tempobet


SETA’YI KINIYORUZ!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı adlı kuruluşun yayınlamış olduğu “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” adlı raporunu şaşkınlıkla karşıladık.

Kendisini “bağımsız ve partizan olmayan” bir düşünce kuruluşu olarak tanımlamakla birlikte, siyasal iktidara yakınlığıyla kamuoyunda bilinen SETA’nın amacını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Raporun, kamuya tümüyle açık verilerle derlendiği SETA yetkililerince savunulsa da; iktidara yakın çizgide yayın yapan kişi ve kurumların değil, muhalif olarak bilinenlerin inceleme altına alındığı; bazı kişilere ait birçok kişisel verinin sistematize edilerek kamuoyuna açıklandığı, bu kişilerin açıklamalarının tarafgir bir dille kötüleyici değerlendirmelere tabi tutulduğu görülmektedir. Durum böyle olunca, raporun bilimsel bir çalışma değil; tam da raporda suçlanan kişilere atfedilen biçimde, bir algı çalışması olduğu görülmektedir.

Bunun da ötesinde, basının çeşitli kişilerinin görüşlerinin tasnif edilmesi, bir ‘  niteliği taşımaktadır. Demokrasi tarihimizde bu tür “çalışmaların” ve sahiplerinin nasıl anıldığı kamuoyunun malumudur. Basına hiza vermeyi üstüne vazife aldığı anlaşılan bu rapor, ifade özgürlüğü tarihimizde kara bir sayfa açmıştır.

Raporun öneri kısmında, medya mecrasının çalışanlarını denetlemesi ve haber diline siyasi kimliğini yansıtmamalarının sağlanması önerilmiştir. Yayınlarına siyasi görüşlerini karıştırmama hususunun SETA’nın kendi çalışmaları açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yabancı medya kuruluşlarının güvenilirlik ve tarafsızlık açısından takip edilmesi ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması önerilmiştir. Bunu basına hiza verme gayreti olarak görüyoruz. Böyle bir gayret demokrasi iklimlerinde kabul görmez.

SETA’nın basın özgürlüğüne müdahale amaçlı önlemler önermesi ve bu husustaki gayretkeş çabaları ciddiye alınmamalıdır.

Basın kurumlarının özgürce faaliyet göstermelerinin önüne geçme gayretlerine Basın Konseyi olarak karşıyız. Türkiye’de özgür medya uğrunda çalışan gazetecileri ve kurumlarını “fişleme” çalışmalarını reddediyoruz. Bu kuruluşun, basının üzerinden ellerini ve gözlerini çekmesinin daha doğru olacağını hatırlatıyoruz.

BASIN KONSEYİ

SETA’YI KINIYORUZ!

Yazı dolaşımı


sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort webmaster forum
Feedback