındı. 2015 yılında başlatılan inecelemenin sağlıklı yürütülememesi, kurumun içerisindeki usulsüzlüklere devam etmesi yeni bir soruşturma açılmasına neden oldu.

Saray Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merekezi’nde dört farklı kurumca inceleme altına alında. Kurumda ki usulsüzlükler üzerine harekete geçen yetkili, kurumlar Rehabilitasyon merkezinde detaylı incelemelere başlayacağı öğrenildi. Aynı kurumda usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması için de 2015 yılında yine inceleme yapılmış, ancak soruşturmanın sağlıklı yürütülememesi sonucunda usulsüzlükler hakkında yeterli veriler elde edilememişti. Fakat kurumdaki sorunların devam etmesi üzerine aradan geçen iki yıl sonra tekrar inceleme başlatılırken bu sefer olaya dört farklı kurumun dahil olması, yaşanan usulsüzlüklerin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kurumlar dört farklı alandaki usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarfederken, soruşturma sonucunda ortaya nasıl usulsüzlükler çıkacak ve nasıl yaptırımlar uygulanacak merak ediliyor.

Haber: Tekin Sönmez

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR:

Saray Gözlem gazetesi ve trakyagozlem.com’a gönderilen uzlaşma veya herhangi bir talebi olup olmadığına yönelik yazıya cevap gelmiştir. Yüksek Kurul toplantısında değerlendirmeye alınmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

-Saray Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Duygu Çetintaş, kurumunun 2015 ve sonrasında herhangi bir soruşturma geçirmediğini, yıllık olağan denetimler dışında inceleme geçirmediklerini, denetimler sonucunda da hiçbir ceza almadıklarını beyan etmiştir. Kaldı ki, haberde yer alan, “2015’teki soruşturmanın sağlıklı yürütülmediği” ve “kurumda usulsüzlüklere devam edildiği” yönündeki soyut iddiaları somutlaştırarak açıklayan ve delillendiren hiçbir bilgi ve veri haberde yoktur.

Şikayet edilenin Konseyimize ibraz ettiği BİMER başvurusu tek başına herhangi bir kanıtlayıcı değer taşımadığı gibi; bu başvurunun işleme konulmuş olması şeklindeki mutad uygulama da, haberdeki iddiaları kanıtlayıcı bir mahiyet taşıyamaz.

-Saray Gözlem gazetesine, noter kanalıyla, haberin yayımlandığı gün geçilen cevap ve düzeltme talebine cevap verilmemiş, gereği yerine getirilmemiştir. (Noter yazısı eklidir)

-Duygu Çetintaş, cevap ve düzeltme hakkı için daha sonra Saray Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurmuş, başvuru sonucunda “Söz konusu yazı sebebiyle gazetenin okuyucu kitlesi ve kamuoyu önünde başvuranın saygınlığının zedelendiği ve kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından talebin kabulü ile tekzip metninin Saray Gözlem gatezesinde yayımlanmasına karar vermek gerekmiştir.” denilmiştir.

-Tekin Sönmez, karara itiraz etmiş ancak kararı Hâkimlikçe reddedilmiştir. Kendisine bu husus sözlü olarak Genel Sekreter tarafından sorulduğunda, itirazının kabul edildiğini beyan etmesi dikkat çekicidir. Kaldı ki, daha sonra, kararın gereğini de yerine getirmemiştir.

Yukarıdaki sebeplerden, Saray Gözlem gazetesi ve trakyagozlem.com imtiyaz sahibi Tekin Sönmez’e,

Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” diyen 4. maddesi,

“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.” diyen 6. maddesi,

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı, makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.”diyen 10 maddesi,

“Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” diyen 16. maddesi uyarınca “KINAMA” verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Saray Gözlem gazetesi İmtiyaz Sahibi Tekin Sönmez’e Basın Meslek İlkeleri’nin 4., 6., 10. ve 16. maddeleri uyarınca “kınama”.

Yazı dolaşımı


Feedback